FinExpert.e15.cz

Klienti zkrachovalého KTP Quantum získají další náhrady


věřitel  |  13. 11. 2005 10:29

Krajský soud v Hradci Králové svým usnesením ze dne 04.11.2005 zamítl návrh PhDr. Františka Zimáčka, Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a ČSOB, a.s. (jejímž jménem jednal JUDr. Vladimír Chlouba), na odvolání členů věřitelského výboru Mgr. Ladislavy Jindřichové a Ing. Jaroslava Hudce a náhradníků Ing. Jiřího Kanty, Jiřího Wuchterleho, Ing. Dany Trefancové a Ing. Vlastimila Hlavatého.

Proti tomuto rozhodnutí není dle § 66b odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání odvolání přípustné.

Je pozoruhodné, jak se GF snaží účelově oddalovat poskytnutí náhrad k dosažení marného uplynutí promlčecí doby, po které ztratí zákazníci KTP nárok na plnění! A že se v těchto snahách angažuje i jeden ze zákazníků, pan Zimáček? Jeho "trucpodnik" - občanské sdružení SPARTAKUS už odstranil svůj web. Zkrátka pan Zimáček nadělal pro zákazníky KTP víc škody, než užitku! Budiž mu to jednou přičteno "k dobru" !

A jen na okraj: GF rovněž prohrál své podání proti SKP Sehnalovi, kde ho marně, ale účelově obviňoval z neposkytnutí podkladů k výplatě náhrad.

Otázka zní: má vůbec smysl existence GFOCP, když za sebe nechá rozhodovat soudy? Jaká je kompetence úředníků GF, když jejich právníci nejsou schopni relevantně vyhodnotit jakoukoliv situaci? Nebo je tato praxe jen účelová s cílem marného uplynutí promlčecí doby?

 | Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená