FinExpert.e15.cz

Kdy můžete uplatnit slevu na manželku/la?

Společné zdanění manželů v Česku již není. Jedinou možností je pro rok 2009 uplatnění slevy na manželku/la ve výši 24 840 Kč. Kdy lze slevu uplatnit?
Kdy můžete uplatnit slevu na manželku/la?

Se zavedením rovné 15% daně bylo společné zdanění manželů v Česku zrušeno. Došlo však k výraznému zvýšení slev na dani. Hlavní sleva na poplatníka byla zvýšena od roku 2008 z 7 200 Kč na 24 840 Kč. Výrazně se zvýšila i sleva na manželku/la, z 4 200 Kč na 24 840 Kč.

Sleva na dani versus společné zdanění manželů

Výhodou společného zdanění manželů bylo, že je mohli uplatnit všechny manželské páry vyživující alespoň jedno dítě, žijící s nimi v jedné domácnosti. Slevu na manželku/la nemohou zdaleka využít všechny rodiny s dětmi.

Princip společného zdanění manželů byl následující: Oba manželé podali současně daňové přiznání. Příjmy obou rodičů se v daňovém přiznání sečetly a výsledná suma se vydělila dvěma a každý rodič zdanil tuto polovinu. Při progresivním zdanění většina příjmů lépe vydělávajícího partnera spadla do nižší daňové sazby. Úspory byly značné. Nejvíce na společném zdanění manželů vydělaly páry, kde jeden z manželů měl nadprůměrnou mzdu a druhý podprůměrnou nebo pobíral pouze peněžitý příspěvek v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Naproti tomu slevu na dani ve výši 24 840 Kč mohou uplatnit poplatníci daně pouze, pokud: Manžel/ka žijící s poplatníkem v jedné domácnosti nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) - průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.

V praxi tak může slevu na manželku/la uplatnit podstatně méně manželských párů než společné zdanění manželů. Uplatnění společného zdanění manželů má přitom v mnoha zemích dlouholetou tradici. Je možné je uplatnit např. v USA či Německu.

Jaké příjmy se počítají do vlastního příjmu?

Do příjmu manželky/la se dle ustanovení § 35ba zákona o daních z příjmu nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Nejčastější praktické příklady

Protože zákonná definice není mnohdy jasná a srozumitelná, uvedeme si nejčastější případy, které se můžou v praxi vyskytnou.

 • Manželka pobírala po celý rok 2009 rodičovský příspěvek. Může manžel uplatnit slevu na dani?
  Ano, rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory a nezahrnuje se tudíž do vlastního příjmu manželky.
 • Manželka pobírala během roku 2009 nejdříve peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) a následně rodičovský příspěvek. Může manžel uplatnit slevu na dani?
  Mateřská se do vlastního příjmu manželky počítá. Rodičovský příspěvek nikoliv. Pokud tedy obdržela manželka na mateřské během roku 2009 částku nižší než 68 tisíc korun, tak lze slevu uplatnit. Pokud byla vyplacená mateřská vyšší než 68 tisíc korun, tak nelze slevu uplatnit.
 • Manželka pobírá invalidní důchod. Může si manžel uplatnit slevu na dani?
  Invalidní důchod se počítá do vlastních příjmů manželky. Slevu tedy může manžel uplatnit pouze pokud byla vyplacená částka na invalidním důchodu nižší než 68 tisíc korun. V opačném případě nikoliv.
 • Manželka podnikala a její příjem za rok 2009 byl 160 tisíc korun a výdaje 95 tisíc korun. Může si manžel uplatni slevu na manželku?
  Slevu na dani uplatnit nelze, přestože je zisk 65 tisíc korun, což je méně než 68 tisíc korun. Rozhodující je totiž příjem manželky (tj. 160 tisíc korun) a nikoliv výše zisku z podnikání.
 • Manželka pobírala během roku podporu v nezaměstnanosti a sociální příspěvek. Může si manžel uplatnit slevu na dani?
  Podpora v nezaměstnanosti se do vlastního příjmu zahrnuje. Sociální příspěvek nikoliv. Pokud byla částka na vyplacené podpoře v nezaměstnanosti vyšší než 68 tisíc korun, tak nelze slevu uplatnit. Jestliže byla vyplacená podpora nižší, tak může manžel slevu uplatnit.
 • Manželka byla dlouhodobě nemocná, ke konci roku začala podnikat, ale ještě neměla z podnikání žádné příjmy. Může manžel slevu uplatnit?
  Příjem z nemocenské se do vlastního příjmu manželky počítá. Slevu lze tedy uplatnit jen když byla příjem z nemocenské nižší než 68 tisíc korun.
 • Manželka pobírala po celý rok 2009 rodičovský příspěvek, současně však prodala své auto za 120 tisíc korun. Může manžel uplatnit slevu na manželku?
  Nikoliv. Přestože je prodej osobního automobilu osvobozen od daně z příjmu dle § 4 (doba mezi nabytím a prodejem auta uplynula doba delší než jednoho roku), tak pro účely uplatnění slevy na dani se do vlastního příjmu manželky zahrnují i příjmy, které jsou od daně osvobozeny (např. příjem z prodeje bytu, z prodeje cenných papírů…).
 • Jak prokázat nižší příjmy?
  Jestliže byly příjmy manželky/la nižší než 68 tisíc korun a poplatník daně v daňovém přiznání uplatní slevu na manželku ve výši 24 840 Kč, tak je zapotřebí tuto skutečnost doložit. Přílohu k daňovému přiznání tedy musí tvořit např. čestné prohlášení manželky/la s vlastnoručním podpisem, že neměla vlastní příjmy vyšší než 68 tisíc korun.
Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

společné zdanění
Petr
17. 3. 2010, 15:46

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená