FinExpert.e15.cz

Kdy nedostanete ošetřovné?

Čerpání této dávky není automatické. Ne všichni rodiče tedy dostanou ošetřovné na nemocné dítě.
Kdy nedostanete ošetřovné?

Čerpání ošetřovného je upraveny v zákoně o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Stejně jako u všech ostatních dávek nemocenského pojištění je zapotřebí splnit zákonné podmínky. Jsou to dvě základní: péče o osobu stanovenou zákonem a současně musíme být účastni nemocenského pojištění.

Nárok na ošetřovné máme, když ošetřujeme dítě mladší 10 let, pokud toto dítě onemocnělo či utrpělo úraz nebo jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou.

Dále máme ze zákona nárok na ošetřovné, když pečujeme o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení (školka, škola nebo jiné zařízení pro děti), které dítě každodenně navštěvuje, je uzavřeno z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, epidemie či jiné nepředvídatelné události nebo dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje, onemocněla nebo utrpěla úraz, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Abychom mohli čerpat ošetřovné, tak musíme mít jako zaměstnanci dále příjem, ze kterého odvádíme nemocenské pojištění.

Ošetřovné od prvního dne vyplácí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení podle bydliště. Nárok na ošetřovné musíte doložit vyplněným tiskopisem od lékaře, který zaměstnanec předá svému zaměstnavateli. Je potřeba doložit vznik a ukončení potřeby ošetřování, obojí vyznačuje do tiskopisu lékař. 

OSVČ ošetřovné nedostanou

Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci, kteří z důvodu péče o nemocného člena domácnosti nemohou vykonávat svoji práci. OSVČ či občané pracující pouze na základě dohody o provedení práce na ošetřovné nárok nemají.

Pobíráte rodičovský příspěvek nebo mateřskou? Nemáte nárok na ošetřovné. Otec dítěte nemůže čerpat ošetřovné na nemocné dítě, jestliže matka dítěte čerpá peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) nebo rodičovský příspěvek.

Jiná situace nastává, když matka dítěte pobírající rodičovský příspěvek nastoupí do zaměstnání (při splnění zákonných podmínek) a dítě onemocní, tak již matka má nárok na ošetřovné. V tomto případě bude matka dítěte pobírat současně rodičovský příspěvek i ošetřovné.

Dále může otec dítěte čerpat ošetřovné na nemocné dítě, když onemocní nebo útrpí úraz matka dítěte, která pobírá rodičovský příspěvek, v tomto případě nemůže matka dítěte o něj z důvodu nemoci pečovat. 

V případě, že matka čerpá rodičovský příspěvek na dítě a současně je těhotná. Tak při pobytu matky v nemocnici bude otec rovněž čerpat ošetřovné.

Pobírá se 9 dní

Ze zákona se lze během pobírání ošetřovného střídat (např. matka dítěte 7 dní a otec 2 dny). Vystřídat se lze pouze jednou.

  • Základní délka ošetřovného je 9 kalendářních dní.
  • Osamělí rodiče mohou pobírat ošetřovné až 14 dní. Za osamělého rodiče se považuje svobodný, ovdovělý či rozvedený zaměstnanec. Osamělý rodič může čerpat ošetřovné 14 dní, jestliže má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou docházku. 

Praktický výpočet ošetřovného

Ošetřovné činí 60 % z denního vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je veškerý příjem, ze kterého se platilo sociální pojištění v rozhodném období (zpravidla za 12 měsíců před vznikem sociální události). Denní vyměřovací základ se vypočítá, když se vyměřovací základ vydělí počtem kalendářních dní v daném období (zpravidla 365 dny).

Nezapočítavají se však všechny dny, aby se ošetřovné nesnižovalo (např. nemocenská). Denní vyměřovací základ se následně redukuje. Redukční hranice v roce 2011 jsou 825 Kč, 1 237 Kč a 2 474 Kč. Do první redukční hranice se započítává z 90 %, ve druhé redukční hranici z 60 %, ve třetí redukční hranici z 30 % a nad částku 2 474 Kč se již nepřihlíží.

Praktický příklad: Paní Zelená měla plat v posledních 12 měsících 19 500 Kč. Na jak vysoké ošetřovné bude mít nárok za 9 kalendářních dní, kdy se bude starat o nemocného syna?

  • Denní vyměřovací základ: 641,10 Kč, (19 500 Kč x 12 měsíců): 365 dní
  • Redukovaný denní vyměřovací základ: 576,99 Kč (641,10 Kč x 90 %)
  • Zaokrouhlený denní vyměřovací základ: 577 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru)
  • Denní ošetřovné: 347 Kč (577 Kč x 60 %, zaokrouhleno na celé Kč nahoru)
  • Ošetřovné za 9 dní: 3 123 Kč (347 Kč x 9 dní)    

Paní Zelená dostane ošetřovné za 9 dní ve výši 3 123 Kč. 
 

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Nechápu následující - máme s manželkou 1,5ročního sy...
orlioko
3. 9. 2011, 20:43

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená