FinExpert.e15.cz

Kolik dostanou Evropané za práci přesčas?

Občas zaměstnavatel potřebuje, aby zaměstnanec pracoval déle než činí zákonem stanovená týdenní pracovní doba.
Kolik dostanou Evropané za práci přesčas?

Práce přesčas je v Česku samozřejmě lépe finančně ohodnocena, a to zákonným příplatkem ve výši 25 %. Obdobná zvýhodnění práce přesčas jsou i v ostatních zemích Evropské unie, což není ve světě rozhodně samozřejmostí. Jak jsou odměňováni zaměstnanci za práci přesčas v EU a ostatních zemích světa?

Přesčasy jsou měřitelné pouze u zaměstnanců

Drobní živnostníci a podnikatelé pracují ve všech zemích Evropy v průměru mnohem více hodin než činí státem stanovené maximální pracovní doba. Není samozřejmě možné zjistit kolik hodin tráví v práci oni, protože pracují sami na sebe.Tito občané jsou nuceni pracovat v době zakázek mnohem více než je průměrná pracovní doba v zemi a přesčasy jsou pro ně naprostou samozřejmostí, akorát jim je nemá kdo zaplatit…

Jak je to v Česku?

Práce přesčasje práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebos jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Za práci přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vznikl za tuto dobu nárok a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

Zaměstnavatel může práci přesčas nařídit jen výjimečně, a to do 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v roce. Do ročního limitu se nezapočítává práce přesčas, za kterou bylo poskytnuto náhradní volno. Nad zákonem stanovený limit lze přesčasy konat jen se souhlasem zaměstnance, nejvýše však do celkového nepřekročitelného limitu 8 hodin v průměru za týden. To může za rok činit až 416 hodin (52 týdnů x 8 hodin).

Souhlas s prací přesčas nelze sjednat v pracovní smlouvě. U zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek je prací přesčas až práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Pokud byla mzda sjednána v kolektivní nebo v pracovní smlouvě již s přihlédnutím k případné práci přesčas, pak příplatek ani náhradní volno zaměstnanci nepřísluší.

Žádný příplatek v Irsku a Španělsku

Nejvyšší zákonný příplatek za práci přesčas je v Lotyšsku – plných 100 %, naopak v Irsku a Španělsku není práce přesčas zákonem zvýhodněna příplatkem, výše příplatku je tak plně v rukou zaměstnavatelů a záleží pouze na nich v jaké výši jej zaměstnanci pracujícímu přesčas poskytnou. V deseti zemích je práce přesčas zákonem odměněna 50 % příplatkem.

V Česku je zákonem stanovený příplatek ve výši 25 % stejně vysoký jako u našich sousedů, v Německu a Slovensku. V jednotlivých zemích je maximální počet přesčasových hodin stanoven v zákoně různě (za rok, týdně, čtvrtletně), proto je v tabulce u všech zemí uveden zákonem stanovený maximální počet přesčasových hodin za rok. Práce přesčas není limitovaná v Dánsku, Velké Británii, Řecku a Irsku. Naopak nejméně přesčasových hodin je právní úpravou dovoleno zaměstnanci ve Španělsku (104 hodin za rok) a v Litvě (156 hodin za rok).

Nejkratší pracovní týden mají Francouzi

Nejkratší pracovní týden z členských zemí EU má Francie, která zavedla 35 hodinový týden a i ostatní země postupně snižují zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu. Ve většině zemí je 40 hodinový pracovní týden – stejnějako v Česku.

Kratší pracovní týden si Francie nebo Dánsko (37 hodin) mohou dovolit díky vysoké produktivitě práce, které tyto země dosahují. Občané všech členských zemí Evropské unie však pracují podstatně méně hodin než v ostatních vyspělých zemích světa: např. v Japonsku, Jižní Koreji, USA či Kanadě.

V průměru nejméně hodin v práci stráví z členských zemí Nizozemci (30,1 hodin), Dánové (34,8 hodin) a Francouzi (35,2 hodin). Naopak nejvíce v práci tráví čas občanév asijských zemích, kde volná sobota v podstatě neexistuje, současně zaměstnavatelé nejsou příliš omezeni zákoníkem práce a tak zaměstnanci mohou pracovat i sedm dní v týdnu.

Evropa versus USA

Zaměstnavatel má ve Spojených státech Amerických lepší zákonnou výchozí pozici v pracovně-právních vztazích (krátké výpovědní lhůty, malé omezení ohledně druhů smluv, pracovní doby…). V USA je díky tomu pružný trh práce, což má za následek i nižší nezaměstnanost a je dle mnohých analytikůjedním z hlavním důvodů ekonomické vyspělosti USA.

Odbory mají v Evropské unii mnohem vyššíúlohu než vUSA. Američané jsou zvyklí se sami o sebe postarat a nespoléhat se na někoho jiného. Na druhou stranu díky odborům jsou v Evropě pracovní podmínky pro zaměstnance neustále vylepšovány.Základním rozdílem mezi USA a Evropou však je zvýhodňování zaměstnance oproti zaměstnavateli na starém kontinentu.

Pro zaměstnavatele jevelice obtížné optimalizovat počet zaměstnanců dle zakázek a momentálních potřeb. Proto mnoho zaměstnavatelů v období, kdy jsou zakázky na vzestupu a firma prosperuje váhá s přijímáním dalších zaměstnanců (delší výpovědní lhůty, omezení práce…).Nejvyspělejší mimoevropské země světa (USA, Japonsko, Austrálie či Nový Zéland) nemají např. zákonem omezen maximální možný počet hodin nepřetržitě odpracovaných pracovníkem.

Zaměstnanec tedy může vykonávat svoji práci „24 hodin v kuse“, což je nesmírně výhodné pro optimalizaci počtu pracovníků. Austrálie, USA a Nový Zéland nemají dokonce zákonem stanovený nutný počet hodin volna pro zaměstnance během týdne.

Výše příplatku za práci přesčas v EU

Země

Příplatek zapřesčas (v %)Maximální počet přesčasovýchhodin (za rok)
Lotyšsko100468
Belgie50260
Dánsko50není stanoven
Estonsko50512
Finsko501260
Litva50156
Maďarsko50325
Polsko50260
Portugalsko50520
Rakousko50480
Velká Británie50není stanoven
Norsko40400
Švédsko35200
Slovinsko30195
Česko25417
Francie252180
Řecko253není stanoven
Německo25520
Nizozemí25416
Švýcarsko25208
Slovensko25468
Itálie10520
Irsko0není stanoven
Španělsko0104

Poznámka:

1 Ve Finsku je příplatek ve výše 50 % za první 2 hodiny měsíčně, za každou další hodinu již je příplatek ve výši 100 %

2 Ve Francii je příplatek ve výši 25 % pouze za první hodinu měsíčně, za každou další hodinu již je příplatek ve výši 50 %

3 V Řecku je příplatek ve výši 25 % pouze pro první 3 hodiny měsíčně, potom již 50 %

Prameny:

  • The World Bank - Copublication of the World Bank and Oxford University Press, ISBN 0-8213-5341-1
  • Zákoník práce v platném znění
Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Jen jsem chtěl dodat, že veškeré informace o současn...
Ondřej
5. 10. 2011, 18:52

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená