FinExpert.e15.cz

Když přichází kontrola

Na nedostatky v platbách zdravotního pojištění se většinou přijde při kontrole a následně hrozí penále či pokuta. Jak probíhá taková kontrola?
Když přichází kontrola

Způsob provedení kontroly je upraven v § 22 zákona o veřejném zdravotním pojištění. U středních a větších zaměstnavatelů se kontrola zpravidla provádí v jejich sídle, u menších zaměstnavatelů se mnohdy uskuteční v budově zdravotní pojišťovny. Pracovníci zdravotní pojišťovny se prokazují služebním průkazem příslušné zdravotní pojišťovny a zvláštním oprávněním k takové činnosti vydaným jejím ředitelem.

Koho kontrolují nejčastěji?

Zdravotní pojišťovny se zaměřují především na zaměstnavatele, kteří jsou nejdůležitějšími plátci pojištění. Kontrola OSVČ však také není ničím výjimečným. Jednoznačně však platí, že se vyplácí řádné plnění zákonných povinností. V praxi totiž není rozhodně pravidlem, že kontrola přichází do všech firem ve stejných časových intervalech. Některé potká jednou za pár let, u jiných může být kontrola každý rok. Dlužníci a zaměstnavatelé, u kterých byly v minulosti při kontrole nedostatky, jsou totiž kontrolováni častěji. Dále se kontrolní činnost zaměřuje na největší plátce pojistného. Protože v Česku působí na trhu celkem 9 zdravotních pojišťoven, tak se zpravidla významní zaměstnavatelé nevyhnou několika kontrolám do roka (vždy od jiné zdravotní pojišťovny).

Jaké doklady je potřeba předložit?

Během kontroly se zjišťuje, zda bylo pojistné placeno ve správné výši a včas. Pro provedení této kontroly je tak nutné předložit pověřeným pracovníkům zdravotní pojišťovny na vyžádání všechny účetní a jiné doklady, jež jsou rozhodné pro správné stanovení a placení zdravotního pojištění. V případě nejasnosti je nutné podat ústní vysvětlení. Uvedené doklady musí být zapůjčeny i mimo prostor prováděné kontroly.

Na co si dát pozor?

Nejčastějším nedostatkem, který vede ke špatnému vyčíslení pojištění, je nepřihlášení nového zaměstnance do 8 dní ode dne nástupu do zaměstnání (neplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů může být sankciováno až 20tisícovou pokutou). K problémům rovněž dochází, jestliže zaměstnanec změnil zdravotní pojišťovnu a zaměstnavateli tuto skutečnost neoznámil, zaměstnavatel tak platí zdravotní pojištění na účet špatné zdravotní pojišťovny. Mezi další nedostatky patří špatné stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného (např. z důvodu nemoci, čerpání náhradního volna…).

Za jaké období lze předepsat dlužné pojistné?

Během kontroly může být plátci pojistného (zaměstnavateli i OSVČ) předepsáno i promlčené pojistné, a to včetně penále. Ze zákona je promlčecí lhůta u zdravotního pojištění pětiletá. Běží však zvlášť pro předepsání pojistného a zvlášť pro jeho vymáhání. Na dodržení promlčecí lhůty je vždy třeba pamatovat a namítnout promlčení pojistného. Není zapotřebí platit promlčené pojistné z důvodu pozdní kontroly ze strany zdravotní pojišťovny.

Jak to vypadá v praxi?

Během kontroly v červenci 2010 byly u plátce pojistného zjištěny nedostatky v platbách pojistného za leden až březen 2005. V kontrolní zprávě bylo vyčísleno dlužné pojistné 12 000 Kč a dlužné penále přes 11 000 Kč. V tomto případě však stačí, když plátce pojistného namítne promlčení a uvedené částky nebude muset uhradit. 

Během kontroly v červenci 2010 byly u plátce pojistného zjištěny nedostatky v platbách pojistného v roce 2006. Dlužné pojistné činí 12 000 Kč a penále 9 000 Kč. Dlužné pojistné bude muset plátce uhradit (nejsou promlčené). Spoléhat na jejich další promlčení je nerozumné, protože pro vymáhání běží nová pětiletá lhůta. Lepší variantou v tomto případě je okamžitá úhrada dlužného pojistného a podání žádosti o prominutí penále.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená