FinExpert.e15.cz

Kolik dostaneme v nemoci?

Firmy v Česku vyplácející svým zaměstnancům odměnu za nízkou nemocnost mají „nejzdravější“ zaměstnance.
Kolik dostaneme v nemoci?

Průměrná nemocnost v západní Evropě činí 3%, v Česku se pohybuje okolo 6%. V některých firmách je běžnou praxí, že když není práce, pošle vedení zaměstnance „marodit“, aby se ušetřily mzdové prostředky. Státní náklady v Česku na nemocenskou rostou rok od roku víc (roste průměrná mzda). Vysoká nemocnost zkresluje míru nezaměstnanosti, protože mnoho lidí by jinak bylo nezaměstnaných.

Paušální sazba nebo dle výše výdělku

Nemocenskou pobírá zaměstnanec, kterého uznal lékař dočasně neschopným k výkonu své práce pro nemoc či úraz. Nemocenská se ve všech zemích poskytuje za kalendářní dny. Pro její vznik není předepsána žádná čekací doba a proto ve všech zemích má zaměstnanec nárok na nemocenskou ihned po vzniku pracovního poměru. Nemocenská je pobírána již od prvního dne pracovní neschopnosti. Po skončení doby pro vyplácení nemocenské musí občan nastoupit do práce nebo zažádat o některý z důchodů (pokud se jedná o případ přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity). Vyspělé evropské země můžeme dle přístupu výpočtu nemocenské dávky rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří země, kde je výše nemocenské stanovena v paušální výši (např. Irsko či Velká Británie). Druhou skupinu tvoří země, kde je výše nemocenské závislá na výši dosahovaného příjmu před onemocněním, jsou však stanoveny maximální hranice.

Finanční spoluúčast zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé v členských zemích Evropské unii jsou zpravidla finančně zapojeni na vyplácení nemocenské svým zaměstnancům.  V   době pracovní neschopnosti po vymezenou dobu platí zaměstnanci mzdu či doplatek do výše plné mzdy nebo její části. Např. v Dánsku a Španělsku zaměstnavatelé dokonce vyplácejí a poskytují celé nemocenské dávky. Např. v Portugalsku a Irsku naopak neposkytují zaměstnavatelé mzdu ani nemocenské. Délka výplaty mzdy nebo nemocenského zaměstnavatelem se pohybuje od několika dní až po rok (např. Německo 6 týdnů, Rakousko 6–12 týdnů, Nizozemí dokonce celý rok). Čili praxe je v každé zemi značně odlišná (viz. naše ohlédnutí do vybraných jednotlivých zemí). Nejvyšší nemocenská (ve výši 100% průměrného příjmu občana) je v Lucembursku a Dánsku. Nemocenskou v plné výši dostávají občané v těchto zemích při všech druzích nemocí či úrazů.

Dánsko

První dva týdny platí zaměstnanci nemocenské zaměstnavatel bez náhrady této mzdy od sociálního úřadu.  Zaměstnanec musí ovšem pracovat před nemocí pro zaměstnavatele minimálně 8 týdnů a musí včas nahlásit pracovní neschopnost z důvodu nemoci. Při nemoci delší než 2 týdny dostává zaměstnavatel refundaci nemocenského od příslušného sociálního úřadu. Jestliže občan řádně platil příspěvky do fondu, pobírá po dobu nemocenské 100% svého průměrného příjmu za uplynulé čtvrtletí. Maximální výše 439 euro týdně. Nemocenská je pobírána maximálně po dobu 52 týdnů během posledních 18 měsíců, potom již má občan nárok na invalidní důchod.

Irsko

Paušální sazba ve výši 148,80 euro týdně. Nemocenská je pobírána maximálně po dobu jednoho roku, potom již má občan nárok na invalidní důchod. Zaměstnanci dostávají po celou dobu nemocenskou od příslušné sociální instituce, zaměstnavatelé se nepodílejí a na platbě mzdy ani na platbě nemocenského.

Lucembursko

Po dobu nemoci dostává občan dávky nemocenské ve výši 100% svého průměrného příjmu za poslední 3 měsíce. Nemocenská je však poskytována nejdéle po dobu 52 týdnů, potom již má občan nárok na invalidní důchod. Zaměstnanci dostávají nemocenské od sociální instituce. Zaměstnavatelé platí mzdu jen pro nemanuální zaměstnance v soukromém sektoru. Mzda jim náleží ve výši 100% v měsíci, v němž pracovní neschopnost vznikla, a další tři následující měsíce.

Německo

Na zajištění zaměstnanců pro případ nemoci se podílejí zaměstnavatelé a příslušné sociální instituce. Po dobu prvních 6 týdnů platí zaměstnavatel mzdu ve výši 100%, potom dostává zaměstnanec již pouze nemocenské od sociální instituce. Výše nemocenské činí 70% z průměrného příjmu občana za uplynulých 52 týdnů. Nejdéle je však nemocenská poskytována po dobu 78 týdnů během 3 let.

Portugalsko

Výše nemocenské se pohybuje od 55% do 80% průměrného příjmu za předcházející čtvrtletí v závislosti na délce nemoci. Nemocenská je poskytována maximálně po dobu 1095 dní, potom již má občan nárok na invalidní důchod. Zaměstnanci dostávají po celou dobu nemocenskou od příslušné sociální instituce, zaměstnavatelé se nepodílejí a na platbě mzdy ani na platbě nemocenského.

Rakousko

Zaměstnavatel platí zaměstnanci mzdu ve výši 100% po dobu 6 – 12 týdnů (dle délky zaměstnání).  Poté vyplácí 50% mzdy po dobu 4 týdnů, během těchto čtyř týdnů má zaměstnanec nárok rovněž na nemocenskou v poloviční výši (tj. 25%), celkem tedy dostává 75% příjmu. Při delší nemoci dostává zaměstnanec již pouze nemocenské dávky od příslušné sociální instituce. Výše nemocenské vyplácené příslušnou sociální institucí činí 50% průměrné mzdy občana za uplynulých 12 měsíců. Nejvýše však 3270 euro měsíčně. Nemocenská je poskytována maximálně po dobu jednoho roku, potom již má občan nárok na invalidní důchod.

Španělsko

Nemocenské od 4. do  15. dne nemoci dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele ve výši 60% jeho průměrné mzdy, zaměstnavatel neobdrží refundaci od příslušné sociální instituce.  Při delší nemoci je zaměstnavateli mzda refundována příslušnou sociální institucí. Prvních 20 dní je nemocenská vyplácena ve výši 60% (posledních 5 dní je vyplácená příslušnou sociální institucí), potom ve výši 75% z průměrného příjmu za posledních 6 měsíců. Nemocenská je poskytována nejdéle po dobu 52 týdnů, potom již má občan nárok na invalidní důchod.

Velká Británie

Nemocenské je ve Velké Británii vypláceno zaměstnavateli zaměstnancům, kteří splní stanovené podmínky. Pro ostatní zaměstnance je plátcem příslušný sociální úřad (v tomto případě dostávají méně). Mnoho zaměstnavatelů ve Velké Británii má svá vlastní zaměstnanecká schémata nemocenského pojištění. Zaměstnavatelé poskytují nemocenské po dobu 28 týdnů v paušální výši. Výše nemocenské je stanovena paušální sazbou, prvních 28 dní dostává občan 94 euro, potom 105 euro. Nemocenská je poskytována nejdéle po dobu 52 týdnů, potom již má občan nárok na invalidní důchod.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená