FinExpert.e15.cz

Kolik můžete získat od státu na bydlení

Získat finanční prostředky na financování vlastního bydlení není vůbec jednoduchou záležitostí. Podívejme se, jakým způsobem a do jaké výše stát svým občanům s tímto problémem pomáhá.
Kolik můžete získat od státu na bydlení

Všeobecně známé prostředky, kterými stát podporuje vlastnické bydlení, představuje státní podpora hypotečních úvěrů a státní příspěvek ke stavebnímu spoření. Státní podpora hypoték je díky nastavení parametrů pro její poskytování v současnosti v nulové výši. U stavebního spoření se nedotují úroky, ale spořící úložky – ročně můžete získat až 3 000 Kč. Ušetřit také můžete na odpočtu úroků z hypotečního úvěru a z úvěru ze stavebního spoření ze základu z daně z příjmu.

Další peníze mohou získat zejména mladí lidé díky půjčkám, které iniciuje přímo stát. Možnost jejich použitelnosti je však omezena nastavením některých jejich parametrů a podmínek, které musí žadatelé splňovat, a omezenou výší půjčených prostředků. Přesto jsou na finančním trhu bezkonkurenční, o čemž svědčí velký zájem žadatelů o tyto úvěry.

200 000 korun na novou bytovou výstavbu

Jedná se o málo úročený úvěr poskytovaný mladým lidem na novou bytovou výstavbu. Úvěr může dosahovat výše až 200 000 Kč, je úročen 3 % p.a. a je splatný do 10 let. Žadatel nesmí v roce podání žádosti o úvěr překročit věk 35 let a nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem bytu, bytového domu nebo rodinného domu. Pokud jde o manžele, musí uvedené podmínky splnit oba.

Byt nebo dům postavený s pomocí tohoto úvěru musí výhradně sloužit k bydlení žadatele, kterému byl úvěr poskytnut, přičemž podlahová plocha všech místností bytu nesmí překročit 80 m2, u domu je limit nastaven na 120 m2. Stavební povolení musí znít na jméno žadatele o půjčku. Úvěr nelze získat opakovaně a ani není možné jej použít na nákup již hotového nového bytu například od stavební firmy a ani na financování družstevního bytu. Oproti následujícím druhům úvěrů není po žadateli vyžadováno manželství ani péče o dítě. Všechny tři zmíněné druhy úvěrů poskytuje Státní fond rozvoje bydlení.

300 000 korun pro mladé rodiny

Parametry této půjčky mají za cíl podpořit mladé rodiny při pořízení bydlení a navíc podpořit míru porodnosti u nás. Obecně platí, že půjčku může získat žadatel, který žije v manželství, ve kterém alespoň jeden z partnerů nedovrší v roce podání žádosti 36 let. Pokud je žadatel svobodný, podmínkou je péče o alespoň jedno nezletilé dítě. Půjčku až do výše 300 000 Kč je možné splácet až po dobu 20 let při úroku 2 % p.a. Podpora porodnosti je spatřována v tom, že za každé dítě, které se narodí (nebo bude osvojeno) v době splácení úvěru, získá dlužník „slevu“ na nesplacené jistině – 30 000 Kč.

Použitelnost úvěru je celkem široká. Úvěr totiž můžete použít na výstavbu i koupi bytu či rodinného domu, na změnu stavby, kterou vznikne byt z prostor kolaudovaných k jiným účelům než bydlení, i na pořízení družstevního bytu. Jako u prvního typu podpory platí, že po dobu splácení nesmí byt sloužit k jiným účelům než k trvalému bydlení příjemce úvěru.

Úvěr nemůže být poskytnut v případě, že žadatel či jeho manžel je vlastníkem nějakého jiného bytu, domu nebo nájemcem družstevního bytu. Rovněž jej nelze použít na výstavbu či koupi bytu, na který byl tento úvěr již jednou poskytnut. Podobně platí, že tato novomanželská půjčka nemůže být poskytnuta v případě, že žadatel nebo jeho manžel již čerpali výše zmíněný na novostavby. Oba tyto úvěry nelze pro totožný byt kombinovat.

150 000 korun na modernizaci bytu

Lidé do 36 let budou moci od března tohoto roku požádat o úvěr na modernizaci bytu ve výši do 150 000 Kč. Jako u dvou předešlých půjček je cílem podpora mladých rodin spojená se zlepšení stavu bytového fondu. Parametry úvěru jsou nastaveny stejně jako u novomanželské půjčky. Úroková sazba je 2 % p.a. se splatností nejpozději do 10 let ode dne započetí čerpání. Samotné čerpání musí být zahájeno do jednoho roku od uzavření úvěrové smlouvy a ukončeno do dvou let od uzavření smlouvy.

Úvěr je použitelný na modernizaci bytu, na stavební úpravy nebo udržovací práce na rodinném i bytovém domě. Podmínkou je, aby nemovitosti byly ve vlastnictví, popř.  spoluvlastnictví žadatele. Modernizovat lze také byt v bytovém nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví bytového družstva, jehož je žadatel členem a nájemcem konkrétního bytu. Další možností, jak úvěr použít, je úprava společných částí domu nebo na připojení k veřejným sítím technického vybavení.

Pro vlastníky bytového fondu

Program „panel“ – Státní fond rozvoje bydlení poskytuje nevratnou úrokovou dotaci na výši rozdílu splátek úvěru, odpovídající snížení úroku z úvěru o 4 procenta po dobu max. 15 let. Samotná podpora se vztahuje na úvěr nebo jeho část, jehož výše nepřesáhne částku 4 800 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Program je dočasně omezen tzv. pravidlem „de minimis“ – podpora malého rozsahu. Podpora je poskytována ve výši 100 000 eur jednomu žadateli v období 3 let.

Podpora oprav olovněných vodovodních rozvodů – Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje nevratnou státní dotaci vlastníkům domů a bytů, a to až do výše 20 000 Kč na jednu bytovou jednotku.

Opravy vad panelové bytové výstavby – Jedná se o nevratnou dotaci max. do výše 45 000 Kč na jednu bytovou jednotku – až do výše 40 % skutečných nákladů na opravu. Do roku 2005 poskytovalo podporu Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rok 2006 nebyl program vyhlášen, ale ministerstvo připravuje nařízení vlády, které umožní SFRB dotaci poskytnout.

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Přefinancování úvěru
Dalibor_Chvatal, Dalibor_Chvatal
9. 3. 2006, 17:40
Přefinancování úvěru
Milos, Milos
9. 3. 2006, 11:38

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená