FinExpert.e15.cz

Klienti Invescomu: řekněte NE nucenému správci

Redakce Osobních Financí byla dotázána na to, jaké stanovisko doporučuje zaujmout klientům Invescomu, kteří jsou nuceným správcem žádáni o svolení zaplatit soudní poplatek ve výši 1 mil. Kč.
Klienti Invescomu: řekněte NE nucenému správci

Společnost Invescom, a.s. je jednou z investičních společností, která byla na přelomu tisíciletí (tehdy ještě pod názvem FINNEX Trust) stejně jako celý holding FINNEX vytunelována. V současné době je společnost Invescom, a.s. správcem fondů EUROCOM OPF, FINNEX INVESTIM OPF a FINNEX Růstový OPF, které jsou v likvidaci. Nuceným správcem společnosti byl jmenován MVDr. Zdeněk Švancara. Stručnou genezi případu můžete nalézt zde a zde.

V únoru tohoto roku obdrželi podílníci Otevřeného podílového fondu Eurocom dopis od nuceného správce Invescomu, že v soudním sporu vedeném proti ČSOB bylo v prvním stupni rozhodnuto o zamítnutí žaloby, neboť společnost Invescom není aktivně legitimována k podání žaloby. Nucený správce proti tomuto rozsudku podal odvolání a následně byl vyzván soudem, aby uhradil soudní poplatek za podání odvolání ve výši 1 000 000 Kč. Jelikož samotná společnost nemá dostatečné prostředky k zaplacení tohoto poplatku, tak nucený správce dopisem požádal klienty o svolení, aby mohl potřebný jeden milion Kč použít z prostředků podílníků OPF Eurocom.

Po několika dnech obdrželi klienti Invescomu dopis od sdružení SKAP Finnex, které sdružuje poškozené klienty Invescomu. V tomto dopise jsou klienti vyzýváni k tomu, aby nucenému správci nepovolili použít prostředky z fondu k zaplacení soudního poplatku. Byli jsme jedním z poškozených klientů dotázáni na naše stanovisko k tomuto případu. Vzhledem k tomu, že disponujeme pouze obecnými znalostmi o případu a veřejně známými fakty, nelze naše stanovisko brát jako odborné, nicméně naše doporučení zní jednoznačně: NIC NEPOVOLIT.

Soud rozhodl naprosto v souladu s právem, že společnost Invescom není aktivně legitimována k podání žaloby na náhradu škody vůči ČSOB, která je nástupcem IPB jako depozitáře fondů investiční společnosti FINNEX Trust. Nelze očekávat jiné rozhodnutí ani od odvolacího soudu.

Společnost Invescom totiž žaluje ČSOB o náhradu škody, kterou samotná společnost Invescom svým klientům způsobila. Převedeno do laické řeči: ČSOB (respektive její předchůdce – IPB) měla pohlídat, že společnost Invescom (a její předchůdce) se bude chovat slušně. Společnost Invescom však zpronevěřila majetek klientů, a teď chce po ČSOB, aby jí zaplatila škodu, která klientům zpronevěrou vznikla, protože ji dobře nehlídala. „Zaplaťte nám, protože jste nás neuhlídali a my jsme kradli.“ To je naprosto vyloučené. Jak uvádí i SKAP Finnex ve svém dopise, soud nerozhodl o upření práva klientům na soudní ochranu. Soud pouze konstatoval, že společnost Invescom zastoupená nuceným správcem MVDr. Zdeňkem Švancarou není tím subjektem, který může takovou náhradu škody požadovat.

Z dopisu sdružení SKAP Finnex dále vyplývá, že byla podána jedna žaloba v zastoupení poškozeného klienta na ČSOB s tím, že se hlídá promlčení ostatních nároků a čeká se na to, jak tento spor dopadne. Na jeho základě pak budou další žaloby buď podány, nebo nepodány. Je to naprosto běžný a vhodný postup. Podání každé žaloby je totiž spojeno se zaplacením soudního poplatku. Proto se podá jedna žaloba, zaplatí se poplatek mnohonásobně nižší, než jaký by se musel zaplatit, pokud by žalovali všichni poškození, a čeká se na výsledek sporu. Pokud by poškozený klient byl úspěšný, pak se okamžitě podají zbylé žaloby, neboť se lze oprávněně domnívat, že budou rovněž úspěšné. Pokud by „testovací“ klient ve svém sporu neuspěl, pak propadá soudní poplatek státu a je třeba protistraně zaplatit náklady řízení. V případě jednoho klienta to nevyjde tak draho, jako by to vyšlo v případě, že by žalovali všichni najednou s nadějí že uspějí, ale neuspěli by.

V současné době nezbývá podvedeným klientům zřejmě nic jiného, než vyčkat na rozhodnutí sporu ČSOB vs. poškozený klient. Jakákoliv činnost nuceného správce by měla být namířena k maximálním úsporám, neboť z jeho strany nelze dosáhnout žádného úspěchu ve vymáhání způsobené škody vůči klientům.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená