FinExpert.e15.cz

Když přichází exekutor

V loňském roce bylo v Česku soudně nařízených téměř půl miliónu exekucí a letos jich bude ještě více. Exekuce pro 300 Kč je běžnou praxí.
Když přichází exekutor

Během prvních měsíců letošního roku jsou české soudy opět zavaleny návrhy na nařízení exekuce. Občané i podnikatelé mají problémy se splátkami spotřebitelských úvěrů, hypoték, faktur mobilnímu operátorovi, s nezaplacenými pokutami vůči dopravním podnikům nebo s platbami vůči zdravotním pojišťovnám, finančním úřadům a okresním správám sociálního zabezpečení... Dostat se do „spárů“ exekutora se přitom může za určitých okolností dostat každý. Stačí jedna zapomenutá nezaplacená pokuta a po dvou letech na vás zvoní exekutor.

Věřitelé v Česku se totiž naučili bránit soudní cestou. Veřejné instituce (např. zdravotní pojišťovny či finanční úřad) jsou ze zákona osvobozeny od soudních poplatků a tak dávají k soudu návrhy na exekuci i pro stokorunové neuhrazené pohledávky. Vymáháním dlužných pohledávek potom pověřují téměř všichni věřitelé soukromé exekutorské úřady. Dlužníci tak musí hradit soudní náklady i zákonnou odměnu exekutora, která rozhodně není nízká.

Máte dluh? Spojte se s věřitelem a řešte to!

Každá rodina se může vlivem hodně nepříjemných okolností dostat do finančních problémů a nehradit tak včas své závazky na hypotéce, drobný živnostník nemusí být schopen hradit pravidelné zálohy na veřejném zdravotním pojištění či sociálním pojištění… V těchto případech je důležitý aktivní přístup. Nejlepším řešením je se okamžitě spojit se svým věřitelem a zkusit najít řešení dočasně špatné finanční situace – např. domluvit nižší splátky. Renomované finanční ústavy jsou většinou ochotny jednat a zkusit najít nějaké výhodné řešení pro obě strany a předejít tak soudnímu řešení vzniklé situace. Ten, kdo se spoléhá, že se to všechno časem vyřeší a všechny dlužné částky se později doplatí najednou, se může dostat do problémů. Všichni věřitelé si dneska své pohledávky pečlivě hlídají a nejsou nečinní – zvláště finanční ústavy a orgány veřejné správy. Jednoznačně platí, že řešit finanční problémy včas se vyplatí.
 

Hrát „mrtvého brouka“ je chyba

Ze zákona může být exekuce nařízena, i když dlužník se svými věřiteli nekomunikuje a úmyslně nepřebírá poštu. U exekucí se totiž nenařizuje žádné veřejné soudní jednání, jak se mnoho občanů chybně domnívá. Soud může exekuci nařídit i v případě, že dlužník nikdy nepřevzal žádný doklad, žádnou výzvu k úhradě dluhu či soudní obsílku. U všech soudních a úředních listin totiž platí institut fikce doručení – když úmyslně dlužník nepřevezme doručený dopis adresovaný na jeho trvalou adresu, je považován za doručený. Dlužníkova nečinnost má však za následek, že promešká lhůtu na odvolání a neví důležité informace o svém případě (tj. kdo se vymáháním dlužné částky zabývá, z čeho jeho závazek vyplývá…).
 

S odměnou pro exekutora se dluhy výrazně zvyšují

Každý dlužník musí počítat s tím, že když nebude svým závazkům věnovat pozornost, bude muset platit nejenom samotnou dlužnou částku, ale i náklady soudního řízení a odměnu exekutora. Ta není zrovna malá a u dlužných částek do deseti tisíc je dokonce vyšší než samotná dlužná částka. Minimální odměna exekutora totiž činí sedm tisíc korun. Dle zákona činí odměna za provedení exekuce a náhrada hotových výdajů exekutora tyto minimální částky:
 • minimální odměna při vymáhání peněžité částky je 3 000 Kč
 • náhrada hotových výdajů činí 3 500 Kč
 • náhrada za ztrátu času při úkonech mimo úřad 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu
 • doručení jedné písemnosti 50 Kč.
Další odměna exekutora roste s výší dlužné částky (u vyšších částek se pohybuje okolo 15 % vymáhaná pohledávky). Exekuce tak není rozhodně žádná maličkost a vyhnout se již probíhající exekuci je pro „normální“ lidi téměř nemožné. Navíc úhrada původního dluhu původnímu věřiteli v průběhu exekuce nezbavuje dlužníka povinnosti uhradit exekuční náklady. Dlužník však může náklady exekuce minimalizovat tím, že dlužnou částku uhradí co nejdříve. Opět platí, že aktivní přístup se vyplatí a spojení s exekutorem a navrhnutí možnosti řešení vzniklé situace může opět ušetřit nejenom finanční prostředky, ale i nepříjemné okamžiky při zabavování majetku v bytě za účasti všech sousedů.
 
V některých případech se dá se soukromým exekutorem domluvit úhrada dluhu např. ve splátkách. Dlužná částka musí být uhrazena přímo exekutorovi, pokud by ji dlužník zaplatil přímo věřiteli, došlo by akorát ke komplikacím s vyčíslením zbylé částky.
 

Exekutor peníze od dlužníků většinou „dostane“

Běžní občané a živnostníci mají malou šanci se před exekutorem „schovat“. Jeho pole působnosti je ze zákona velmi široké a uniknou mu pouze „velké ryby“, co v tom umí chodit. Ze zákona výkonu rozhodnutí a exekuci nepodléhají pouze:
 • peněžité dávky sociální péče
 • náhrady od pojišťovny
 • příspěvek na bydlení
 • dávky sociální pomoci v hmotné nouzi
 • běžné oděvní součásti
 • obvyklé vybavení domácnosti
 • hotovost do 1 000 Kč
 • zdravotnické potřeby.
Ze zákona existuje pět základních typů exekuce:
 • přikázáním pohledávky na účtech povinného u bank a jiných peněžních institucí (např. stavebních spořitelen, pojišťoven…)
 • přikázáním jiné pohledávky (např. exekuce na dlužníkovy podíly ve firmách, společnostech či družstvu…)
 • srážkou ze mzdy, pracovní odměny, důchodu, sociálních a nemocenských dávek
 • prodejem movitých věcí
 • prodejem nemovitosti, lze se ze zákona domáhat práva i na vlastnickém podílu na nemovitosti, jestliže jejím spoluvlastníkem je dlužník.
Další článek


 

Související články


celkem 8 komentářů

Nejnovější komentáře

V rodine sa nám tiež stal prípad s exekúciou a príbu...
Emma.Mannova
5. 9. 2012, 15:54
Re: a kdy prestanou exekutori krast a delat zamern
Lukáš
25. 3. 2009, 16:26
Re: a kdy prestanou exekutori krast a delat zamern
Petr Gola
25. 3. 2009, 09:51
Re: a kdy prestanou exekutori krast a delat zamern
Lukáš
25. 3. 2009, 09:40
Re: a kdy prestanou exekutori krast a delat zamern
angel
23. 3. 2009, 17:15

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená