FinExpert.e15.cz

Kolik zaplatíte na dani a pojištění, když je podnikání přivýdělkem?

Podnikání na "vedlejšák" v roce 2009 - kolik to stojí a jaké jsou povinnosti?
Kolik zaplatíte na dani a pojištění, když je podnikání přivýdělkem?

V Česku je dle posledních údajů ČSSZ přibližně 303 tisíc občanů, pro které je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů. Mít samostatnou výdělečnou činnost jako přivýdělek přináší několik výhod, např.:

 • Do zisku ve výši 56 532 Kč za rok 2009 se neplatí z příjmu z vedlejší činnosti sociální pojištění.

 • Je-li zisk vyšší platí se sociální pojištění dle skutečného zisku. Při výpočtu zálohy na příští období nemusí být dodržena minimální záloha na sociální pojištění (pro rok 2010 to je 1 731 Kč). Minimální záloha při vedlejší činnosti se ziskem vyšším než 56 532 Kč za rok 2009 je pro rok 2010 částka 693 Kč měsíčně.

 • Zdravotní pojištění se platí dle skutečného zisku, není potřeba dodržet minimální vyměřovací základ. Při vedlejší činnosti se navíc neplatí měsíční zálohy na zdravotní pojištění.

 • Student-OSVČ si může uplatnit v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob slevu na dani ve výši 4 200 Kč.

Kdy je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmu?

Zda je samostatná výdělečná činnost hlavním nebo vedlejším zdrojem příjmů je důležité především u sociálního a zdravotního pojištění. Pro výši daně z příjmu fyzických osob tato skutečnost vliv nemá. Kdy je nejčastěji podnikání „vedlejšákem“?

 • OSVČ má současně zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění, tato podmínky není např. splatně při práci na dohodu o provedení práce.

 • OSVČ má nárok na výplatu invalidního důchodu

 • OSVČ pobírá starobní důchod

 • OSVČ pečuje o osobou závislou na péči jiné osoby

 • OSVČ pobírá rodičovský příspěvek

 • OSVČ je studentem

Praktický příklad

Pan Novák byl celý rok 2009 v klasickém zaměstnaneckém poměru a současně si nepravidelně přivydělával jako tlumočník. Jako tlumočník si za celý rok přivydělal 100 tisíc korun. Pan Novák je svobodný, bezdětný. Kolik zaplatí na sociálním, zdravotním pojištění a dani z příjmu fyzických osob?

Náklady tlumočníka jsou minimální, proto uplatní pan Novák dle zákona o dani z příjmu výdaje paušálem. Pro výpočet daně z příjmu za rok 2009 došlo oproti roku 2008 ke zvýšení paušálů. Pro daňovou povinnost za rok 2010 se však opět vrátí na úroveň v roce 2008. Zatímco tedy v daňovém přiznání za rok 2008 mohl pan Novák uplatnit výdaje ve výši 40 % z dosažených příjmů za rok, tak v daňovém přiznání za rok 2009 uplatní pan Novák výdaje paušálem ve výši 60 % dosažených příjmů.

Hlavní výhodou stanovení výdajů paušálem je úspora na dani z příjmu fyzických osob, sociálním a zdravotním pojištění (skutečné náklady jsou nižší než paušál). Paušál však přináší další výhody: časovou nenáročnost a jednoduchost vypočtení povinností na dani a pojistném. Není potřeba schovávat výdajové doklady. Pro kontrolu je potřeba pouze doložit veškeré příjmy (na účtu i v hotovosti). Veškeré administrativní povinnosti zvládne hodně občanů samostatně. Případné zpracování daňového přiznání a Přehledů účetním při uplatnění paušálem je potom poměrně levnou záležitostí. Není potřeba platit daňového poradce.

Daň z příjmu fyzických osob

Pan Novák bude muset podat daňové přiznání. Mzdová účetní panu Novákovi pro daňové účely předá vyplněný tiskopis „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za rok 2009“.

V tomto tiskopise jsou uvedeny informace sloužící jako podklad pro vyplnění daňového přiznání za rok 2009 a zjištění nedoplatku/přeplatku na dani.

 • Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000 Kč

 • Úhrn zaplaceného pojistného zaměstnavatelem 122 400 Kč

 • Skutečně sražená záloha na dani z příjmu fyzických osob 47 520 Kč

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2009

(nutno odevzdat na místně příslušném finančním úřadu do konce března 2010)

Text

Částka

Poznámka

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

360 000 Kč

Údaj z Potvrzení

Úhrn zaplaceného pojistného zaměstnavatelem

122 400 Kč

Údaj z potvrzení

Dílčí základ daně ze závislé činnosti § 6

482 400 Kč

(360 000 + 122 400)

Příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti

100 000 Kč

Výdělek z tlumočení za rok 2009

Výdaje z podnikání a jiné výdělečné činnosti

60 000 Kč

Paušál 60 % (60 % ∙ 100 000)

Dílčí základ daně z podnikání a jiné výdělečné činnosti § 7

40 000 Kč

(100 000 – 60 000)

Základ daně

522 400 Kč

(482 400 + 40 000)

Nezdanitelné části základu daně

0 Kč

(např. dar, zaplacené penzijní nebo životní pojištění, odečet úroků…)

Základ daně zaokrouhlený na celé Kč dolů

522 400 Kč

 

Daň

78 360 Kč

(522 400 ∙ 15 %)

Na poplatníka (na poplatníka)

24 840 Kč

Dle zákona

Daň po uplatnění slev

53 520 Kč

(78 360 – 24 840)

Úhrn sražených záloh na dani z příjmu

47 520 Kč

Údaj z Potvrzení

Zbývá doplatit (+)/zaplaceno více (-)

6 000 Kč

 


Pan Novák doplatí na dani z příjmu fyzických osob finančnímu úřadu 6 000 Kč. Daň z příjmu fyzických osob musí být zaplacena v zákonné lhůtě pro podání daňového přiznání.

Zdravotní pojištění

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 (pro zdravotní pojišťovnu)

(nutno odevzdat příslušné zdravotní pojišťovně do konce dubna 2010) 

Text

Částka

Poznámka

Příjmy pana Nováka z výdělečné činnosti

100 000 Kč

Výdělek z tlumočení za rok 2009

Výdaje pana Nováka z výdělečné činnosti

60 000 Kč

Paušál 60 % (60 % ∙ 100 000)

Zisk z vedlejší výdělečné činnosti

40 000 Kč

(100 000 – 60 000)

Vyměřovací základ

20 000 Kč

40 000 ∙ 50 %

Zdravotní pojištění za rok 2009

2 700 Kč

20 000 ∙ 13,5 %

 

Pan Novák bude muset doplatit na zdravotním pojištění 2 700 Kč, a to do 8. dní od odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně.

Sociální pojištění

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 (pro OSSZ)

(nutno odevzdat příslušné OSSZ do konce dubna 2010)

Text

Částka

Poznámka

Příjmy pana Nováka z výdělečné činnosti

100 000 Kč

Výdělek z tlumočení za rok 2009

Výdaje pana Nováka z výdělečné činnosti

60 000 Kč

Paušál 60 % (60 % ∙ 100 000)

Na zálohách pan Novák během roku 09 zaplatil

0 Kč

Za rok 2008 nesplnil podmínky pro placení záloh při vedlejší činnosti

Zisk z vedlejší výdělečné činnosti

40 000 Kč

(100 000 – 60 000)

Vyměřovací základ

0 Kč

Zisk z podnikání je nižší než 56 532 Kč

Sociální pojištění za rok 2009

0 Kč

 

Nová výše měsíční zálohy

0 Kč

 

 

Na sociálním pojištění nebude muset pan Novák doplatit ničeho, protože jeho samostatná výdělečná činnost je vedlejším zdrojem příjmů, ze kterého neměl vyšší zisk než 56 532 Kč za rok 2009.

Shrnutí

Z příjmu 100 000 Kč odvede pan Novák na dani a pojistném celkem částku 8 700 Kč (povinné odvody činí 8,7 %). Protože neměl téměř žádné další výdaje, činí celkový čistý příjem z vedlejší činnosti pana Nováka 92 300 Kč. Podmínky pro přivýdělek z vedlejší činnosti jsou tak v Česku příznivé.

 

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Výdaje paušálem
Karel
31. 1. 2010, 16:06

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená