FinExpert.e15.cz

Kdy za vás platí zdravotní pojištění stát?

Když nejste zaměstnanec ani podnikatel, kdy nemusíte platit sami?
Kdy za vás platí zdravotní pojištění stát?

V opačném případě budete platit minimální zdravotní pojištění, i když nebudete mít příjmy. Ze zákona jsou všichni občané s trvalým pobytem na území Česka zdravotně pojištěni a mají tedy povinnost hradit každý měsíc zdravotní pojištění.

Zaměstnanci je zdravotní pojištění sraženo z hrubé mzdy a za odvod zdravotního pojištění je zodpovědný jejich zaměstnavatel. OSVČ hradí zdravotní pojištění formou měsíčních záloh závislých na hospodářském výsledku v uplynulém roce. Když jste státními pojištěnci, tak za vás zdravotní pojištění hradí stát. V tomto případě je však nutné tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně oznámit.

Kdo je státní pojištěnec?

 • Nezaopatřené děti: Za nezaopatřené dítě se považuje dítě mladší 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje nebo se nemůže připravovat na povolání nebo podnikání pro nemoc nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Student VŠ starší 26 let již tedy musí platit každý měsíc své zdravotní pojišťovně 1 080 Kč, 13,5 % z minimální mzdy, v registru své zdravotní pojišťovny bude veden jako OBZP, tedy osoba bez zdanitelných příjmů.
 • Ten kdo, pobírá důchod: Jedná se o penzistu, který pobírá důchod starobní, invalidní a vdovský z důchodového pojištění.
 • Příjemce rodičovského příspěvku: Rodičovský příspěvek lze pobírat maximálně do 4 let věku dítěte, zpravidla však do 3 let věku. Rodičovský příspěvek může pobírat i otec dítěte při splnění zákonných podmínek. 
 • Ženy na mateřské a rodičovské dovolené: Během mateřské dovolené - 28 týdnů - platí za ženu zdravotní pojištění stát. Jestliže nesplníte zákonné podmínky pro pobírání mateřské, tak budete pobírat ihned po narození dítěte rodičovský příspěvek. Ve výjimečných případech může peněžitý příspěvek v mateřství pobírat i otec dítěte.
 • Uchazeč o práci: Každý nezaměstnaný musí být však zaregistrován u místně příslušného úřadu práce, aby za něj zdravotní pojištění platil stát. Pokud se v době nezaměstnanosti na úřad práce nezaregistrujete nebo budete z evidence úřadu práce vyřazeni, musíte počítat s tím, že budete v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP a budete muset platit za každý měsíc 1 080 Kč.
 • Pokud pobíráte dávku v hmotné nouzi: Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované musí splnit podmínku, že nejsou v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Také nesmíte být v evidenci uchazečů o zaměstnání a nemůžete pobírat starobní důchod, invalidní důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovský nebo vdovecký důchod, ani rodičovský příspěvěk nebo nesmíte být nezaopatřené dítě.
 • Když jste závislý na péči druhého: Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II - středně těžká závislost nebo stupni III - těžká závislost anebo stupni IV - úplná závislost.
  Zdravotní pojištění je placeno i za vás, pokud o tyto nemocné pečujete, a za pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I - lehká závislost.
 • Pokud celodenně pečujete alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku: Nesmíte samozřejmě pobírat rodičovský příspěvek nebo mateřskou. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích nebo mateřské škole, popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku - s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
 • Ostatní: Třeba pokud jste povoláni k vojenskému cvičení, pak osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, mladiství umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy…

Proč si hlídat údaje v registru?

Každý pojištěnec musí být v registru své zdravotní pojišťovny veden v některé ze zákonných kategorií. Jestliže neplatí za pojištěnce zdravotní pojištění stát, nepracuje ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, tak je automaticky zařazen do kategorie „S“, což je osoba bez zdanitelných příjmů, neboli OBZP.

V tomto případě musí být ze zákona placeno pojistné ve výši 1 080 Kč měsíčně, tj. 13,5 % z minimální mzdy 8 000 Kč. Minimální pojistné musíte platit, i když nemáte žádné příjmy, například pokud studujete VŠ a je vám víc jak 26 let. Vždy je dobré příležitostně si hlídat údaje v registru své zdravotní pojišťovny. Za každý den prodlení s platbou zdravotního pojištění totiž nabíhá penále 0,05 % denně z dlužného pojistného.

Když splňujete podmínku, aby za vás zdravotní pojištění platil stát, tak je vhodné splnit oznamovací nebo registrační povinnost. Například zaregistrovat se na úřadu práce o měsíc později a nechat se vyřadit z evidence úřadu práce, může zbytečně znamenat nemále finanční výlohy na dlužném pojistném a zpravidla následně i penále. 
 

Další článek


 

celkem 11 komentářů

Nejnovější komentáře

dobrý den chtěl jsem se zeptat jestli po výkonu tres...
Miroslav Kožíšek
22. 1. 2018, 18:10
Dobrý den. Chci se zeptat jak mám postupovat,když m...
Marek Horňák
15. 1. 2018, 12:18
Dobrý den, jsem vedena na ÚP od listopadu 2016, nic ...
mufik
26. 2. 2017, 08:45
Dobrý den,mám k Vám tento dotaz-půjdu tento rok do p...
zdeněk
6. 11. 2013, 16:39
Dobrý den,chci se zeptat jak to je.....když už na ně...
Zuzana
7. 7. 2013, 08:16

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená