FinExpert.e15.cz

Kdy se neplatí zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění musíme každý měsíc platit všichni, ať už ho za nás odvádí zaměstnavatel, stát nebo sami. Některé příjmy však této povinnosti nepodléhají.
Kdy se neplatí zdravotní pojištění?

Největší skupinu příjmů, které nepodléhají platbě zdravotního pojištění, tvoří příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmu fyzických osob nebo jsou od daně osvobozeny. Dále však zdravotnímu pojištění nepodléhají příjmy stanovené zákonem o veřejném zdravotním pojištění, pojištění se neodvádí u dohod o provedení práce, či pokud je měsíční příjem nižší než dva tisíce korun nebo příjmy z kapitálového majetku nebo pronájmu.

Zákonné výjimky

Zdravotní pojištění se dle § 3 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění neodvádí např. z těchto příjmů:

 • náhrada škody
 • odstupné
 • odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
 • jednorázová sociální výpomoc poskytnuta zaměstnanci v mimořádné situaci (požár, živelná pohroma…)
 • plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního nebo částečného důchodu po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání

Dohoda o provedení práce (dle § 75 zákoníku práce)

Dohoda o provedení práce se zpravidla využívá k jednorázovým pracím, ze zákona nesmí rozsah práce překročit 150 hodin pro jednoho zaměstnavatele za rok. Dohodu o provedení práce lze uzavřít během roku s více zaměstnavateli. Protože dohoda o provedení práce nezakládá účast na nemocenském pojištění, tak se z něj neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Smluvená výše odměna není rozhodující.

Příjem do 2 000 Kč

Zdravotní pojištění se neodvádí, jestliže hrubý měsíční příjem zaměstnance je nižší než dva tisíce korun. Jedná se o nepravidelnou výpomoc.

Příjmy z kapitálového majetku a pronájmu

Zdravotní pojištění se neodvádí ani z kapitálových příjmů (např. dividendy, úroky, výnosy z vkladních listů, plnění ze soukromého životního pojištění, podíly na zisku tichého společníka, úroky z půjček, dávky penzijního pojištění…), příjmů z pronájmu movitých a nemovitých věcí a ostatních příjmů podle § 10 zákona o dani z příjmu fyzických osob (např. příjem z převodu nemovitosti, příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, vypořádací podíl při zániku účasti společníka obchodní společnosti, výhry v loteriích, ceny z veřejných soutěží…).

Příjmy nepodléhající dani z příjmu

Tyto příjmy jsou taxativně uvedeny v § 3 odst. 4 zákona o dani z příjmů fyzických osob. Jedná se například o tyto příjmy:

 • příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního předpisu, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, zděděním, vydáním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva
 • úvěry a půjčky
 • příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů

Dále se za příjmy ze závislé činnosti nepovažují a nejsou předmětem daně z příjmu ani zdravotního pojištění např. tyto příjmy (§ 6 odst. 7 zákona o dani z příjmu):

 • náhrady cestovních výdajů
 • hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi…

Příjmy osvobozené od daně z příjmu

Tyto příjmy jsou taxativně uvedeny v § 4 zákona o dani z příjmu fyzických osob, jedná se o:

 • příjmy z prodeje rodinného domu, bytu
 • příjmy z prodeje nemovitostí
 • příjmy z prodeje movitých věcí
 • přijatá náhrada škody
 • ceny z veřejné soutěže
 • dávky sociální péče, dávky v pomoci v nouzi, sociální služby, dávky státní sociální podpory…

Dále jsou od daně osvobozeny a nepodléhají dani z příjmu ani zdravotnímu pojištění např. tyto příjmy (§ 6 odst. 9 zákona o dani z příjmu):

 • hodnota nepeněžních darů z fondu nebo ze zisku do výše 2 000 Kč ročně
 • dávky nemocenského pojištění, náhrada škody…
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění do výše 24 000 Kč ročně
 • hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům
 • nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená