FinExpert.e15.cz

Kodex pro podnikatele

Sdružení obrany spotřebitelů ČR společně s nevládní organizací Iuridicum Remedium vytvořilo Kodex nediskriminujícího podnikatele, aby podnikatelé mohli vyjádřit svoji vůli k etickému přístupu ke spotřebiteli.

V kodexu se podnikatel zavazuje nejen dodržovat platné zákony, ale chovat se ve vztahu ke spotřebitelům podle obecně chápaných principů slušného podnikání. Vyjádří tím také svou vůli a ochotu nepodílet se v rámci své podnikatelské činnosti na diskriminačních praktikách. „Ke Kodexu se může přihlásit jakýkoliv podnikatel, který úspěšně projde testem v kurzu na internetu či na semináři a zaváže respektovat obsah kodexu,“ říká koordinátorka projektu Jana Pospíšilová. „Poté podnikatel získá také samolepku, kterou může zveřejnit ve své provozovně či na internetových stránkách a která bude pozitivním signálem pro spotřebitele,“ dodává. 

Kodex přináší tomu, kdo se k němu přihlásí, konkurenční výhodu před ostatními podnikateli. Seznam signatářů Kodexu bude zveřejňován na portálu SOS. Hlavní obsah Kodexu mohou do svých již existujících kodexů včlenit podnikatelské organizace, sdružení apod. a rozšířit tak svůj již zavedený kodex pro své členy.

Přistoupením ke kodexu udělá podnikatel další krok ke společensky odpovědnému chování v podnikání. . Takový podnikatel se snaží o zlepšení kvality života zaměstnanců, kvality životního prostředí, přístupu ke spotřebitelůma společnosti jako celku. 

Spotřebitelům Kodex přináší hlavně informaci, že podnikatel dodržuje zásady rovného zacházení - nediskriminace. Umožňuje tak lepší orientaci mezi subjekty, které se snaží vykonávat svoji podnikatelskou činnost v souladu nejen se zákonem, ale i s etickými a morálními zásadami. 

Kontrola dodržování kodexu bude probíhat prostřednictvím zpětné vazby od spotřebitelů, kteří nám zasílají své dotazy a zkušenosti. 

Ze zkušeností z poraden SOS je zřejmé, že se spotřebitelé s diskriminačním jednáním setkávají a nejsou to případy ojedinělé. Mezi nejčastější formy takového nepřijatelného chování patří účtování vyšších cen cizincům, účtování dvojích cen pro ženy a muže u vybraných typů služeb, odmítání podnikatelů poskytovat některé zboží a služby určitým skupinám obyvatelstva nebo odmítání pouštět rodiče do obchodu s kočárkem.

 

Zdroj: tisková zpráva Sdružení obrany spotřebitelů

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená