FinExpert.e15.cz

Kdy můžete uplatnit slevu na manželku?


Slávek  |  25. 01. 2012 09:46

To je nějaké domotané. U p. Novotné, která " obdržela během roku 2011 rodičovský příspěvek ve výši 60 800 Kč" píšete- Rodičovský příspěvek se však nezapočítává. U p. Paní Svobodové, která " obdržela během roku 2011 mateřskou v celkové výši 69 300 Kč a následně rodičovský příspěvek ve výši 38 000 Kč" píšete- Rodičovský příspěvek v mateřství (mateřská) se do příjmu započítává a limit je tedy překročen.

Taky nevím, jak jste mínili to: Rodičovský příspěvek v mateřství (mateřská) se do příjmu ... Podle Vás rodičovský příspěvek = mateřská ??????????????????

Čert aby se v tom vyznal

 | 
Petr Gola  |  25. 01. 2012 10:25

Dobrý den,

rodičovský příspěvek se nezapočítává, peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) se započítává. Mateřská předchází pobírání rodičovského příspěvku a její výše závisí na dosahovaném příjmu. V textu bude opraveno "rodičovský příspěvek v mateřství (mateřská)" na "peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská).

S pozdravem

Petr Gola

 | 
Jeník  |  25. 01. 2012 19:42

Píšete, že je nulová daň do výše hrubé roční mzdy 298 948 Kč. Já mám roční hrubou 220 639 Kč, na záloze na daň jsem odvedl 9 216Kč, uplatnuji slevu na manželku i daňové zvýhodnění na jedno dítě a na internetových kalkulačkách mi vyšlo, že mi dokonce 20 820 Kč vrátí zpět. Je to správně? Nebo jsem někde něco špatně zadal?

 | 
Petr Gola  |  26. 01. 2012 12:43

Dobrý den,

ano je to tak. Podle zadaných údajů Vám skutečně vrátí FÚ 20 820 Kč. Při průměrné měsíční mzdě 18 386 Kč činí záloha na daň 768 Kč, což je 9 216 Kč. Protože uplatníte slevu na manželku, která jde pouze jednou ročně, tak Vaše daňová povinnost bude nulová. Dokonce Vám vznikne nárok na daňový bonus 11 604 Kč. Když k tomu přidáme zaplacená zálohy 9 216 Kč, která se Vám musí vrátit, tak je to 20 280 Kč (11 604 Kč + 9 216 Kč). Takto vysoká vratka je z důvodu toho, že sleva na manželku se uplaňuje pouze jednou ročně a během roku jste tak platil zálohy. Čistá vratka je pouze daňový bonus 11 604 Kč.

S pozdravem

 | 
Rudolf  |  26. 01. 2012 09:50

Dobý den. Chtěl bych se zeptat jak se započítává mateřská? Počítá se i dávka za prosinec 2010 která byla vyplacena v lednu 2011, nebo se počítají pouze dávky za rok 2011 Za odpověď předem děkuji.

 | 
Petr Gola  |  26. 01. 2012 12:45

Dobrý den,

počítá se i dávka za prosinec vyplacená v lednu. Je to stejný případ jako u mzdy. Mateřská je v podstatě náhradou mzdy. Mzda za prosinec se taky vyplácí v lednu a do příjmu za rok 2011 se započítává. Do ročního příjmu se započítávájí přijmy za rok 2011, nikoliv nutně dosažené v roce 2011.

S pozdravem

 | 
Honza  |  26. 01. 2012 16:27

Myslím, že to není pravda. Mzda za prosinec 2010 (i když byla vyplacena v lednu 2011), je příjmem za rok 2010. Analogicky tedy dávka za prosinec 2010, vyplacená v lednu 2011 nebude započítávána do příjmů v roce 2011.

 | 
Petr Gola  |  26. 01. 2012 17:52

Dobrý den,

v původní odpovědi jsem sice správně vysvětlil způsob započítávání. Ale neuvědomil jsem si, že se ptáte na prosinec 2010. Při odpovědi jsem si představoval rok 2011. Proto odpovím pro jistotu ještě jednou. Dle pokynu č. D - 300, který upravuje některá ustanovení zákona o dani z příjmu se "Vlastními příjmy manželky (manžela) se rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období". Rozhodující je tedy, jak jsem napsal období, za které je mateřská vyplacena nikoliv rok.

Takže v praxi mohou nastat dva případy: Ten Váš, kdy se mateřská za prosinec 2010 vyplacená v lednu 2011 do příjmu za rok 2011 nezapočítává. A druhý, kdy se mateřská za prosinec 2011 vyplacená v lednu 2012 do příjmu za rok 2011 započítává.

S pozdravem

Petr Gola

 | 
Petr  |  28. 09. 2017 10:18

Dobrý den,

to co píšete není pravda a mělo by to zde zaznít, aby se někdo nespálil jako naše rodina. Stát bere jiné zdaňovací období pro uplatnění slevy na dani a jiné období pro výpočet příjmů. Takže se může stát, že lednovou mateřskou (vyplacenou v lednu za prosinec předchozího roku) překročíte 68 000,- Kč a slevu na dani v daném roce uplatnit nesmíte. Pokud to uděláte, tak budete za 3 roky kontaktováni finanční správou a vracet nejen celou slevu na poplatníka (24 840,- Kč), ale i úroky z prodlení... Ze stránek finanční správy:

Do jakého zdaňovacího období se pro účely posouzení vlastního příjmu manželky/manžela podle § 35ba zákona o daních z příjmů zahrnují dávky např. nemocenská, mateřská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné obdržené manželkou (manželem) poplatníka v průběhu ledna 2016, Do zdaňovacího období roku 2015 nebo 2016?

Mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti nebo ošetřovné nejsou příjmem ze závislé činnosti ve smyslu § 6 zákona o daních z příjmů. Ačkoli se tyto příjmy do vlastního příjmu manželky (manžela) pro uplatnění slevy na dani zahrnují, neplatí pro ně speciální úprava obsažená v § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů, která říká, že: „Příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacího období."

To znamená, že mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné vyplacené v lednu 2016, se započítávají do vlastního příjmu manželky/manžela až ve zdaňovacím období roku 2016.

Naproti tomu mzda za prosinec 2015 vyplacená v lednu 2016 se zahrnuje do vlastního příjmu manželky/manžela ve zdaňovacím období roku 2015.

 | 
Petr Gola  |  26. 01. 2012 17:50

Dobrý den,

v původní odpovědi jsem sice správně vysvětlil způsob započítávání. Ale neuvědomil jsem si, že se ptáte na prosinec 2010. Při odpovědi jsem si představoval rok 2011. Proto odpovím pro jistotu ještě jednou. Dle pokynu č. D - 300, který upravuje některá ustanovení zákona o dani z příjmu se "Vlastními příjmy manželky (manžela) se rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období". Rozhodující je tedy, jak jsem napsal období, za které je mateřská vyplacena nikoliv rok.

Takže v praxi mohou nastat dva případy: Ten Váš, kdy se mateřská za prosinec 2010 vyplacená v lednu 2011 do příjmu za rok 2011 nezapočítává. A druhý, kdy se mateřská za prosinec 2011 vyplacená v lednu 2012 do příjmu za rok 2011 započítává.

S pozdravem

Petr Gola

 | 
Petr Gola  |  26. 01. 2012 17:51

Dobrý den,

v původní odpovědi jsem sice správně vysvětlil způsob započítávání. Ale neuvědomil jsem si, že se ptáte na prosinec 2010. Při odpovědi jsem si představoval rok 2011. Proto odpovím pro jistotu ještě jednou. Dle pokynu č. D - 300, který upravuje některá ustanovení zákona o dani z příjmu se "Vlastními příjmy manželky (manžela) se rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období". Rozhodující je tedy, jak jsem napsal období, za které je mateřská vyplacena nikoliv rok.

Takže v praxi mohou nastat dva případy: Ten Váš, kdy se mateřská za prosinec 2010 vyplacená v lednu 2011 do příjmu za rok 2011 nezapočítává. A druhý, kdy se mateřská za prosinec 2011 vyplacená v lednu 2012 do příjmu za rok 2011 započítává.

S pozdravem

Petr Gola

 | 
Ladislav  |  26. 01. 2012 10:37

Je mi 81 let, pobírám tedy důchod. Na základě komanditní smlouvy s firmou provádím občasnou "dealerskou" činnost. a/ musím mít živnostenský list? b/ musím z tohoto příjmu odvést daň.?Pokud ano, v jaké výši? /sazba, absol. limit/

 | 
Chlupová  |  13. 02. 2012 11:24

Dobrý den , zaměstnanec si uplatňuje slevu na manželku , v roce 2011 měla pouze rod.příspěvek a příjem cca 30 tisíc. Pokud si manžel uplatní slevu na manželku , může si zároveň manželka zažádat o roční zúčtování daní u svého zaměstnavatele ? Děkuji za odpověď

 | 
Čížková  |  12. 03. 2012 12:42

Dobrý den, manžel zažádal u učetní slevu na mě jako na manželku,jsem na rodičovské,jsem držitelkou ZTP,tudiž se započítává ČID-čast.inval.důchod,manžel dostane 22000kč.Což v pořádku. Manžel zažádal ještě zpětné za rok 2009,učetní to v roce 2010 přehledla, proto zažádal manžel znovu,učetní mu řekla že dostaneme 11 000kč. v roce 2009 jsem měla jsem rodičovskou,neměla jiné přijmy,jen ČID. Ráda bych věděla jaký je rozdíl ve vypočítání,v roce 2009 jsem měla nižší ČID, Budu ráda za vysvětlení,jak to je,děkuji.

S pozdravem.Čížková

 | 
Zdeněk  |  13. 03. 2012 19:06

Chci se zeptat, zda si mohu na manželku odečíst slevu na dani, pokud pobírala v celém roce2011 invalidní důchod / II.stupně/ve výši cca 6 tis.měsíčně- je invalidní důchod v tomto případě považován za příjem ?

 | 
Petr  |  19. 03. 2012 12:01

Dobrý den, jestliže uplatňuji slevu na dani z příjmu na manželku, nesmí její příjmy překročit 68 000 Kč. Manželka podniká a z toho plyne můj dotaz. Jedná se o příjmy, či o skutečné příjmy (příjmy-výdaje) tj. daňový základ? Děkuji Petr

 | 
Marek  |  22. 03. 2012 19:27

Dobrý den, manželka nedosahuje ročního příjmu 68 000,-Kč ročně. Mohu požádat o zpětné doplacení slevy na manželku za roky 2008,2009,2010? Finanční úřad tvrdí, že pouze 2009,2010 a 2011. Jedná se mi hlavně o rok 2008. Četl jsem příspěvky, že mohu rok 2008 uplatňovat do konce března 2012, jelikož tříletá lhůta k podání dodatečného daňového přiznání začíná běžet od 1.4 .2009. Finanční úřad tvrdí, že na základě jakéhosi dodatku v daňovém řadu již tuto slevu na manželku uplatňovat nelze. Kdo má pravdu. Předem děkuji.

 | 
Lada  |  23. 03. 2012 20:21

Dobrý den, jsem zaměstnanec a manželka je druhý rok nezaměstnaná. Spolu pronajímáme byty a z toho máme oba dohromady příjem cca 100.000,- za rok. Asi nelze počítat příjem manželky jako polovinu příjmů z pronájmů a uplatnit slevu na manželku, protože si vydělala za rok méně než 60.000?

 | 
Hanka  |  29. 03. 2012 13:45

Dobrý den , prosím o radu, počítá se do příjmu manželky za r. 2011 podpora v nezaměstnanosti za 12/2010 fyzicky vyplacená v 1/2011, nebo i když je to vyplacené v roce 2011 je to příjem , který se vztahuje k roku 2010. Děkuji za odpověď

 | 
Mirka  |  12. 04. 2012 12:09

Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné dodatečně přepracovat daňové přiznání manžela, tak, aby uplatňoval slevu na manželku? Splňovala jsem podmínky (tj, jediným příjmem rodičovský příspěvek), avšak jsem se mylně domnívala, že patří do zahrnovatelných příjmů. Jak máme postupovat, bude-li to možné? Děkuji za odpověď! Mirka Pfauserová.

 | 
Ciarra  |  17. 09. 2012 12:48

Dobrý den,chci se zeptat jestli je možné aby manžel dále využíval slevu na manželku když jsem dostudovala a jsem nyní zaevidovaná na úřadu práce¨? Děkuji za odpověd.

 | 
Jan Šafařík  |  12. 12. 2012 20:59

Dobrý den, prosím o radu kde všude si mohu požádat o finanční pomoc a zda bych vůbec něco(kolik?) mohl dostat? Můj průměrný měsíční plat je cca. 10000kč hrubého, manželka pobírá mateřskou 7500kč (na 36měsíců). Bydlíme v rodinném domku s otcem který je v důchodu.Slevu na dítě pobírám zhruba 1000kč měsíčně. V těchto věcech se moc nevyznám a naše finanční situace s manželkou a roční dcerkou je momentálně dost špatná. Není už na uplatnování různých příspěvků pozdě, nebo jde žádat i zpětně? Děkuji za Vaše nazory a rady. Muj email je honzasafarik@seznam.cz S pozdravem J.Š.

 | 
fff  |  12. 12. 2012 20:59

tesst

 | 
Zdena  |  14. 12. 2012 13:41

Dobrý den! Chtěla jsem se zeptat Na konkrétní případ: Manželka pobírala od začátku roku do listopadu rodičovský příspěvek (pro tyto účely není příjem), při tomto rod. přísp. si v lednu, únoru a březnu vydělala na dohodu o pro. práce 3x 5000,- Kč. Dále si vydělala v červnu opět na dohodu 9.900.- v listopadu ji bylo vyplaceno 3 měsíční odstupné ve výši 31.000,- hrubého (z toho zapl. záloha na daň z příjmu cca 2.600,-). Na úřadě práce ji byly vyplacena podpora za 2 měsíce cca 5.000,- a při úřadu práce si vydělala na dohodu o prov. práce cca 1.500.-Kč. Celkových 68.000,- nepřesáhla, takže si ji manžel teoreticky uplatnit může a když ji poslední zaměstnavatel udělá vyúčtování daně vrátí se jí zaplacená záloha. Akorát bymě zajímalo jestli si manžel může uplatnit manželku plnou částkou a nebo jen za měsíce ve kterých neměla žádný příjem. Přijde mi při nejmenším divné, aby si manžel uplatňoval odpočet na manželku napřiklad za listopad, kdy její příjem byl cca 31.000.-Kč. Předem děkuji za odpověď

 | 
Ivo  |  14. 01. 2013 22:56

Dobrý den Měl bych takový konkrétní dotaz. Výše uvedený článek se sice vztahoval k daňovému roku 2011 ale předpokládám že stejný princip platí i pro rok 2012. (Většina změn dle mne bude platit až 2013). Konkrétní dotaz: Manželka celý rok 2012 pobírá rodičovský příspěvek (který se do limitu nepočítá dle výše uvedeného) + stále působí jako OSVČ a za rok 2012 fakturovala 53.000,- Což by se do limitu tak jak tak vešlo. Můžu v tomto případě já jako OSVČ využít slevu na manželku? A ještě doplňující dotaz: bylo by jako příjem považováno těch 53.000,- nebo by byl její skutečný příjem jen 40% z této částky po odečtení 60%výdajového paušálu. Předem mnohokráte děkuji za odpověď

 | 
Martin  |  17. 01. 2013 13:12

Dobry den, rad bych se jen zeptal zda vyse vlastniho prijmu 68 tis Kc je mysleno jako cisty prijem nebo jako hruba mzda? Jsme v situaci ze cisty prijem je tesne pod touto hranici, ale hruby samozrejme vyrazne nad. Dekuji za odpoved.

 | 
petr  |  18. 01. 2013 18:12

Dobrý den, obracím se na vás s dotazem ohledně slevy na manželku. Svatba byla 23.6.2012. Manželka pobírá rodičovský příspěvek od 2011. Naše firemní účetní mi udělala tento týden výpočet slevy a prý kvůli nízké mzdě, nemohu uplatňovat tuto slevu. Důvod je ten, že neodvádím skoro žádné zálohy na dani. Můj roční výdělek činí 111 856 Kč.

Prosím o vysvětlení nebo o radu, zda mohu uplatňovat slevu na nezaopatřenou manželku.

Děkuji Míka

 | 
Mirka.  |  24. 01. 2013 14:10

Asi se ptám hloupě, ale potřebuji se ujistit. Paní po rodičovské u nás nastoupila na Dohodu o PP,na 3 měsíce, výdělek nad 10 000, tedy soc. a zdravotní, podepsala mi prohlášení poplatníka, tedy měla slevu na dani a daň 0. Výdělek celkem 55 000,00 HM. Ptám se, zda si na ni manžel může uplatnit celou slevu 24 840,00, i když jsem ji já slevu už na 3 měsíce poskytla? Nebo to nevadí a posuzuje se jen výše příspěvku do hranice 68 000,00?? Děkuji

 | 
Eva  |  30. 01. 2013 14:34

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se do příjmu manželky započítává syrotčí důchod.Děkuji za odpověď

 | 
Eva  |  30. 01. 2013 14:35

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se do příjmu manželky započítává syrotčí důchod.Děkuji za odpověď

 | 
Veronika  |  31. 01. 2013 10:57

Dobrý den, asi to nebude úplně k tématu, ale souvisí to spolu. Od ledna do listopadu 2012 jsem pobírala rodičovský příspěvek. Od října 2012 jsem nastoupila do práce. Za říjen, listopad, prosinec jsem nepřekročila příjem 68 000,- Kč tudíž na mě manžel má nárok uplatnit slevu na manželku, to už vím, ale chtěla bych vědět jak je to se slevou na poplatníka? Ve výplatě je u mě již tato sleva zahrnuta, tedy od října do prosince. Manžel tuto slevu taky uplatňoval celý rok 2012. Máme tedy nárok ještě na slevu na poplatníka? A u koho by se měla podat, u mého zaměstnavatele nebo u zaměstnavatele manžela? Děkuji za odpověď, přeji hezký den.

 | 
Marta  |  12. 02. 2013 09:47

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se do "vlastních příjmů" musí zahrnout i částka, kterou mi zaměstnavatel vyplatil v rámci ročního zúčtování (vrácená daň za rok 2011 vyplacená v roce 2012)? Předem děkuji za Váš názor Marta Š.

 | 
Marta  |  12. 02. 2013 09:50

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se do "vlastních příjmů" musí zahrnout i částka, kterou mi zaměstnavatel vyplatil v rámci ročního zúčtování (vrácená daň za rok 2011 vyplacená v roce 2012)? Předem děkuji za Váš názor Marta Š.

 | 
Marta  |  12. 02. 2013 09:51

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se do "vlastních příjmů" musí zahrnout i částka, kterou mi zaměstnavatel vyplatil v rámci ročního zúčtování (vrácená daň za rok 2011 vyplacená v roce 2012)? Předem děkuji za Váš názor Marta Š.

 | 
Jiří Rabinský  |  20. 03. 2013 10:32

Dobrý den.Chci se zeptat.Můj výdělek za rok je 220 000.-Kč.Dan za rok mám 23 000.-kč.Mám dvě děti,dvojčátka.Jsou jim 3 roky.Slevu na 2 děti mám měsiční,je to 2200.-Kč.Manželka je na rodičovské dovolené.Ta se do výdělku do daní nezapočítává.Já sám jsem uplatnoval slevu na poplatníka, ta je 24 000.-Kč.Pak jsem uplatnil slevu na dani na manželku,jsme spolu 104 měsíců.A na dani mi oněch 24 000.-Kč nevratili.Chci se zeptat prosím vás proč?

 | 
pavel.poluda  |  21. 03. 2013 20:53

dobry vecer manzelka pobira cely rok rodicovsky prispevek 7600kc a ja si jako osvc vydelal za rok 2012 asi 350 000kc mam moznost manzelku uplatnit do dani a kolik to asi tak cini(kolik my asi tak bude vraceno?

 | 
Michaela  |  27. 05. 2013 13:12

Dobrý den,chci se prosím zeptat jestli má manžel nárok uplatnit na mě slevu na dani,když jsem od roku 2011 na rodičovské dovolené.A manžel je zaměstanec a jeho průmerná měsiční mzda je 13000kč čistého .Děkuji

 | 
Václava Beberová  |  15. 08. 2013 16:58

Dobrý den ráda bych se zeptal zda si může manžel mě jako manželku uplatnit v daňovém přiznání když já jsem OSVČ, ale mám daňový základ do 20.000 Kč, ale obrat za rok byl něco okolo 300 000. Počítá se čistý zisk (přijmy - výdaje) nebo hrubý obrat bez ohledu na výdaje. Podává si daňové přiznání, ve kterém uplatňuji svojí odčitatelnou položku. Děkuji za odpověď

 | 
Václava Beberová  |  15. 08. 2013 16:59

Dobrý den ráda bych se zeptal zda si může manžel mě jako manželku uplatnit v daňovém přiznání když já jsem OSVČ, ale mám daňový základ do 20.000 Kč, ale obrat za rok byl něco okolo 300 000. Počítá se čistý zisk (přijmy - výdaje) nebo hrubý obrat bez ohledu na výdaje. Podává si daňové přiznání, ve kterém uplatňuji svojí odčitatelnou položku. Děkuji za odpověď

 | 
Martina  |  19. 12. 2013 06:58

Dobrý den, ráda bych se zeptala, když chce manžel na mě uplatnit slevu na dani, musí být můj příjem uváděn v hrubém příjmu nebo čistý výdělek. Děkuji Martina

 | 
Alena  |  20. 02. 2014 09:22

Dobrý den, může si můj manžel uplatnit v daňovém přiznání slevu na manželku, když jediný můj příjem za rok 2013 byl částečný invalidní důchod, který činil 5.672 Kč měsíčně?

 | 
Tomáš Manert  |  21. 02. 2014 11:46

Je určena výše mzdy muže, aby mohl uplatnit slevu na manželku pobírající rodičovský příspěvek? Předem děkuji za odpověď.

 | 
Lucie  |  24. 03. 2014 22:29

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a chodím si přivydělávat. Smlouvu mám na dohodu. Manžel podal slevu na daně za manželku. Můžu ještě uplatnit slevu na daních za svůj výdělek? děkuji za rychlou odpově´d s pozdravem Lucka

 | 
marina  |  12. 01. 2015 13:06

Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat zda muže manžel uplatnit slevu na manželku.Když jsem měla za 5 měsícu kterých jsem pracovala hrubou mzdu 67700-kč a potom jsem byla v pracovní neschopnosti od 3.6.2014 do 4.12.2014 a od 5.12.2014 jsme na mateřské kdy jsem dostala první mateřskou 8300-kč.Děkuju za odpověď

 | 
simona  |  21. 04. 2015 23:41

dobry den chtel bych se zeptat kdyz byla manzelka cely rok vedena na up muzu si uplatnit slevu na manzelku nebo ne kdyz vubec nepracovala,

 | 
jana  |  21. 03. 2016 16:44

dobrý den sme manželé od 6,6 2015 do května toho roku sem pobírala mateřskou přesáhla jsem 68000 muze si me manzel dát do daní, počítá se muj přijem až od uzavření manželství nebo za ceolý rok ? děkuji

 | 
TT  |  30. 12. 2016 00:08

Dobrý večer, nemůžu nikde najít kalkulačku aby vypočetla náš případ. Kolik můžeme dostat za rok 2016 na slevu na dani za manželku ? - Manžel má minimální mzdu. Já jsem na rodičovské dovolené- nikdy jsem nepobírala mateřskou, jen rodičovský příspěvek. Manžel má slevu za děti. Kolik v tomto případě dostaneme?

K tomu ještě jeden dotaz- jsme manželé od 5.5.2015.. Loňský rok jsme bohužel zapomněli uplatnit slevu na manželku, je možné dostat peníze zpět? Kolik to bude? (opět jsem pobírala pouze rodičovský příspěvek. Děti 3.2014 a 7.2016) DÍky moc

 | 
Lenka  |  03. 03. 2017 12:42

Dobrý den, nikde nemohu dohledat, jestli jsem nezaopatřená manželka je tím, že nemám příjem přesahující 68tis. Nebo jestli až od skončení mateřské a nástupu na soc.dávku rodičovské. Dokážete mi toto prosím zodpovědět. V Daňových zákonech jsem odpověď nenašla. Předem děkuji, Lenka

 | Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená