FinExpert.e15.cz

Kolik stojí smrt?

Bez nadsázky se dá říci, že vyspělost národa lze poznat i podle toho, jak zachází se svými zemřelými. Na co všechno je potřeba v případě úmrtí někoho blízkého myslet a na kolik vás poslední cesta zemřelého přijde?
Kolik stojí smrt?

V České republice existují stovky pohřebních služeb, které si především ve větších městech silně konkurují a tento fakt je samozřejmě vede ke snaze o co nejlepší nabídku a především kvalitu služeb. Jak ale poznat seriózní společnost?

„Základním ukazatelem pro výběr kvalitní firmy je například to, že společnost funguje nonstop a její personál je skutečně 24 hodin denně k zastižení,“ jmenuje prvotní hledisko dobrého výběru pohřební služby Lubor Voleský z brněnské pohřební služby Concordia. Podle něj lze za další indicii serióznosti považovat skutečnost, že se firma sama nevnucuje klientovi např. na půdě nějakého zdravotnického zařízení, kde příbuzný zemřel. „Pohřební ústavy spíše vyšší úrovně mívají vlastní obřadní síně, e-mailovou a internetovou adresu s aktivní komunikací. Při osobním kontaktu by se pak měl zákazník ptát po katalogu s fotografiemi objednávaného zboží a popř. využít možnosti si nabízené zboží předem prohlédnout,“ doplňuje Lubor Voleský.

Kde začít

Pracovník společnosti se vás v prvé řadě bude ptát na úmrtní list. Ten si vyzvednete na místní matrice, ale může to za vás vyřídit také pohřební služba – jen musíte do firmy donést rodný, popř. oddací list zemřelého. Na první schůzku v pohřební službě musíte přinést také svůj občanský průkaz a oblečení pro zesnulého. Do této chvíle zatím samozřejmě nikde za nic neplatíte.

Některé společnosti také nabízejí možnost, že nemusíte chodit do kanceláře firmy, ale pracovník přijde za vámi. Za tuto službu ale v některých pohřebních ústavech zaplatíte náklady vzniklé cestou pracovníka na místo setkání.

S doprovodem církve

V České republice můžete zažádat také o pohřeb církevní. Ten sice nebývá tak běžný jako „civilní“ obřad; zejména na Jižní Moravě ale jde o běžnou věc. Tento způsob obřadu často volí lidé, kteří sami věřící nejsou, ale jsou si vědomi toho, že zesnulý si z důvodu svého přesvědčení církevní obřad přál.

Množí se i případy, kdy pozůstalí zvolí církevní pohřeb tzv. „pro jistotu“, tedy pro případ, že by „tam nahoře opravdu něco bylo“. Bývalý profesionální kostelník jedné římskokatolické farnosti v Ostravě pan Dalibor Chvátal uvádí, že za církevní pohřeb není stanovena jednotná cenová taxa a většinou jde o symbolickou částku, která pokryje náklady na dopravu a stravu zúčastněných při bohoslužebné liturgii a přispěje na obnovu kostela. „Většinou se částka pohybuje kolem jednoho tisíce korun. V tom jsou zahrnuty peníze na kostel, pro kněze, pro varhaníka, pro kostelníka a ministranty,“ dodává pan Chvátal. Církev se ovšem stará pouze o obřad. Uložení těla, úpravu zesnulého, rakev, květinovou výzdobu, dopravu na místo uložení, smuteční oznámení a další požadavky musí klient vyřídit u pohřební služby.


Církevní obřad vás bude stát asi tisíc korun. Církev se přitom stará jen o obřad; vše ostatní zajišťuje pohřební ústav.

S obřadem nebo bez něj

Konečná cena, kterou zaplatíte za celý pohřeb, bude vždy závislá na mnoha faktorech od délky cesty k vyzvednutí zemřelého přes výběr rakve, kytic a oznámení po pohřební hostinu. V podstatě ale téměř všechny pohřební služby nabízejí jakousi standardní průměrnou nabídku, s obřadem i bez něj.

Klasická standardní nabídka pohřbu bez obřadu stojí zhruba od 6 000–10 000 Kč a obsahuje zpopelnění, urnu s popelem, kremační rakev, převoz v místě a vyřízení úmrtního listu. Klasická standardní nabídka pohřbu s obřadem stojí zhruba 10 000–25 000 Kč a zahrnuje vyzvednutí zesnulého a uložení do chladícího zařízení, úpravu zesnulého, rakev, uspořádání obřadu, případné zpopelnění, urnu s popelem, smuteční vazbu kytic a výrobu smutečních oznámení.

Květiny a rakev

Jestliže máte zájem o květinovou výzdobu, můžete využít nejen nabídek květinářství a internetových prodejen. Většina pohřebních služeb má totiž vlastní vazárnu květin. Orientační ceny najdete v tabulce Kolik za smuteční kytici.

Kolik za smuteční kytici

Druh kytice Cena
Smuteční kytice (2× bílá chryzantéma, salal, rumura, černá stuha, zlatá celofánová manžeta) 200–300 Kč
Smuteční kytice (4× bílá růže, 2× vínová alstromerie, tiki, rumura, kokos, závojíček, černá mašle) 300–400 Kč
Věnec s umělými květinami 400 Kč
Velký věnec (průměr 100cm) bohatě zdobený květy 1 000 Kč

Většina majitelů pohřebních služeb se ovšem shoduje na tom, že největší roli v celkovém zúčtování hraje druh rakve, kterou pro zesnulého vybíráte. Rakve se liší nejen tím, z jakého dřeva jsou vyrobeny. Mají také různou glazuru, eventuálně vnitřní obložení a další prvky, jako jsou ozdobná držadla apod. Orientační ceny najdete v tabulce Od dřevotřísky po zlato.

Od dřevotřísky po zlato

Druh produktu Cena
Urna 1200
Rakev – černá se zdobením 4000
Jednoduchá, nezdobená rakev 1800
Rakev nadstandardních rozměrů od 20 000 Kč


Položkou, která zřejmě nejvíc ovlivňuje výši celkové částky za pohřební obřad, je cena použité rakve. Mezi nejobyčejnější a nejluxusnější rakví jsou rozdíly několika desítek tisíc.

Zahraničí s pojistkou

U pohřbů, kde je tělo zesnulého dopravováno do zahraničí nebo ze zahraničí, je ovšem potřeba počítat s mnohem vyššími výdaji. Ty narůstají se vzdáleností, na jakou je potřeba ostatky zesnulého dopravit; dovoz a odvoz těla může podle počtu kilometrů (většinou 9 Kč za 1 km) lehce přesáhnout i sto tisíc korun. K tomu je nutné připočítat eventuální zpopelnění a uložení do urny, které je v zahraničí mnohem dražší než v ČR.

Proto sami majitelé pohřební ústavů doporučují lidem, kteří cestují do zahraničí, aby si ke klasickému pojištění léčebných výloh připlatili i takzvané úrazové pojištění při cestě do zahraničí, které zahrnuje i náklady na převoz pozůstatků v případě smrtelné nehody. Při týdenní dovolené v Chorvatsku zaplatíte třeba u České pojišťovny (pokud je vám 15–69 let) za klasické pojištění 140 Kč (20 Kč na den) a za úrazové pojištění doplatíte jen 35 Kč.

V případě, že v zahraničí zemřete na následek úrazu, vaši pozůstalí obdrží 100 000 Kč. Například pojišťovna Kooperativa nabízí svým klientům v rámci klasického pojištění léčebných výloh v zahraničí také organizaci pohřbu a úhradu nákladů za dopravu a ubytování pro jednoho člena rodiny.

Kolik stojí úmrtí v zahraničí

Stát a služba Cena
Polsko, celý obřad 40000
Maďarsko, celý obřad 45000
Rakousko, celý obřad 100–120 000 Kč
Anglie, pouze zpopelnění 43000

Nejen pro lidi

Úmrtí a výdaje s pohřbem zesnulého se v dnešní době netýkají jen lidí, ale čím dál více se u nás začínají objevovat nabídky na provedení kremace a pohřbu domácích mazlíčků. V České republice zajišťuje tuto službu jediná pohřební společnost, která sídlí v Brně a nabízí nejen uspořádání pohřbu, ale také kremaci zvířete. Nabízené produkty se významně neliší od nabídek klasických pohřebních služeb. Pohřeb jednoho dospělého psa včetně kremace vyjde zhruba na pět tisíc korun. Výjimkou bývají obřady, které se nekonají klasickým způsobem, ale pouze rozloučením před začátkem kremace.

Služba Cena
Převzetí zvířete a uložení do vaku 400 Kč
Kremace zvířete (do 30 kg) 2700
Základní kartonová rakev 250 Kč
Dřevěná polstrovaná rakev 3000
Plastová urna 80 Kč
Křišťálová urna 1000
Osobní účast při žehu 400 Kč
Výdej urny 100 Kč
Doručení urny na adresu majitele 300 Kč
Umístění ostatků zvířete na rozptylovou loučku 300 Kč


Smrt v zahraničí

V případě, že dojde k úmrtí za hranicemi ČR, je většina pohřebních služeb schopna zajistit přepravu zesnulého do kteréhokoli místa v ČR. Zároveň je možné uskutečnit i přepravu cizího státního příslušníka z ČR do kteréhokoli státu na světě. Například Pohřební ústav hlavního města Prahy v rámci této služby nabízí:

Ze zahraničí do ČR

Přeprava je uskutečňována autem (z většiny evropských zemí) nebo letecky, případně se kombinuje. Komplexní zajištění přepravy obsahuje:

  • obstarání rakve se zinkovou vložkou v souladu s mezinárodními předpisy pro přepravu zesnulých
  • převoz zesnulého v rakvi vozem, v případě letecké přepravy zajištění letu na letiště v Praze-Ruzyni a následný převoz z letiště do místa určení na území ČR
  • vyřízení všech nezbytných dokladů a povolení pro přepravu, včetně úmrtního listu, příp. jejich legalizace
  • v případě zájmu projednání pohřbu zesnulého (žehem, do země) na území hlavního města Prahy po uskutečnění přepravy.

Z ČR do zahraničí

Obdobně jako u předchozího případu je podle místa určení volena letecká nebo pozemní doprava. Kromě úkonů v případě přepravy do ČR je pohřební služba schopna zajistit ještě:

  • v případě zájmu či nutnosti balzamování těla zesnulého
  • podmínky pro náboženské obřady a rituály před uskutečněním přepravy v prostorách krematoria v Praze-Strašnicích.

Alternativou přepravy zesnulého v rakvi je – samozřejmě na přání pozůstalých – zpopelnění zesnulého v místě úmrtí a zaslání urny s popelem na tuzemskou nebo zahraniční adresu.

Co vám dá stát

Stát vám na náklady spojené s vypravením pohřbu přispěje (na základě §47 zákona č. 117/1995 Sb.) tzv. pohřebným, což je jednorázová paušální částka ve výši 5 000 Kč. O dávku žádá osoba, která vypravila pohřeb a podmínkou je, že zesnulý měl trvalý pobyt na území ČR, nebo byl obřad v ČR alespoň vypraven. Jestliže o pohřebné nepožádáte do jednoho roku ode dne pohřbení, váš nárok zaniká.

Písemná žádost o pohřebné se podává na příslušném Odboru státní sociální podpory na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí. Lhůta k jejímu vyřízení je 30 dní. Jako žadatel k vyplněné žádosti přiložíte:

  • průkaz totožnosti
  • úmrtní list zesnulé osoby, nebo záznam z matriky o úmrtí osoby
  • fakturu za vypravení pohřbu
  • doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, tj. doklad o zpopelnění nebo doklad o uložení do hrobu

Potřebný formulář najdete na adrese http://forms.mpsv.cz

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená