FinExpert.e15.cz

Když platební doklad dostane svoji fotku

Operace při provádění platebního styku končí pro klienta banky podáním dokladu na přepážce banky nebo pošty. Cesta jednotlivých dokumentů k vlastnímu zpracování tím ale začíná a končí nakonec až v optickém a fyzickém archivu.
Když platební doklad dostane svoji fotku

Ve snaze maximálně zefektivnit zpracování dokumentů a urychlit přístup k jejich obrazu využívají bankovní ústavy metody zvané imageprocessing. Jde o postup, při kterém se tištěnému dokumentu vytvoří digitální snímek. Vstup do optického archivu lze poté uskutečnit v kterékoliv pobočce a tím pádem mnohem rychleji  vyřídit veškeré oprávněné i neoprávněné reklamace, případně dotazy klientů. V optickém zpracování dokumentů postoupila z českých bank nejdále Poštovní spořitelna, která pro tento proces vytvořila rozsáhlý a velmi variabilní softwarový systém skenování dokladů, při kterém získává nejen jejich obraz, ale i potřebná data z vlastního dokladu.

Systém, co všechno přečte

Obecně se dá říci, že moderními softwarovými metodami lze přečíst téměř vše. Platební dokumenty hotovostního i bezhotovostního styku mají podobný, velice rychlý osud. Skenování zajišťují nejmodernější velkokapacitní skenery a dále je využit  speciální OCR software – systém na optické rozeznávání znaků ve všech  důležitých datových  polích. Při načtení znaků z těchto polí může dojít k nepřesnostem, které odhalí následné kroky - korekce a verifikace. Manuálním doplněním a následným ověřením s obrazem dokumentu se  pravděpodobnost chyby velmi snižuje.


Co je OCR?

OCR neboli optické rozpoznávání znaků (z anglického Optical Character Recognition) je metoda, která pomocí scanneru umožňuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem.


Variabilita systému spočívá v možnostech nastavení rozsahu kontrol. Např. podle konstantních symbolů používaných při platbách lze rozlišit různé účely platby, třeba placení daní. Při vysokých částkách zase není problém nastavit ještě vyšší úroveň verifikace. Neposlední výhodou je možnost snadného dohledání každého uloženého obrazu  dokladů v optickém archivu. Klíčem pro vyhledání je číslo účtu klienta.

Poštovní spořitelna první etapu tohoto nového imageového zpracování platebních dokladů s uchováváním digitálních obrazů rozběhla v roce 2002. Podle banky je v současné době tímto způsobem zpracováváno 100 procent hotovostních dokladů a 86 procent bezhotovostních dokladů. V tomto roce chce navíc uskutečnit projekt pro imageové zpracování hromadných příkazů k úhradě, a tím dosáhnout hodnoty 98 procent bezhotovostních dokladů.

Kvalita zpracování je velmi vysoká

Snaha zdokonalit systém zpracování nemá za úkol pouze jeho zefektivnění, ale také snížení chybovosti. Zavedením korekce a verifikace dat došlo např. u Poštovní spořitelny ke snížení chybovosti na šest chyb ve sto tisících dokumentů, což činí 0,6 promile. Podle banky nejčastější chyby pramení ze samotného vyplnění dokladů klientem. Špatně napsaná, neuzavřená nula se počítači i lidskému oku může jevit jako šestka.

Co do počtu je zpracování papírových platebních dokladů v dnešní době zřejmě na vrcholu. Podle statistiky zpracovávala v roce 2000 Poštovní spořitelna 4,5 milionu bezhotovostních dokladů za rok. O pět let později to bylo již 9 milionů ročně.

Standard OCR-A

Snahy o optické rozpoznávání písma (OCR) se poprvé objevily zhruba v polovině minulého století. Zlom však přinesl teprve rok 1966, kdy se v USA standardizovalo tzv. písmo OCR-A, první písmo umožňující strojové čtení. Tvary tohoto písma byly zjednodušeny, aby strojové čtení bylo co nejpřesnější, ale písmo nebylo dobře čitelné okem. Tento standard našel uplatnění především ve velkých bankách. Krátce na to se v Evropě objevil standard OCR-B. Bylo to v roce 1968 a jeho autorem byl Adrian Frutiger. Tento standard není sice tak dobře opticky čitelný, je však dobře čitelný okem.

Celý postup optického rozpoznávání písma lze rozdělit do 2 fází. Nejprve se pomocí skeneru sejme předloha. Dále se pak obraz písma digitalizuje, tj. převádí se do matice černých a bílých bodů (informace o stupni šedi se ztrácí). Klasický formát A4, při rozlišení skeneru 300 bodů na palec (tj. 118 bodů na centimetr), je tak převeden na 8 950 500bodů, což představuje 1,125 MB paměti. Tato matice je přenesena do počítače jako obrázkový soubor, tedy bodový rastr. Počítač “ví” v tomto okamžiku o černých a bílých bodech, ale “nezná” obsah textu. Ten teprve vytvoří software, tj. program pro rozpoznávání písma. V této fázi je nejprve třeba provést analýzu oblastí, které patří k sobě, neboť stránka může obsahovat bloky textu, obrázky, tabulky atd. Komfortní a výkonné programy samy oddělují části textů od obrázků a zpracují i text rozdělený do sloupců. Jednoduché programy počítají s pomocí zvenčí, tzn. že prvotní analýzu provádí obsluha. Tak se text rozdělí do řádků a zjistí se umístění písmen v řádcích. Teprve teď může nastoupit rozpoznávací logika.

Zdroj: Poštovní spořitelna, identifont.com

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená