FinExpert.e15.cz

Kdy odpovídá zaměstnavatel za vaše věci

Pokud by vám někdo během pracovní doby odcizil osobní věci nebo kolo, máte vůbec na něco nárok? Kdo nese v těchto případech odpovědnost za škodu?
Kdy odpovídá zaměstnavatel za vaše věci

Na odpovědnost zaměstnavatele pamatuje zákoník práce v ustanoveních § 265 a následujících. Ze zákona má zaměstnavatel zvláštní odpovědnost za škodu při odvracení škody, za pracovní úraz či nemoc z povolání a také odpovědnost na odložených věcech.

Za věci, které se do práce obvykle nosí, odpovídá zaměstnavatel do limitu 10 000 Kč. V případě, že do práce donesete věc, která se do práce obvykle nenosí a zaměstnavatel ji převezme do zvláštní úschovy, tak potom odpovídá i za ni. Pozor však na čas právo na náhradu škody zaniká, pokud škodu nenahlásíte do 15 dní ode dne, kdy jste se o ní dozvěděli. 

Odpovědnost na odložených věcech

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci dle § 267 za škodu na věcech. Při bližším zkoumání se však posuzuje, zda se jedná o věci, které se obvykle do práce nosí (např. oblečení a obuv bez ohledu na jejich cenu, hodinky, prsteny nebo aktovka neboli takzvané běžné osobní předměty, mobil) nebo nikoliv. K tomu, aby měl zaměstnanec nárok na náhradu škody, tak musí být splněny dvě zákonné podmínky:

  • Dané věci si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů u svého zaměstnavatele.
  • Věci byly odloženy na místě k tomu určených nebo obvyklých. K úschově osobních věcí se zpravidla používá uzamykatelná šatní skříňka. Zaměstnavatel samozřejmě může ať již v pracovním řádu nebo vnitřním pokynu podrobněji popsat a vymezit, kam mají zaměstnanci své svršky a osobní předměty odkládat a jak je mají zabezpečit.

U zaměstnanců pracujících v kanceláři je poněkud odlišná situace. Tito zaměstnanci, na rozdíl od zaměstnanců pracujících ve výrobě nebo v průmyslu, zpravidla při své práci neodkládají hodinky, prsteny nebo mobily a zaměstnavatelé za odcizení těchto věcí neodpovídají.

Obecná odpovědnost

Když nejsou splněny podmínky pro uplatnění zvláštní odpovědnosti zaměstnavatele, použije se obecná odpovědnost zaměstnavatele (§ 265). Aby mohla být uplatněna, je nutné, aby ke škodě došlo při vzniku pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s pracovním úkolem porušením právních povinností nebo tzv. úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

  • Pracovní cesta se rovněž považuje za činnost související s vykonáváním pracovního úkolu, stejně jako činnost na základě příkazu zaměstnavatele.
  • Podmínka přímé souvislosti se škodou a konáním pracovních úkolů není tedy splněna při cestě zaměstnance do zaměstnání a zpět nebo stravování zaměstnance.

Při škodě na dopravním prostředku – autu, motorce či kolu – se tak náhrady škody na svém „chlebodárci“ nedomůžete.  Zaměstnavatel totiž neodpovídá za škodu na dopravním prostředku a nemá ani povinnost zabezpečit úschovu dopravních prostředků.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená