FinExpert.e15.cz

Knižní tip: Daňové zákony 2005

V této novince z vydavatelství Computer Press najdete úplná znění daňových zákonů platných k začátku letošního roku. Jednotlivé zákony doplňuje komenář.
Knižní tip: Daňové zákony 2005

(Daňové zákony 2005, Úplná znění zákonů k 1.1.2005 s komentářem, kolektiv autorů: Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Ivo Šulc, Zdeněk Krůček, rozsah 192 stran, cena 75 Kč)

Ukázky

Ukázka č. 1: Klepněte pro větší obrázek
Komentář k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Ukázka č. 2:
Komentář k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Ukázka č. 3:
Úvod a obsah

Z předmluvy

Na následujících řádcích najdete text předmluvy k této knize, kterou napsal Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., držitel dekretu KDP ČR č. 001, rektor Akademie Sting v Brně.

Cílem této knihy je poskytnout všem zájemcům, nejen podnikatelům, ale i ostatním, aktuální znění daňových zákonů, kterými se musíme řídit a ctít je od 1. ledna 2005. Komentáře autorů mají především za cíl upozornit na změny, k nimž dochází a které nejsou bezvýznamné.

Novodobá soustava daní v České republice od svého vzniku k 1. 1. 1993 prochází neustálým bouřlivým vývojem. Nejen pro podnikatele je již dávno fyzicky nemožné sledovat všechny změny, k nimž mnohdy dochází v průběhu roku, někdy působí retrospektivně a jsou často náročným oříškem i pro specializované odborníky, jakými jsou autoři komentářů této knihy. Všichni jsou renomovanými odborníky, všichni jsou také daňovými poradci:

  • Ing. Ivo Šulc, dekret KDP ČR č. 010 (mj. můj student v době, kdy o daních jsme věděli hlavně ze zahraniční literatury), je jedním z prvních daňových poradců v tomto státě a od roku 1992 se této činnosti věnuje naplno, specializuje se právě na oblast nepřímých daní.
  • Ing. Zdeněk Krůček, CSc., dekret KDP ČR č. 291, rovněž jeden z prvních daňových poradců, je odborné veřejnosti známý jako organizátor vzdělávání v oblasti daní a jako přednášející a autor publikací v této oblasti.
  • Ing. Zlatuše Tunkrová s dlouhodobou praxí v ekonomické oblasti, z toho čtyřletou praxí na finančním úřadě, získala dekret daňového poradce v roce 1999 (dekret KDP ČR č. 3097).
  • Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. působí na Katedře účetnictví Ekonomické fakulty VŠB – TU v Ostravě, prošla třináctiletou praxí ve státní správě v oboru metodiky daně z příjmů fyzických osob. Publikuje v odborných časopisech, přednáší a je rovněž daňový poradce s dekretem KDP ČR č. 3912.

Pomineme-li zbrusu nový zákon o DPH, u něhož už zase dochází k 1. lednu k úpravám, klasicky k nejzávažnějším změnám dochází v zákoně o daních z příjmů. Tyto změny se dotýkají především fyzických osob, například tzv. společného zdanění manželů a změn u mladých rodin s dětmi, kdy lze při nízkých příjmech dosáhnout tzv. bonusu, čili stát bude rodinám, splňujícím kritéria, poskytovat příspěvek až do výše 30 000 Kč ročně. Výrazné změny obsahuje i novela části, týkající se osob právnických.

Všech podnikatelů se dotýká například zrušení tzv. reinvestičních odpočtů, které má nahradit nový způsob odpisování hmotného majetku, zvýšení daňově uznatelné vstupní ceny automobilu na 1,5 mil. Kč a další výrazné změny, na které upozorňuje příslušný komentář.

Je zajímavé, že ani poslední novela zákona o daních z příjmů nezachycuje novelu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, tj. § 17, odst. 4 zákona č. 208/2002 Sb., přestože účinnost novely nastala již 1. 8. 2002.

Obsah knihy

Komentář k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Komentář k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Komentář k zákonu č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Komentář k zákonu č. 16/1993 Sb., o dani silniční
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Komentář k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Knihu si můžete objednat na http://www.knihy.cpress.cz

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená