FinExpert.e15.cz

Kolik zaplatíte na sociálním pojištění?

Při stejném příjmu odvedou na sociálním pojištění více zaměstnanci, současně však mají nárok na některé dávky a OSVČ nikoliv.
Kolik zaplatíte na sociálním pojištění?

Způsob výpočtu povinných měsíčních odvodů na sociálním pojištění pro OSVČ a zaměstnance se liší.

Jak je to u zaměstnance?

Za zaměstnance odvádí sociální pojištění jejich zaměstnavatel, který odvede na účet místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) sociální pojištění placené zaměstnancem i zaměstnavatelem. Zaměstnanec odvádí na sociálním pojištění 6,5 % ze své hrubé mzdy. Zaměstnavatel odvádí na sociálním pojištění 25 % ze své hrubé mzdy

• Praktický příklad
Zaměstnanec pan Novák měl za srpen 2010 měsíční hrubou mzdu ve výši 20 000 Kč. OSSZ tedy inkasuje od zaměstnavatele pana Nováka do 20. září 2010 sociální pojištění v souhrnné výši 6 300 Kč (1 300 Kč + 5 000 Kč)

Jak je to u OSVČ?

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí sociální pojištění formou pravidelných měsíčních záloh, které se vypočítájí dle hospodářského výsledku za uplynulý rok. Měsíční záloha sociálního poijštění činí 29,2 % z vyměřovacího základu OSVČ. I když je však hospodářský výsledek minimální či záporný, tak musí OSVČ platit minimální výši sociálního pojištění. Pro rok 2010 činí minimální výše sociálního pojištění 1 720 Kč.

• Praktický příklad
V našem příkladě měl živnostník pan Novotný v roce 2009 příjmy 540 tisíc Kč a výdaje 300 tisíc Kč, což odpovídá přibližně měsíční hrubé mzdě 20 000 Kč. Měsíční záloha v roce 2010 (od odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2009) činí 2 920 Kč. OSSZ tedy inkasuje od pana Novotného do 20. září 2 920 Kč. 

Shrnutí

Pro pokladnu OSSZ je výhodnější zaměstnanec. Samotné odvody zaměstnance na sociálním pojištění jsou sice nižší než OSVČ, ale vzhledem k vysokým odvodům zaměstnavatele na sociálním pojištění má OSSZ dvoujnásobně vyšší inkaso za zaměstnance.

Jak je to v nemoci?

OSVČ tedy odvádí méně na sociálním pojištění než zaměstnanci. Současně je však pro OSVČ dočasná ztráta výdělku kvůli nemoci velmi citelná. Zaměstnanec má totiž během nemoci nárok na náhradu mzdy (během 14 dní) a dále pak na nemocenskou. OSVČ nárok na náhradu mzdy nemá a nemocenská se pro většinu OSVČ nevyplatí. Při nemoci dítěte rovněž nemá OSVČ nárok na ošetřovné, zaměstnanec ano.

• Praktický příklad
Během září se panu Novákovi a panu Novotnému stane stejná situace. Od 1. září do 9. září je nemocné dítě (o které oba celodenně pečují). Potom onemocní i oni dva. Nemocní jsou až do konce září. Jak na tom budou finančně?

• Zaměstnanec pan Novák
Zaměstnanec pan Novák nejprve obdrží ošetřovné za prvních devět kalendářních dní (tj. od 1. září do 9. září) ve výši 3 204 Kč.
- denní vyměřovací základ je 657,50 Kč (20 000 Kč ∙ 12 měsíců: 365 dní)
- redukovaný vyměřovací základ je 591,80 Kč (657,50 Kč ∙ 90 %)
- zaokrouhlený vyměřovací základ je 592 Kč
- denní ošetřované je 356 Kč (592 Kč ∙ 60 %)
- ošetřovné za 9 dní je 3 204 Kč (356 Kč ∙ 9 dní)

Zaměstnanec pan Novák dále dostane náhradu mzdy za 14 dní nemoci (tj. od 10. září do 23. září) ve výši 4 802 Kč.
- průměrná hodinový výdělek pana Nováka byl 117 Kč za hodinu a počet hodin pracovní neschopnosti pro náhradu mzdy byl 76 hodin
- redukovaný hodinový výdělek je 105,30 Kč (117 Kč ∙ 90 %)
- náhrada mzdy za 1 hodinu je 63,18 Kč (105,30 Kč ∙ 60 %)
- náhrada mzdy za 76 hodin je 4 802 Kč (63,18 Kč ∙ 76 hodin)

Zaměstnanec pan Novák dostane nemocenskou za 7 dní nemoci (tj. od 24. září do 30 září) ve výši 2 492 Kč.
- denní vyměřovací základ je 657,50 Kč (20 000 Kč ∙ 12 měsíců: 365 dní)
- redukovaný vyměřovací základ je 591,80 Kč (657,50 Kč ∙ 90 %)
- zaokrouhlený vyměřovací základ je 592 Kč
- denní nemocenské je 356 Kč (592 Kč ∙ 60 %)
- nemocenská za 7 dní je 2 492 Kč (356 Kč ∙ 7 dní)

V září obdrží zaměstnanec pan Novák celkem na nemocenských dávkách (ošetřovné + nemocenská) a náhradě mzdy 10 498 Kč. Během září přitom na sociálním pojištění ničeho neodvede.

• OSVČ pan Novotný
V září pan Novotný nemůže v září vykonávat svoji výdělečnou činnost, a proto bude mít pouze nižší příjem ze splatných faktur z minulých měsíců. Navíc musí stejně na sociálním pojištění odvést 2 920 Kč.

Shrnutí

V době nemoci je jednoznačně výhodnější být zaměstnanec. OSVČ sice odvádí méně na sociálním pojištění, ale v době nemoci je jejich finanční výpadek oproti zaměstnancům velmi citelný. Při porovnávání odvodů na sociálním pojištění je zapotřebí zohledňovat i tyty skutečnosti. Mimo to nemají OSVČ zákonný nárok na dovolenou, výpovědní lhůtu a další. Každý zaměstnanec však může být OSVČ a stejně tak OSVČ může být zaměstnanec, rozhodnutí je záležitostí každého občana.
 

Další článek


 

celkem 9 komentářů

Nejnovější komentáře

Dobrý den, mohl by mi někdo poradit? Od srpna loňs...
Veronika
6. 5. 2013, 17:11
A vo tom to je. Proč půjdete do důchodu v 70 létech ...
náhodný čtenář
4. 5. 2011, 23:07
Dobrý den, souhlasím s panem Golou a ještě měl doda...
Jára
6. 1. 2011, 21:41
chudák zaměstnanec
Karel
1. 9. 2010, 21:38
Re: Jak se počítá důchod
SocPredator
29. 8. 2010, 12:25

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená