FinExpert.e15.cz

Kolik stojí předškoláci?

Kapacita státních školek je nedostačující a tisíce rodičů řeší každý rok stejný problém...
Kolik stojí předškoláci?

Je doba zápisů a rodiče malých dětí řeší každý rok se opakující problém – volná místa ve státních školkách. Kapacita je nedostačující a tisíce dětí státní školky nepřijmou. Soukromé školky většinou malou kapacitou netrpí, na druhou stranu nevýhoda soukromých školek je vysoké školné, které si může dovolit jen někdo a lidé z menších měst a vesnic mnohdy nemají tato zařízení v dosahu.

Ministersvo práce a sociálních věcí se rozhodlo řešit situaci zřízením tzv. Dětských skupin jako alternativu ke klasickým mateřským školám. Zákon odsouhlasila vláda a díky němu by mohly firmy, kraje, obce i neziskové organizace od ledna 2014 vytvořit dětské skupiny. Náklady si budou moci zřizovatelé odečítat z daní, stejně jako rodiče. Dětská skupina spočívá v pravidelné péči o dítě mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, mimo režim předpisů o školách a školských zařízeních.  

Do dětské skupiny by mohly chodit děti od šesti měsíců věku do nástupu do školy, přitom v jedné skupině by jich mohlo být nanejvýš 24. Počtu dětí by se přizpůsobilo to, kolik lidí se o ně postará. Hlavním cílem vládního návrhu je to, aby se rodič, který se stará o malé dítě, mohl snáze vrátit do zaměstnání. Službu lze poskytovat za dohodnutou úhradu, maximálně však ve výši zřizovacích a provozních nákladů. V případě firemní dětské skupiny by si moli rodiče náklady odečíst z daní, podle návrhu vlády maximálně do výše minimální mzdy – 8 tisíc korun.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové pomohou dětské skupiny matkám s návratem do práce. „Víme, že se o novinku zajímají desítky firem. Výhodou pro ně bude uznatelnost daňových nákladů. To se má v budoucnu týkat i klasických mateřských školek,“ říká ministryně a dodává: „Do školek se nedostalo na 60 tisíc dětí. Alternativou může být právě dětská skupina, kterou podporují i evropské programy.“

Dětská skupina by kromě usnadnění návratu na trh práce rodičům měla zvýšit příjmy veřejného rozpočtu. MPSV odhaduje (vychází přitom z počtu rodičů, kteří vstupují na trh práce, kdy 30 % z nich obsadí pracovní místa a počtu pečujících osob na nově vzniklá pracovní místa), že by se v roce 2014 jednalo o 191 milionů, v roce 2017 až o 1,41 mld. Kč.

Státní školka

Státní školky většinou přijímají děti od 3 let. Každá ředitelka má určitá kritéria pro přijetí dítěte. Ze zákona musí vzít přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Dalším kritériem může být např. trvalý pobyt v obci, která MŠ zřizuje, věk dítěte, sourozenec, který již MŠ navštěvuje apod. Ačkoli je to částečně diskriminující, berou v potaz i to, zda je rodič doma ještě s mladším dítětem nebo jestli už nastupuje do zaměstnání. Právo na předškolní vzdělávání mají pouze děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. V případě, že je nelze z kapacitních důvodů přijmout, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole.

Existují i výjimky, v malých vesnických školkách potřebují naopak naplnit kapacitu a přijímají i děti mladší 3 let, často ani nevadí, že dítě ještě nosí plenky. Rozhodnutí, zda přijmout do předškolního vzdělávání děti mladší 3 let je vždy na ředitelce školky, respektive na právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy a vykonává zároveň činnost jeslí.

Jesle jsou zdravotnické zařízení, nejde o školu ani školské zařízení a věcně spadají pod resort Ministerstva zdravotnictví a se řídí zdravotnickými právními předpisy.

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných státem je opět na ředitelce školky.

Měsíční poplatky za školku se dost liší podle velikosti města, kde se zařízení nachází. Většinou zaplatíte přibližně 600 – 1500 korun měsíčně za jedno dítě, ale může to být i více. V této částce je zahrnuto jídlo, ostatní aktivity jako jsou divadélka, focení, plavecký bazén a jiné se platí zvlášť. 

Jdete-li k zápisu s dítětem mladším 3 let, počítejte s tím, že budete od září platit měsíční příspěvek i v případě, že váš potomek nastoupí do školky třeba až v lednu. Zajistíte si tak, že vám školka bude „držet místo“ a nepřijme jiné dítě.

Bez úplaty je poskytováno vzdělávání dětí v mateřských školám zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, které navštěvují poslední ročník mateřské školy - tj. dětem, které v daném školním roce dovrší věku 6 let nebo jim byl udělen odklad školní docházky po dobu nejvýše 12 měsíců.

Soukromá školka

Soukromé školky sice nabízí volná místa, ale jen málo rodičů si je může dovolit. Za celodenní školné v Praze, v Brně a jiných velkých městech zaplatí rodiče většinou 7000 – 16000 korun měsíčně, půldenní školné začína zhruba na 6 000 Kč. Do této částky nejsou započítány náklady na stravování, přibližně 60 korun na den, kroužky a mimoškolní aktivity. Soukromé školky v menších městech a jejich okolí začínají na školném od 3000 korun za měsíc. 

Některé soukromé školky nabízí omezený provoz i o prázdninách, za týden zaplatíte asi 2000 korun. Výhodou soukromých školek bývá prodloužená pracovní doba a nabídka prodlouženého hlídání dětí i přes noc, samozřejmě za poplatek, přibližně 1200 korun. Soukromé školky často slouží i jako jesle a nabízí péči o děti od 1 roku.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená