FinExpert.e15.cz

Kdy nemusíte platit zálohy na zdravotní pojištění?

Chcete začít podnikat? Vše o placení zdravotního pojištění.
Kdy nemusíte platit zálohy na zdravotní pojištění?

Placení měsíčních záloh na zdravotním pojištění je jednou z hlavních povinností OSVČ. Pokud máte v plánu začátek podnikání v letošním roce, bude výše záloh záviset na tom, jestli bude živnost vaším hlavním nebo vedlejším zdrojem příjmů. Jak se výše zálohy vypočítává?

Hlavní výdělečná činnost

Jestliže bude podnikání jako hlavní zdroj příjmů, tak musíte počítat od prvního měsíce s platbou minimálního zdravotního pojištění ve výši 1 670 Kč. Začnete-li podnikat 1. dubna 2011, tak musí být do 8. května 2011 uhrazena první měsíční minimální záloha ve výši 1 670 Kč na účet vaší zdravotní pojišťovny. Platí to, i když jste jako OSVČ ještě neměli žádné příjmy.

Současně musíte do 8. dní od zahájení samostatné výdělečné činnosti tuto skutečnost oznámit příslužné zdravotní pojišťovně. Jestliže budete podnikat v oboru, pro který potřebuje živnostenské oprávnění, tak můžete na živnostenském úřadě vyplnit Jednotný registrační formulář. V tomto případě za vás veškerou oznamovací povinnost na zdravotní pojišťovně, FÚ a OSSZ provede živnostenský úřad.

Vedlejší výdělečná činnost

Když bude samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší zdroj příjmu, tak v prvním roce podnikání nemusíte zálohy na zdravotní pojištění platit. Toto opatření se týká např. zaměstnance, důchodce, studenta, ženy na rodičovské dovolené, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Všichni vyjmenovaní si zálohy vypočítají podle hospodářského zisku za rok 2011 a jednorázově pojistné doplatí. Výhodou je, že nemusí dodržet minimální vyměřovací základ a pojistné doplatí podle skutečné výše.

Praktický příklad: OSVČ ať už je současně zaměstnancem, důchodcem či studentem bude mít za rok 2011 zisk ve výši 100 000 Kč. Zdravotní pojištění za celý rok 2011 bude tedy činit 6 750 Kč (100 000 Kč ∙ 50 % ∙ 13,5 %).

Už jste podnikali v roce 2010?

Pokud bylo v roce 2010 podnikání vaší hlavní výdělečnou činností, budete v roce 2011 platit zálohy podle dosaženého zisku. Minimálně však musíte platit zálohu 1 670 Kč, i když byl rok 2010 ztrátový.

Praktický příklad: OSVČ pan Modrý dosáhl v roce 2010 zisku ve výši 500 000 Kč. Nová měsíční záloha bude tedy činit 2 813 Kč ((500 000 Kč ∙ 50 % ∙ 13,5 %) : 12). Novou zálohu musí pan Modrý zaplatit za měsíc, ve kterém byl podán Přehled za rok 2010. Pan Modrý podá Přehled za rok 2010 v březnu 2011, poprvé tedy zaplatí novou zálohu ve výši 2 813 Kč do 8. dubna 2011.

Jako přivýdělek

U OSVČ na vedlejší činnost je situace v následujícím rozdílná pro podnikající zaměstnance a OSVČ za které současně platí zdravotní pojištění stát.

Zaměstnanci, kteří si pouze podnikáním přivydělávají a z jejich příjmu ze zaměstnání je jim každý měsíc sráženo zdravotní pojištění, 4,5 % z hrubé mzdy odvádí zaměstnanec a 9 % odvádí zaměstnavatel, nebudou ani v následujícím roce (začali podnikat v roce 2010, následující rok je rok 2011) odvádět zálohy na zdravotním pojištění a opět doplatí zdravotní pojištění jednorázově podle skutečného zisku při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích.

Jiná je však situace u těch, kteří současně podnikají a platí za ně zdravotní pojištění stát. Jsou to důchodci, studenti, žena na rodičovské dovolené. Jestliže mezi ně patříte, budete muset již v dalším roce své výdělečné činnost platit zálohy na zdravotním? pojištění. Nemusíte však dodržet minimální zálohu a platíte měsíční zálohu dle skutečného zisku.

Praktický příklad: Podnikající důchodce začal s podnikáním v březnu 2010. V roce 2010 tedy nemusel platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Za rok 2010 dosáhl zisku 100 000 Kč. Doplatí tedy jednorázově (nejlépe současně s odevzdáním Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010) částku 6 750 Kč (100 000 Kč ∙ 50 % ∙ 13,5 %).

V dalším období již bude platit zálohu ve výši 563 Kč (6 750 Kč: 12). Protože podnikající důchodce pan Svoboda odevzdá Přehled o příjmech za rok 2010 v únoru 2011, tak poprvé zaplatí zálohu ve výši 563 Kč do 8. března 2011.

Změnu během roku je potřeba nahlásit

Když v roce 2011 přestanete podnikat, tak to musíte své zdravotní pojišťovně oznámit do 8. dní. Zdravotní pojištění se vždy platí dle akutálních údajů. Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku, tak máte povinnosti jako OSVČ pouze po část tohoto roku. Během roku je možné přejít i například z hlavní činnosti na vedlejší činnost.

Praktický příklad: Když OSVČ pan Novotný na hlavní činnost ukončí činnost k 15. červnu 2011, tak to oznámí své zdravotní pojišťovně do 23. června 2011. Pan Novotný měl povinnost v roce 2011 platit zdravotní pojištění v minimální výši, proto doplatí poslední zálohu za červen ve výši 1 670 Kč do 8. července.

Současně je nutné, aby byl pan Novotný od července 2011 již zaměstnán nebo byl v evidenci úřadu práce, aby měl v pořádku své údaje v registru pojištěnců své zdravotní pojišťovny. I když náš živnostník podnikal pouze část roku, tak bude muset do konce dubna 2012 odevzdat své zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011. 
 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená