FinExpert.e15.cz

Kdy se mohou studenti těšit na vrácení daně?

Pro řadu studentů může být výhodné podat si daňové přiznání.
Kdy se mohou studenti těšit na vrácení daně?

Pro řadu studentů může být výhodné podat si daňové přiznání, i když to v některých případech není jejich zákonná povinnost. Podívejme se na praktické příklady.

Hlavním důvodem, proč studentům při odevzdání daňového přiznání vznikne nárok na vratku daně je neuplatnění základní slevy na poplatníka (24 840 Kč) v plné výši během roku či neuplatnění slevy na studenta (4 020 Kč) v plné výši.

Srážkovou daň nelze vrátit

Studenti pracující během roku na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, kde měsíční odměna nepřekročila 5 000 Kč, neodvádí z příjmu zálohu na daň z příjmu fyzických osob, ale srážkovou daň, přičemž 15% srážková daň nelze vrátit. Odvedením 15% srážkové daně je celá záležitost ukončena.

  • Student pracující na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 5 000 Kč dostane od svého zaměstnavatele 4 250 Kč (750 Kč je srážková daň) a do daňového přiznání tento příjem neuvádí, ani nelze provést roční zúčtování.

Roční zúčtování

Studenti mohou získat vratku daně tím, že za ně požádají posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. Tato možnost přichází do úvahy, když student během roku pracoval pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů, přičemž tato zaměstnání nekolidovala. Při práci pro více zaměstnavatelů, která na sebe navazovala, je však potřeba poslednímu zaměstnavateli odevzdat „Potvrzení o příjmech a výdajích za rok 2012“ od předcházejících zaměstnavatelů a to do 15. února.

  • Daňové přiznání však musejí podat např. studenti, kteří měli v roce 2012 ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, pronájmu nebo pracovali pro více zaměstnavatelů současně.

Podívejme se na dva časté praktické příklady, kdy studentům vznikne nárok na vrácení daně.

Zaměstnání po část roku

Student VŠ Modrý pracoval 4 měsíce (únor až květen) pro zaměstnavatele AB a 3 měsíce (srpen až říjen) pro zaměstnavatele XY. U obou zaměstnavatelů podepsal prohlášení k dani z příjmu a doložil potvrzení o studiu.

  • U obou zaměstnavatelů byla hrubá měsíční mzda 15 000 Kč. Za každý měsíc činila tedy záloha na dani z příjmu fyzických osob 610 Kč (15 000 Kč ∙ 1,34) ∙ 15 %) - 2 070 Kč - 335 Kč).
  • Za celý rok tedy odvedl studen Modrý na dani z příjmu 4 270 Kč (610 Kč ∙ 7 měsíců). Při odevzdání daňového přiznání vznikne studentu Modrému vratka na dani.

Výpočet vratky daně za rok 2012 u studenta Modrého

Výpočetčástka
Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů105 000 Kč (15 000 Kč ∙ 7 měsíců)
Úhrn povinného pojistného placeného zaměstnavatelem35 700 Kč (105 000 Kč ∙ 34 %)
Dílčí základ daně podle § 6 (ze závislé činnosti)140 700 Kč
Základ daně140 700 Kč
Daň z příjmu21 105 Kč
Sleva na poplatníka24 840 Kč
Sleva na studenta4 020 Kč
Úhrn slev28 860 Kč
Daňová povinnost0 Kč (21 105 Kč - 24 840 Kč - 4 020 Kč)
Úhrn sražených záloh4 270 Kč
Zaplaceno více (vratka daně)4 270 Kč

Student Modrý tedy obdrží po odevzdání daňového přiznání vratku daně ve výši 4 270 Kč na účet uvedený v daňovém přiznání. Přílohou daňového přiznání bude „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2012 od zaměstnavatele AB“, „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2012 od zaměstnavatele XY“ a potvrzení o studiu za rok 2012.

Práce na více dohod o provedení práce

Student VŠ Svoboda pracoval během roku pro tři zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. Pričemž se v některých případech činnost překrývala. U žádného zaměstnavatele nepodepsal pan Svoboda prohlášení k dani. Ve všech případech činila měsíční odměna 11 000 Kč, záloha na daň činila vždy 2 220 Kč (11 000 Kč ∙ 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) ∙ 15 %). Celkem tedy obdržel student Svoboda během roku 154 000 Kč (14 ∙ 11 000 Kč) na všechny tři dohody. Záloha na daň činila celkem 31 080 Kč (14 ∙ 2 220 Kč).
 

Výpočetčástka
Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů154 000 Kč
Úhrn povinného pojistného placeného zaměstnavatelem52 360 Kč (154 000 Kč ∙ 0,34)
Dílčí základ daně podle § 6 (ze závislé činnosti)206 360 Kč
Základ daně (zaokrouhleno na sta dolú)206 300 Kč
Daň z příjmu30 945 Kč
Sleva na poplatníka24 840 Kč
Sleva na studenta4 020 Kč
Úhrn slev28 860 Kč
Daňová povinnost2 085 Kč
Úhrn sražených záloh31 080 Kč
Zaplaceno více (vratka daně)28 995 Kč

Rovněž student Svoboda bude muset přiložit k daňovému přiznání „Potvrzení o zdanitelých příjmech za rok 2012“ od všech zaměstnavatelů a potvrzení o studiu.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dobrý den, jsem student a od října jsem pracoval na...
Pavel
14. 3. 2013, 13:39

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená