FinExpert.e15.cz

Klady a zápory třetího pilíře nového penzijního systému

Prvním lednem roku 2013 vejdou v platnost změny třetího pilíře.
Klady a zápory třetího pilíře nového penzijního systému

Prvním lednem roku 2013 vejdou v platnost změny třetího pilíře penzijního systému, dosud tvořeného penzijním připojištěním. To se nyní zakonzervovalo a má dožít vedle nového doplňkového penzijního spoření. Zprostředkovatelé brzy začnou vypočítávat klady nového uspořádání. Zkusíme pro vyváženost najít i zápory, klady přitom nezamlčujíce.

Velkou výhodou účasti ve třetím pilíři, ve starých transformovaných i nových účastnických fondech, jsou bezpochyby státní příspěvky a daňové úlevy. Můžeme říci, že při úložce 500 korun za měsíc, ke které dostaneme od státu dalších 130 korun, se nám každá vložená pětistovka zhodnotí zhruba o 25 procent. Pro člověka pohybujícího se na finančních a kapitálových trzích zhodnocení z říše snů. Problém ovšem je, že touto sazbou úročíme pouze nově příchozí peníze. Následně celých 630 korun leží ve fondu po mnoho let a rozhodující je, jak s nimi bude fond (a inflace) hospodařit.

Reálný úrok tedy s přibývajícími prostředky a prodlužující se dobou spoření klesá, „zhodnocení“ ve formě státních příspěvků má nakonec spíš zanedbatelný význam ve srovnání se zhodnocením prostředků ve fondu. Na třicetiletém horizontu rozdíl jednoho procentního bodu v ročním zhodnocení fondu může znamenat desítky až stovky tisíc korun, mnohdy víc, než získáme na státních příspěvcích za celou dobu ve fondu.

Příspěvky zaměstnavatele

Dalším velmi důležitým aspektem penzijních fondů je možnost domluvit se se zaměstnavatelem, že nám do nich bude přispívat. Zaměstnavatelé tuto možnost často využívají jako přilepšení ke mzdě. Důvod je jednoduchý: nemusí z takto vyplacených prostředků hradit sociální a zdravotní pojištění. Podle posledních statistik přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění zhruba jedna čtvrtina zaměstnavatelů. Nemůžeme tudíž tuto výhodu paušalizovat na všechny smlouvy, ale nezanedbatelné části populace se díky těmto příspěvkům zvyšuje reálné zhodnocení jejich vlastního účastnického příspěvku.

Likvidita prostředků

Prostředky v doplňkovém penzijním spoření mají velmi omezenou likviditu. Musíme si uvědomit, že odkládáme svoje peníze na desítky let, aniž máme možnost je vybrat bez ztráty připsaných úroků a státních příspěvků. U transformovaných fondů, dosavadního penzijního připojištění, zůstává možnost výsluhové penze, tedy možnost po patnácti letech vybrat až 50 procent naspořených prostředků.

U nově vzniklých účastnických fondů tato možnost už neexistuje, je zde ovšem novinka v podobě tzv. předdůchodů. Ty umožnují čerpat prostředky z účastnických fondů ještě před odchodem do důchodu. Podmínkou je dovršení věku, který je o pět let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. Dávky budou vypláceny měsíčně a celková suma naspořených prostředků musí být natolik vysoká, aby zajistila výplatu měsíčních dávek ve výši alespoň 30 procent průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství. Pro mladé lidi ovšem i tato novinka znamená likviditu doplňkového penzijního spoření prakticky nulovou.

S ohledem na likviditu můžeme tedy třetí pilíř doporučit hlavně starším lidem, kteří nemají tak daleko do penze.

Možnosti zhodnocení

To, co hraje proti transformovaným fondům je jejich velice konzervativní investiční strategie. Transformované fondy zdědily z penzijního připojištění garanci nezáporného zhodnocení. A ta je pro mnoho klientů lákavá. Zdaleka ne všichni si uvědomují, že za tuto garanci pravděpodobně platí ve formě ušlých zisků, jakých je možné na dlouhodobých horizontech dosahovat. Opět se dostáváme do rozdílů v řádech desítek, u někoho i stovek tisíc.

Účastnické fondy nezáporné zhodnocení garantovat nemusí, budou nabízet vždy čtyři fondy s různou investiční strategií – a při volbě těch agresivnějších můžeme na dlouhém horizontu dosahovat vyšších zisků. Společnosti jsou ovšem stále vázány zákonnými limity (a riziko významných ztrát si stejně žádný fond na triko nevezme), nemůžeme tedy očekávat nějakou přehnanou angažovanost třeba v investování na rozvíjejících trzích. I v případě dynamických účastnických fondů očekáváme konzervativnější přístup ke správě, preferenci českých akcií a akcií velkých zavedených firem, kde je růstový potenciál omezenější oproti menším rozvíjejícím se firmám.

Vzhledem k historicky nízkým úrokovým sazbám a úrokům státních dluhopisů (desetiletý český státní dluhopis má výnos do splatnosti dvě procenta ročně) je málo pravděpodobné, že transformované fondy v příštích deseti letech překonají dvouprocentní roční výnos. Podobně na tom z nových účastnických fondů budou také fondy konzervativní a fondy státních dluhopisů, i zde musíme v příštích letech kalkulovat s velmi nízkým zhodnocením, které nebude schopné ani překonat spořicí účty.

V případě vyvážených fondů očekáváme na delším horizontu průměrné výnosy mezi třemi až pěti procenty ročně. Nejvyšší zhodnocení by měly dlouhodobě generovat dynamické fondy. Jak už bylo řečeno, i zde ale očekáváme ze strany penzijních společností opatrný přístup, dlouhodobé výnosy by se mohly pohybovat kolem pěti až sedmi procent ročně. Pro srovnání, akciové fondy se zaměřením na Latinskou Ameriku nebo jihovýchodní Asii vydělaly v uplynulých deseti letech v průměru kolem osmi až desíti procent ročně.

Politická rizika

Státní příspěvky, daňové úlevy a příspěvky zaměstnavatele jsou velmi lákavé, ovšem musíme je brát s rezervou. Tato přilepšení má totiž možnost ovlivnit pouze politická garnitura, tudíž si nemůžeme být ničím jisti a už vůbec ne s nimi kalkulovat na desítky let dopředu. To nám ostatně nedávno pěkně v plném světle předvedli na stavebním spoření. Stát může kdykoliv snížit či úplně zrušit státní příspěvky i daňové úlevy. Brát je jako hlavní výhodu třetího pilíře by bylo velmi krátkozraké.

Vysvědčení pro nové fondy

Hlavním přínosem reformy třetího pilíře je oddělení majetku účastníků od majetku správce fondu. Konečně bude správa majetku v „penzijních fondech“ transparentní a srovnatelná s klasickými podílovými fondy. Jinak zůstávají hlavní výhody a nevýhody stejné jako doposud.

Každý musí sám zvážit, zda mu nepříliš jistá státní podpora stojí za to vázat prostředky až do 60 let. Když navíc uvážíme konzervativnější charakter transformovaných i nových účastnických fondů, dojdeme k závěru, že doplňkové penzijní spoření je vhodné zejména pro konzervativní a konzervativnější jedince a starší lidi. Lidé mladší 45 let by měli investovat agresivněji – a k tomu třetí pilíř není nejvhodnější.

Výhody III. pilíře

  • Státní příspěvek až 230 Kč měsíčně
  • Snížení daňového základu až o 12 000 ročně
  • Možnost příspěvku zaměstnavatele

Nevýhody III. pilíře

  • Nízká likvidita, vázání prostředků do 60 let
  • Nízký výnosový potenciál
  • Politická rizika 

Autor působí jako junior investiční poradce FINEZ Investment Management a spravuje informační web www.reforma-duchodu.com

Článek vyšel na www.penize.cz

Další článek


 

celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Plně souhlasím.Moc pěkný a srozumitelný článek.Děkuji
Dana Stránská
28. 12. 2012, 11:11
Dotaz nezněl, zda je pro někoho vhodný, ale co jinéh...
21. 12. 2012, 08:31
myslím, že tento nový systém není vhodný pro nikoho B-]
karel
21. 12. 2012, 08:26
45 let (oprava)
20. 12. 2012, 23:22
Dotaz na autora, pokud pro lidi mladší 5 není III. p...
20. 12. 2012, 23:22

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená