FinExpert.e15.cz

Kdy můžete podat daňové přiznání později?

O tři měsíce vám lhůtu prodlouží například daňový poradce.
Kdy můžete podat daňové přiznání později?

Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, je stejně jako všechny ostatní daně, upravena od letošního roku zákonem č. 280/2009 Sb., tedy daňovým řádem. Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se podle § 136 daňového řádu podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Tato lhůta platí i pro daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Daně jsou splatné v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení. Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání. Za rok 2010 tedy musí být daňové přiznání podáno a daň zaplacena do 1. dubna 2011.

Daňový poradce prodlouží lhůtu o 3 měsíce

Jestliže daňové přiznání bude zpracovávat daňový poradce, tak se lhůta prodlužuje o 3 měsíce. Prodloužená lhůta platí i pro daňové poplatníky, kteří musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Podle daňového řádu se podává daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc udělaná daňovému poradci uplatněna u finančního úřadu před uplynutím tříměsíční lhůty. Necháteli si tedy zpracovat daňové přiznání daňovým poradcem, tak se vám lhůta pro podání daňového přiznání prodlouží do 1. července 2011.

Musíte však včas doručit finančnímu úřadu plnou moc, kde zplnomocňujete zpracováním daňového přiznání vybraného daňového poradce do konce března. Současně je nutné plnou moc duručit i na zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou OSSZ, aby došlo k prodloužení lhůty pro podání Přehledů o příjmech a výdajích za rok 2010.

Není poradce jako poradce

V případě, že v zákonném termínu pošlete na finanční úřad plnou moc, tak je vám automaticky prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání o tři měsíce. Není však poradce jako poradce. Plná moc musí být udělena daňovému poradci, který je zapsán v seznamu daňových poradců nebo advokátů.

Seznam daňových poradců je na internetových stránkách Komory daňových poradců České republiky. Výhodou je, že daňový poradce je za svoji práci zodpovědný a ručí za výpočet daně. Proti chybě je ze zákona pojištěn a můžete se v případě chyby ve výpočtu domáhat škody přímo u daňového poradce.

Zpracování daňového přiznání daňovým poradcem není samozejmě zadarmo, cena se pohybuje v závislosti na složitosti vyhotovení daňového přiznání. Nejjednodušší vyhotovení daňového přiznání je v případě uplatnění výdajů paušálem. Zpracování jednoduchého přiznání a Přehledů stojí cca 3 000 Kč. Dražší jsou přiznání při příjmech ze zahraničí. Daňový poradce následně za vás zpracuje nejenom daňové přiznání, ale vyhotoví i Přehledy o příjmech a výdajích.

O prodloužení lhůty si můžete požádat

V daňovém řádu je v § 36 upravena možnost požádat finanční úřad o prodloužení lhůty k podání daňového přiznání. Finanční úřad může tedy povolit ze závažných důvodů na žádost občana prodloužit lhůtu k podání daňového přiznání. Žádost o prodloužení lhůty k podání daňového přiznání musí být podána před uplynutím řádné lhůty pro podání daňového přiznání.

Finanční úřad může na základě žádosti plátce daně prodloužit lhůtu k podání daňového přiznání o 3 měsíců. Pokud předmět daně tvoří i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, tak může finanční úřad lhůtu prodloužit až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

V písemné žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání uveďte, o jak dlouho má být lhůta pro podání daňového přiznání prodloužena a z jakých důvodů. Musí se samozřejmě jednat o závažné důvody, např. nemáte k dispozici údaje o zaplacené dani ze zahraničí... Proti rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty nelze uplatnit opravné prostředky. 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená