FinExpert.e15.cz

Kdy můžete požádat o snížení záloh na pojistném?

Vypočtené zálohy na zdravotní pojištění pro letošní rok mnohých OSVČ neodpovídají jejich současné ekonomické situaci.
Kdy můžete požádat o snížení záloh na pojistném?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádí pojistné na veřejné zdravotní pojištění během roku formou pravidelných měsíčních záloh. Po odevzdání přehledu za uplynulý rok potom doplatí zbylou část pojistného (je však možný i přeplatek) a současně se jim vypočte záloha na další měsíce.

Praktický příklad

V některých případech tak vypočtená záloha na rok 2009 neodpovídá současným finančním možnostem. Např. během prvního půl roku 2008 mohly být příjmy OSVČ nadstandardní a druhého půl roku vlivem finanční krize již velmi nízké. Protože se záloha na rok 2009 počítá z průměrných údajů za celý rok 2008, je vypočtená záloha i tak dost vysoká. Tento efekt si ukážeme na praktickém příkladu:

OSVČ měla během prvních šesti měsíců roku 2008 příjem 800 tisíc a výdaje 400 000 tisíc, v dalších šesti měsících měl příjem 200 tisíc a výdaje 100 tisíc. I během letošního roku potom počítá, že zisk bude kopírovat druhé pololetí roku 2008.

Výpočet pojistného za rok 2008 dle Přehledu a výpočet zálohy na další měsíce po odezvání Přehledu:

  • příjmy 1 000 000 Kč (800 000 Kč + 200 000 Kč)
  • výdaje 500 000 Kč (400 000 Kč + 100 000 Kč)
  • vyměřovací základ 500 000 Kč (1 000 000 Kč – 500 000 Kč) * 0,5 = 250 000 Kč
  • zdravotní pojištění za celý rok 33 750 Kč (250 000 Kč * 0,135)
  • na zálohách zaplaceno 31 200 Kč (2 600 Kč * 12 měsíců)
  • zbývá doplatit 2 550 Kč (33 750 Kč – 31 200 Kč)

Částku 2 550 Kč bude muset OSVČ doplatit do 8. dní od odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008. Současně bude muset od dalšího měsíce platit pravidelné zálohy ve výši 2 813 Kč (250 000 Kč * 0,135)/12.

Tato částka však již neodpovídá skutečnosti, protože dle zisku v posledních měsících by se měla platit pouze minimální částka zdravotního pojištění. Ta je v letošním roce 1 590 Kč. V tomto případě tak lze požádat o snížení záloh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Každý měsíc by tak měla OSVČ disponibilně o 1 223 Kč více.

Zákonné podmínky pro snížení záloh

O snížení záloh musí OSVČ písemně požádat svou zdravotní pojišťovnu. Podmínkou je, že příjem (po odpočtu výdajů) v posledních třech měsících je alespoň o třetinu nižší než činí průměrný měsíční příjem v předcházejícím roce. Žádost o snížení záloh lze podat nejdříve 1. dubna a snížit zálohy lze maximálně na 3 měsíce. Tuto žádost lze však podat během roku opakovaně. V případě, že OSVČ nevyužije možnosti snížení záloh, vznikne během roku na pojistném přeplatek. Tento přeplatek bude vrácen po odevzdání Přehledu za rok 2009. Přeplatek vrací příslušná zdravotní pojišťovna zpravidla ve lhůtě jednoho měsíce. Tj. peníze by byly k dispozici přibližně v květnu 2010. V případě podání žádosti o snížení záloh má OSVČ tyto peníze k dispozici okamžitě. Právě možnost disponovat s těmito penězi ihned, je důvodem, proč si o snížení záloh požádat.

Nejnižší záloha 1 590 Kč!

I v případě, že současná ekonomická situace je špatná, musí OSVČ každý měsíc odvést své zdravotní pojišťovně nejméně 1 590 Kč. Jedná se o minimální pojistné stanovené zákonem, které musí OSVČ pravidelně odvést, i když je ve ztrátě! Minimální pojistné rok od roku roste a každoročně je stanoveno Nařízením vlády. Minimální pojistné se vypočítává z průměrné mzdy pro daný rok. Pro letošní rok je průměrná mzda (dle Nařízení vlády č. 365/2008) 23 555 Kč.

  • vyměřovací základ je 11 777,50 Kč (23 555 Kč * 0,5)
  • minimální pojistné je 1 590Kč (11 777,50 * 0,135)

Ještě v roce 2007 bylo minimální pojistné 1 360 Kč, během dvou let se tak zvýšilo o 17 %!

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená