FinExpert.e15.cz

Kolik skutečně zaplatíme na daních?

Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Při každodenních nákupech se platí DPH.
Kolik skutečně zaplatíme na daních?

Jak vysoké je skutečné zdanění zaměstnance s průměrnou mzdou? Z hrubé mzdy odvádí zaměstnanci 4,5 % na zdravotním pojištění, 6,5 % na sociálním pojištění a dále 15% daň z příjmu. Nezohledňujeme 7% solidární daň, které podléhá mzda nad 108 024 Kč. Zaměstnavatel platí za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. 

Praktický příklad

Paní Novotná má hrubou měsíční mzdu 23 000 Kč. Úmyslně počítáme zdanění u mzdy, která je v okolí mediánu mzdy, který má lepší vypovídací schopnost o úrovni mezd než průměrná mzda. Paní Novotná je bezdětná. Kolik zaplatí na povinných odvodech paní Novotná? 

  • Na sociálním pojištění je paní Novotné sraženo jejím zaměstnavatelem z hrubé mzdy 1 495 Kč (23 000 Kč x 6,5 %). 
  • Na zdravotním pojištění je paní Novotné sraženo jejím zaměstnavatelem z hrubé mzdy 1 035 Kč (23 000 Kč x 4,5 %). 
  • Na dani z příjmu je paní Novotné sraženo jejím zaměstnavatelem 2 565 Kč (23 000 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 %)  sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč). 
  • Zaměstnavatel paní Novotné dále zaplatí za pní Novotnou na sociálním pojištění 5 750 Kč (23 000 Kč x 25 %). 
  • Zaměstnavatel paní Novotné dále zaplatí za paní Novotnou na zdravotním pojištění 2 070 Kč (23 000 Kč x 9 %). 

Celkové daně ze mzdy u paní Novotné jsou 12 915 Kč (1 495 Kč + 1 035 Kč + 2 565 Kč + 5 750 Kč + 2 070 Kč).

Jaké další daně platíme? 

Mimo daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění platí všichni zaměstnanci při každodenních nákupech DPH. Dále spotřební daň (např. u pohonných hmot, alkoholu, cigaret), daň z nemovitosti, případně daň z nabytí nemovitých věcí a další. Pro zjednodušení budeme dále počítat pouze se základní sazbou DPH.

Pět věcí, které vás překvapí při startu podnikání

Pět věcí, které vás překvapí při startu podnikání

Najednou nemůžete počítat s žádnou pracovní dobou...

V publikaci „The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 - Institut économique Molinari“ pro rok 2015 se vypočítává DPH u zaměstnance z čistého příjmu ve výši 32,5 % v základní sazbě. S dalšími daňovými odvody se pro zjednodušení nepočítá. Při uvedeném způsobu výpočtu celkového zdanění ukazuje vypočtené daňové zatížení minimální měsíční daňové odvody. 

Pokračování příkladu

Čistý měsíční příjem paní Novotné je 17 905 Kč (23 000 Kč - 1 495 Kč - 1 035 Kč - 2 565 Kč). Na DPH by při stejné metodice zaplatila paní Novotná částku 1 223 Kč (17 905 Kč x 32,5 %) x základní 21% sazba DPH). 

Kolik zaplatíme na dani? 

Celkové daňové odvody během měsíce v procentním vyjádření lze u zaměstnance vypočítat jako součet odvodů na povinném pojistném (placené zaměstnancem i zaměstnavatelem) plus daň z příjmu plus DPH vydělené celkovými mzdovými náklady.

V praxi může být zdanění i vyšší, pokud se utratí v daném měsíci celý čistý měsíční příjem nebo jsou vysoké výdaje na spotřební dani nebo se platí i další daně (např. daň z nemovitosti). Při využití dalších daňových slev (např. na děti, na manželku) a daňových odpočtů mimo slevu na poplatníka může být zdanění naopak nižší. 

Pokračování příkladu

Celkové mzdové měsíční náklady zaměstnavatele paní Novotné činí 30 820 Kč (23 000 Kč + 5 750 Kč + 2 070 Kč). Celkové povinné pojistné plus daň z příjmu plus DPH činí 14 138 Kč (1 495 Kč + 1 035 Kč + 2 565 Kč + 5 750 Kč + 2 070 Kč + 1 223 Kč). Celkové měsíční zdanění v případě paní Novotné je 45,9 % (14 138 Kč: 30 820 Kč). 

Při stejném způsobu výpočtu celkového zdanění v zemích EU v roce 2015 (ale u průměrné mzdy) je v několika zemích EU zdanění vyšší dokonce než 50 % (dle The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 – Institut économique Molinari), např. v Belgii (59,47 %), Francii (57,53 %), Rakousku (56,42 %), Maďarsku (54,02 %), Řecku (53,33 %) a Německu (52,27 %). Nejnižší zdanění je na Kypru (24,41 %) a na Maltě (29,66 %).

Další článek


 

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená