FinExpert.e15.cz

Knižní tip: Jste dostatečně kreativní?

Kniha osvětuje tajemství spojená s kreativitou a jejím využíváním. Budete mj. informováni o tom, co jsou tzv. kreativní techniky, k čemu slouží a jak je uplatnit v praxi. Publikace také nabízí na sto dvacet originálních testů, cvičení a technik, které můžete využít pro vylepšování vlastních dovedností.
Knižní tip: Jste dostatečně kreativní?
(Kreativita a její rozvoj, autor: Petr Žák, 258 stran černobílých, 72 stran plnobarevných, edice: Rozvoj osobnosti, vydavatelství Computer Press)

Ukázky

Ukázka č. 1: Klepněte pro větší obrázek
Techniky osobního rozvoje, str. 248

Ukázka č. 2:
Týmové řešení problému, str. 304

Ukázka č. 3:
Z obsahu knihy

Z autorova úvodu

O čem tato kniha je a o čem tato kniha není

Tato kniha není kreativní. Je to velmi odvážné tvrzení hned na první z mnoha stránek, které kniha obsahuje, ale je to tak. Alespoň pokud použijeme adjektivum kreativní ve smyslu, který je běžně používán a jímž se dnes zaklíná tolik „kreativců“. Netalentovanými, natruc experimentujícími umělci počínaje a vysoce postavenými pseudomanažery konče.

Tato kniha není kreativní. Není psána ve verších, není seskládána odzadu dopředu, není vydávaná v ocelových deskách. Je učebnicí, zamyšlením, příručkou i tahákem zároveň.

Psát o kreativitě není samo o sobě kreativním počinem. Podobně jako se knihy o humoru zpravidla vyznačují nudou k uzoufání. Kreativním počinem (myšlenkou, nápadem, dílem) je něco, co je současně originální, použitelné, přínosné pro budoucnost. Myšlenky, techniky, metody nebo postupy popsané v této knize se stanou originálními až při jejich samotném využití v praxi. Všechny z uvedených technik a metod byly vyzkoušeny a aplikovány v mnoha situacích. Někdy fungují, někdy nefungují. Je na čtenáři, aby zvážil, kdy kterou použít. A co se týče přínosu – záleží opět na každém, kdo tyto stránky bere do ruky, jak s nimi naloží. Pokoušíme se sestavit první ucelenou učebnici kreativity. Jako každá učebnice je i tato kniha jen vodítkem a pomůckou. Je na studentovi, zdali ji použije jako tahák pro psaní duchaplných referátů anebo zdali mu bude impulsem pro budoucí práci.

Tato kniha není kreativní. Kreativním počinem se může stát jen s vaší pomocí.

Komu je tato kniha určena

Především druhá část naší knihy je určena všem, kteří jakýmkoli způsobem využívají svoje kreativní schopnosti při své práci. Podněty a nápady k většímu využití kreativního potenciálu sebe sama i skupiny, se kterou pracují a za niž nesou odpovědnost, zde naleznou manažeři, obchodníci, učitelé, tvůrčí pracovníci v reklamě a marketingu. Kniha je však také určena všem zájemcům o psychologii, filozofii a historii. Slouží jako vodítko k rozvoji osobního kreativního potenciálu, k poznání sebe sama. Je určena těm, kteří se nespokojují jen s jedním nabízeným řešením a rádi zkoušejí nové, neprobádané cesty. Mnoho technik a metod využijí ti, kteří se z jakýchkoli důvodů trápí nad řešením určitého problému, nevědí „kudy z konopí“ a zoufale očekávají Múzu, která je políbí na čelo se spásným nápadem.

Zaměření knihy

V publikaci Kreativita a její rozvoj se mj. dozvíte:

 • jak je kreativita definována
 • jaká kritéria a jaké základní rysy kreativity rozeznáváme
 • které překážky bránící tvořivému přístupu existují a jak je překonat
 • jak podle různých teorií funguje kreativní lidský mozek, 
 • jak na tvořivost nahlíželi představitelé různých historických epoch
 • co představují a obsahují tzv. systémy kreativního řešení problému
 • co jsou tzv. kreativní techniky, k čemu slouží a jak je uplatnit v praxi
 • jak rychle a správně popsat problém, který je třeba řešit
 • že sběr informací může probíhat různými způsoby a kdy je který nejvhodnější
 • které techniky a jakým způsobem můžeme využít ve fázi hledání nápadu
 • které techniky jsou účelné při sestavování řešení
 • že nezbytná je nejenom nápad, ale i vhodné naplánování a realizace.
Publikace pro rozvoj kreativních schopností nabízí 120 různých testů, cvičení a technik.

O autorovi

Petr Žák, je absolventem divadelní fakulty Janáčkovy akademie Múzických umění v Brně. Původním zaměřením divadelní režisér, student jednoho ze zakladatelů brněnské Husy na provázku, prof. Petera Scherhaufera. Pět let působil jako kmenový režisér Horáckého divadla v Jihlavě a jako jeho umělecký šéf. Po pěti letech „přehodil výhybku“ a stal se finančním a investičním poradcem ve společnosti ING. U této společnosti zastával pozici agenturního trenéra a konzultanta. V současnosti pracuje ve společnosti Newton Solutions, jako interní trenér, konzultant a kouč. Tato společnost se zabývá konzultacemi, poradenstvím a prožitkovými tréninky v oblasti řízení lidských zdrojů.

Další informace: www.knihy.cpress.cz

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená