FinExpert.e15.cz

„Klacky pod nohama“ podnikatelů

Vysoká administrativní zátěž společně s ustanoveními odporujícími zdravému rozumu, komplikují život podnikatelům a živnostníkům.
„Klacky pod nohama“ podnikatelů

V rámci soutěží PX Firma roku a Makro živnostník roku byla udělena historicky první anticena za největší komplikace spojené s podnikáním v České republice – Absurdita roku 2007. O tomto neslavném primátu rozhodli svými hlasy zástupci podnikatelské veřejnosti, kteří se ankety zúčastnili. 

Cílem této akce je nejen upozornit na vysokou administrativní zátěž podnikatelů a živnostníků, ale také přispět k jejímu skutečnému snížení. Sedm nejvážnějších absurdit vybraly společně pořadatelská agentura Bison & Rose s redakcí deníku Hospodářských novin. Na jejich odstranění už spolupracují Hospodářská komora České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků i zástupci médií. V několikaměsíčním hlasování nakonec „vyhrála“ absurdní povinnost s názvem „stánek na výstavě“. 

Stánek na výstavě 

Chce-li podnikatel jet na výstavu, prodejní prezentaci nebo pouť, musí nahlásit tři dny dopředu svůj záměr živnostenskému úřadu v místě, kde je umístěna jeho trvalá provozovna. Měl by také oznámit ukončení cesty a tím i dočasné provozovny. Vzhledem k absurdnosti této povinnosti není až tak překvapivé, že se tato povinnost příliš nedodržuje a živnostenské úřady nejsou ve výkladu a shromažďování těchto informací jednotné. 

(Tato povinnost vychází ze zákona č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání.Konkrétně jde o § 17 odst. 11 a odst. 2.) 

„Určitě budeme usilovat o to, aby i tato absurdita byla zrušena. Připomínku budeme uplatňovat v rámci podnikatelské rady s cílem snížení administrativní zátěže podnikatelů, a zároveň také v běžném připomínkovém řízení k nově připravovanému živnostenskému zákonu. Když vše půjde dobře, mohla by být novela platná od 1. července 2008,“ říká Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků.  

Výsledky Absurdity roku 

Převod nemovitostí 

Poplatník předkládá správci daně z převodu nemovitosti: daňové přiznání, ověřenou kopii listiny, která je titulem pro změnu vlastnického práva a také znalecký posudek o ceně nemovitosti. Podnikatel tak neplatí pouze daň z převodu nemovitosti, která je již sama poněkud zvláštní daní, ale aby úřadům dokázal, že zaplatí správnou výši daně, musí si nechat vyhotovit na vlastní náklady znalecký posudek.  

Tato povinnost vychází ze zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Konkrétně jde o §21  

Odměny za notářské služby 

Založení, zrušení nebo změna právní formy obchodní společnosti nebo družstva, ale i osvědčení o těchto právních skutečnostech musí být provedeno prostřednictvím notáře. Když pomineme, že už tento způsob povinnosti nemá při existenci vlastních právníků opodstatnění, absurdní je zejména způsob výpočtu odměny pro notáře. Podle vyhlášky je zde rozhodující základní kapitál, nikoliv tedy například počet stran a s tím spojený skutečný výkon nebo čas strávený touto prací. Společnost s vyšším kapitálem tedy zaplatí více, i když je ostatní text smlouvy naprosto shodný. 

Tato povinnost vychází z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 73/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví. Konkrétně jde o § 5 odst. 3 

Cizinci na služební cestě 

V případě, že podnikatel zaměstnává pracovníka, který není občanem České republiky, musí oznámit úřadu práce, že tento zaměstnanec odjel na pracovní cestu, pokud tato cesta trvá v rozsahu 7 až 30 kalendářních dnů. Dobrá rada pro podnikatele proto zní. Ušetříte si jeden papír, pokud cizince vyšlete na pracovní cestu na méně než týden nebo rovnou na více než měsíc. 

Tato povinnost vychází ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Konkrétně jde o § 93 odst. 2  

Volné pracovní místo 

V případě, že se vytvořilo či uvolnilo pracovní místo, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost oznámit do deseti dnů úřadu práce a to včetně charakteristiky volného místa. A možná nikoho nepřekvapí, že neprodleně pak musí podnikatel oznámit také obsazení tohoto místa. Ještě, že výběr pracovníka zůstává na něm. 

Tato povinnost vychází ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Konkrétně jde o § 35 odst. 1 

Doklady na provozovně 

Povinnost zajistit, aby na provozovně, ve které je prodáváno zboží nebo poskytována služba, byly kontrolnímu orgánu k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb. Pokud máte jako podnikatel kancelář a účetní sedí hned vedle provozovny, pak budiž. Ale kopírujte a převážejte všechny doklady, když prodáváte zboží na různých místech.  

Tato povinnost vychází ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Konkrétně jde o § 31 odst. 3 

Evidence kontrol 

Zákon ukládá každému podnikateli povinnost vést evidenci o kontrolách, které proběhly v jeho provozovně na zdravotní nezávadnost a jakost. Absurdní je na tom zejména duplicita činnosti podnikatele a kontrolních úřadů. Ještě, že nemusí podnikatelé vést evidenci úplně o všech kontrolách, které u nich proběhnou.   

Tato povinnost vychází ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích Konkrétně jde o § 3 odst. 2 písm.d

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená