FinExpert.e15.cz

Když přichází exekutor…

Vánoce jsou za námi a mnoho lidí zjišťuje, o kolik tisíc navíc narostl jejich dluh. Co dělat, abychom se vyhnuli těm největším problémům?
Když přichází exekutor…

Zadlužení českých domácností se zvýšilo z průměrných 18 000 korun na jednoho obyvatele v roce 2002 na částku přibližně 31 000 Kč na obyvatele, která bude dosažena ke konci letošního roku. V této sumě jsou zahrnuty bankovní úvěry včetně hypoték, ale na druhou stranu v ní nejsou zahrnuty dluhy domácností u splátkových společností a společností poskytujících „půjčky až do domu“.

S rostoucím zadlužením roste rovněž počet lidí, kteří již nejsou schopni své závazky splácet a množí se případy exekucí. Co je nutné dělat pro to, aby nás svou návštěvou exekutor nepřekvapil?

 1. Základním krokem je dobré finanční plánování. Vždy stojí za úvahu, zda opravdu potřebuji nový mobilní telefon a ještě ten nejdražší, nebo plazmovou televizi.
 2. Pokud je nezbytné si na své výdaje vzít půjčku, pak stojí za tu námahu projít nabídky různých finančních společností a vybrat si tu pro sebe nejvýhodnější. Vhodným výběrem finančního produktu i společnosti lze ušetřit i polovinu úrokového navýšení.
 3. Již dopředu je vhodné se připravit na možnost, že se dostanu do nenadálé finanční tísně a nebudu schopen splácet své dluhy. Pro tyto případy je vhodné mít jednu až dvě měsíční splátky v záloze čekající na "strýčka Příhodu".
 4. Pokud se stane něco neočekávaného a dobře vím, že nebudu moci splácet své úvěry, tak již dopředu kontaktuji svou věřitelskou společnost, obeznámím ji se svou situací a pokusím se s nimi dohodnout na řešení. V takových případech se věřitelé nezdráhají odložit splátky o několik měsíců nebo je snížit. Je to pro ně mnohem výhodnější než vymáhat dlužnou částku soudní cestou.
 5. Není vhodné upomínky o zaplacení měsíčních splátek házet do koše, toto by se již brzy mohlo krutě vymstít. Stejně jako v předchozím bodě je třeba se pokusit o dohodu.
 6. Je lepší raději něco ze svého majetku prodat a tyto peníze použít na úhradu dluhů, než čekat na to, až tento stejný úkon provede exekutor. Mám tak obvykle možnost svůj majetek zpeněžit mnohem výhodněji, a navíc nemusím platit náklady exekuce a případné soudní poplatky, které nejsou zanedbatelné.

Pravomoci exekutora

V případě, že není uhrazen dluh v době, kdy uhrazen měl být, pak může věřitel požádat soud o vydání platebního rozkazu, a pokud ani tento není pro odpor splněn, pak bude v soudním řízení rozhodnuto, že dlužník je povinen do x dnů (zpravidla do 3 dnů) zaplatit věřiteli částku v určité výši. Nezaplatí-li dlužník v dané lhůtě, pak je tento rozsudek exekučním titulem pro výkon exekuce. Oprávněný (tedy např. banka) může soudu nebo přímo exekutorovi podat návrh na provedení exekuce. Tento pak po pověření soudem vydá exekuční příkaz s uvedením konkrétního způsobu exekuce. Tato má formu zejména:

 • Srážky ze mzdy nebo z jiných příjmů
 • Exekuce z peněz uložených na bankovních či jim podobných účtech
 • Přikázání pohledávky dlužníka u třetí osoby (např. pokud mi dluží soused 10 000 korun, pak mi tato pohledávka bude "zabavena" a soused ji splatí bance, které dlužím peníze za úvěr)
 • Prodeje movité věci
 • Prodeje nemovitosti
 • Prodeje spoluvlastnického práva

Jaká část majetku nepodléhá exekuci?

Na některé věci ovšem exekutor nemůže sáhnout. Jsou jimi:

 • Pojistné plnění vyplácené pojišťovnou v rámci náhrady pojistné události za účelem vybudování nebo opravy budovy
 • Dávky sociální péče a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory (např. porodné, pohřebné)
 • Pohledávky fyzických osob – podnikatelů mohou být exekuovány pouze v určité výši (zpravidla 40 %)
 • Ve stejné výši i pohledávky autorských odměn
 • Věci potřebné k uspokojování hmotných potřeb povinného a jeho rodiny nebo k plnění jeho pracovních úkolů, a to zejména běžné oděvy, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a obdobné předměty, zdravotnické potřeby, hotové peníze do částky 1000 Kč.
 • Je-li povinný podnikatelem, pak věci nezbytné k výkonu podnikatelské činnosti

Náklady na exekuci

Odměna za provedení exekuce je podílem z vymáhané peněžité částky. Platí přitom následující sazby:

 • do 3 milionů Kč to je 15 %, nejméně však 3 000 Kč
 • z přebývající částky do 40 milionů Kč to je 10 %
 • z přebývající částky do 50 milionů Kč to je 5 %
 • z přebývající částky do 250 milionů Kč to je 1 %, částka nad 250 milionů se již nezapočítává

Dále se hradí hotové výdaje exekutora, cestovní výdaje, náhrada za čas strávený cestou na místo exekuce ležící mimo jeho sídlo (50 Kč za 15 minut), náhrada za doručení písemností.

Všechny náklady exekuce, tedy náklady exekutora i náhradu nákladů oprávněného, hradí povinný. Dluh ve výši několika stokorun se tak ve svém důsledku může velmi prodražit, a proto není rozumné na upomínky o zaplacení dluhů nereagovat.

Někdy by ovšem ani takto získané prostředky nestačily k pokrytí všech dluhů, které za sebou dlužník zanechal a tehdy přichází ke slovu institut, který je nám známý spíše z podnikové oblasti – konkurs na majetek povinného.

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

exekuce na platě
anomyn
13. 11. 2007, 10:07
Re: věci nezbytné kvýkonu ....
Vít Doležálek
7. 1. 2005, 06:59
věci nezbytné kvýkonu podnikatelskéčinnost
J
7. 1. 2005, 01:12

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená