FinExpert.e15.cz

Kolik platíme na zdravotním pojištění? Rozdíly jsou obrovské

Není tedy pojištěnec jako pojištěnec.
Kolik platíme na zdravotním pojištění? Rozdíly jsou obrovské

Zdravotní pojištění je v Česku povinné. Všichni ho musíme platit. Výše měsíční částky se však značně liší. Jak vysoká je minimální a maximální platba zdravotního pojištění za rok 2012?

Zdravotně pojištěni jsou v Česku všichni občané s trvalým pobytem na území Česka. Zdravotní pojištění je tedy povinné a nelze se žádným způsobem odhlásit. Můžeme tedy říci, že zdravotní pojištění je povinnou daní. V současné době působí na trhu 8 zdravotních pojišťoven, které musí každý měsíc za každého svého pojištěnce obdržet zdravotní pojištění. Rozdíly mezi pojištěnci jsou však obrovské. Ze kterých pojištěnců mají zdravotní pojišťovny největší radost?

Plátci zdravotního pojištění

V praxi jsou tři možnosti, jak může být zdravotní pojištění placeno. Za zaměstnance odvádí jejich zdravotní pojištění jejich zaměstnavatele. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) si musí každý měsíc zdravotní pojištění samy platit. Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Pokladny zdravotních pojišťoven mají největší radost ze zaměstnanců s nadstandardními příjmy a podnikatelů s vysokými zisky.

Kdo kolik platí na zdravotním pojištění

a) Zaměstnanci

Za odvod zdravotního pojištění za zaměstnance je zodpovědný jejich zaměstnavatel. Když není zdravotní pojištění za zaměstnance včas a v řádné výši zaplaceno, tak zdravotní pojišťovny vždy sankcionují zaměstnavatele. Zaměstnanec se ze zákona nemůže stát dlužníkem na zdravotním pojištění. Zaměstnanec odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy, dalších 9 % na zdravotním pojištění odvádí jeho zaměstnavatel.

  • Praktický příklad: Zaměstnanec pan Novák měl v dubnu měsíční mzdu 24 000 Kč. Z jeho měsíční mzdy je mu tedy sraženo na zdravotním pojištění 1 080 Kč (24 000 Kč ∙ 4,5 %). Zaměstnavatel pana Nováka za něj odvede dalších 2 160 Kč (24 000 Kč ∙ 9 %). Celkem tedy zdravotní pojišťovna pana Nováka obdrží na svůj účet 3 240 Kč. 

b) OSVČ

Kolik OSVČ odvedou na zdravotním pojištění, závisí na dosaženém zisku. Vyměřovacím základem pro platbu zdravotního pojištění je polovina zisku a sazba zdravotního pojištění činí 13,5 %. I když jsou však OSVČ ve ztrátě, tak musí odvést na účet své zdravotní pojištění alespoň minimální zdravotní pojištění, které v roce 2012 činí 1 697 Kč měsíčně. Minimální vyměřovací základ za rok 2012 je totiž 150 822 Kč.

  • Praktický příklad: Podnikatel pan Svoboda bude mít za rok 2012 roční zisk 288 000 Kč (odpovídá měsíční mzdě 24 000 Kč). Vypočtený vyměřovací základ je 144 000 Kč (288 000 Kč ∙ 50 %), proto se použije pro výpočet zdravotního pojištění minimální vyměřovací základ. Pan Svoboda tedy odvede na zdravotním pojištění 20 361 Kč (150 822 Kč ∙ 13,5 %). Měsíčně tedy obdrží zdravotní pojišťovna 1 697 Kč.

Maximální částka 244 332 Kč

Maximální vyměřovací základ, ze kterého se zdravotní pojištění v roce 2012 platí je 1 809 864 Kč. Maximálně může zdravotní pojišťovna za rok 2012 obdržet na svůj účet za zaměstnance částku 244 332 Kč (81 444 Kč zaměstnanec a 162 888 Kč zaměstnavatel). Stejný maximální vyměřovací základ jako pro zaměstnance platí i pro OSVČ. Od všech OSVČ tak může zdravotní pojišťovna za rok 2012 obdržet maximálně 244 332 Kč (1 809 864 Kč ∙ 13,5 %).

Kdy platí OSVČ na zdravotním pojištění více?

Pro zdravotní pojišťovnu je tedy při stejné hrubé mzdě a zisku výhodnější zaměstnavatel, protože obdrží více peněz. Toto pravidlo však neplatí u nižších příjmů.

Za zaměstnance pracujícího za minimální mzdu 8 000 Kč obdrží zdravotní pojišťovna 1 080 Kč (13,5 % z 8 000 Kč). OSVČ musí vždy odvést minimálně 1 697 Kč. Zaměstnanci s měsíční mzdou nižší než 12 570 Kč odvedou na zdravotním pojištění méně než OSVČ.

c) Státní pojištěnci

Za státní pojištěnce, kterými jsou např. děti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené nebo uchazeči o zaměstnání, platí zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění stát. Státní pojištěnci tvoří přitom největší skupinu. V současné době platí stát zdravotní pojištění přibližně za 6 miliónů občanů. Za státní pojištěnce odbrží zdravotní pojišťovny nejméně. V letošním roce činí měsíční platba za státního pojištěnce 723 Kč.

d) OBZP

Všichni občané, kteří nejsou v registru zdravotní pojišťovny vedeni v některé z předchozích tří kategoriií, se pro účely placení zdravotního pojištění považují za OBZP. Tito občané musí své zdravotní pojišťovně platit zdravotní pojištění ve výši 1 080 Kč měsíčně (13,5 % z minimální mzdy 8 000 Kč).

Rok 2012: od 8 676 Kč po 244 332 Kč

Není pojištěnec jako pojištěnec. Za státní pojištěnce odbdrží za rok 2012 zdravotní pojišťovny za celý rok 8 676 Kč. Naproti tomu za OSVČ se ziskem nad 3 619 728 Kč a zaměstnance s měsíční mzdou nad 150 822 Kč obdrží za celý rok zdravotní pojišťovna 244 332 Kč. Přitom nejvíce zdravotní péči čerpají státní pojištěnci. Cílem všech zdravotních pojišťoven je mít tedy co nejvíce klientů s vysokými odvody na zdravotním pojištění. 

Další článek


 

celkem 11 komentářů

Nejnovější komentáře

Dobry večer ,chtěla bych se zetat.Dělam na zkrácený ...
Jiřina
8. 10. 2014, 21:28
vzhledem k přerozdělení pojistného je mé pojišťovně ...
RoB
28. 10. 2012, 17:47
Dobrý den,chci se zeptat-pracuji na poloviční úvazek...
Jana Janečková
29. 7. 2012, 15:34
OSVČ čerpají méně nemocenské (a často ani se nemocen...
v.sp
10. 5. 2012, 16:04
Pokud to berete takto, pak je takovéto zaobírání se ...
Jakub
9. 5. 2012, 14:00

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená