FinExpert.e15.cz

Kdy musíte vyplnit investiční dotazník?

Při vyplňování investičního dotazníku je třeba odkrýt citlivé údaje. Bez informací doporučení nezískáte.
Kdy musíte vyplnit investiční dotazník?

Drobní investoři nemusí mít vždy dostatek zkušeností s investováním na kapitálovém trhu ani s jednotlivými investičními nástroji. Právní úprava myslí na běžné investory a zajišťuje jim vyšší míru ochrany, než se dostává profesionálním investorům. V oblasti prodeje investičních produktů vystupuje několik subjektů s různými právy a povinnostmi. Drobný investor, který si nejčastěji vybírá mezi různě zaměřenými podílovými fondy, se setká s investičním poradcem a investičním zprostředkovatelem. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace o sobě musíte sdělit?

Poradce je víc než zprostředkovatel

Pro podnikání v oblasti investičního poradenství či zprostředkování je nutná registrace u České národní banky. Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu je investičním poradcem osoba, která vyhodnocuje informace získané od klienta a aktivně vybírá a nabízí nejvhodnější produkty. Před poskytnutím investiční služby musí být proveden test přiměřenosti, v některých případech test vhodnosti. Investiční zprostředkovatel přijímá a předává pokyny k nákupu nebo prodeji cenných papírů. Investiční zprostředkovatel nepřijímá ani nevyplácí finanční prostředky za prodané či nakoupené cenné papíry ani nepřijímá cenné papíry investora.

Základní povinnosti investičního poradce

Směrnice MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) uvádí tři hlavní zásady, jimiž se musí investiční poradci (i obchodníci s cennými papíry) řídit. Při poskytování investiční služby musí obchodníci s cennými papíry jednat čestně, spravedlivě a profesionálně. Investiční poradce musí jednat především v zájmu investora. Vždy musí myslet na to, že investor nemá dostatek informací a je tedy oproti investičnímu poradci znevýhodněn. Této převahy nesmí poradce zneužít. Další povinností je poskytnout jasné, správné, úplné a nezkreslené informace o jednotlivých produktech a službách. Investor je vystaven riziku, že mu na základě zavádějících či neúplných informací bude zprostředkován nevyhovující investiční nástroj. Třetí zásadou je doporučení takové investice, která zohledňuje konkrétní situaci investora (rozložení majetku, investiční horizont, přístup k riziku apod.).

Jaký jste typ investora?

Dříve než nakoupíte první cenný papír, bude se vás snažit investiční poradce blíže poznat. V první fázi musí investiční poradce rozhodnout, zda jste běžný či profesionální investor. Naprostá většina drobných investorů je zařazena do skupiny „neprofesionálů“. Za profesionální investory jsou povazovány například banky, penzijní fondy apod. U profesionálních obchodníků se předpokládá vyšší míra znalostí a zkušeností. Z tohoto důvodu jsou profesionální zákazníci mnohem méně chráněni než drobní investoři. Profesionální obchodník především vyhodnocuje šance a rizika jednotlivých investičních nástrojů, realizuje vlastní investiční rozhodnutí, za která také nese odpovědnost.

Test vhodnosti a přiměřenosti

Aby investiční poradce porozuměl vašim potřebám a vybral nejvhodnější produkt, musí provést před vlastním doporučením tzv. test vhodnosti. V praxi se jedná o vyplnění investičního dotazníku. Dotazník obsahuje otázky týkající se investičních cílů (investiční horizont, vztah k riziku, požadovaný výnos apod.), současné finanční situace (výše příjmů, majetek, výše zadluženi apod.) a znalostí a zkušeností s jednotlivými investičními nástroji a službami. Pro většinu investorů se jedná o velmi citlivé informace, ale bez jejich poskytnutí nemůže poradce kvalifikovaně rozhodnout, zda je daný investiční nástroj pro vaše potřeby vhodný. V případě neposkytnutí potřebných informací nemůže investiční poradce doporučení poskytnout.

Pokud se rozhodnete investovat bez poradenství, nesete za svá osobní rozhodnutí odpovědnost. I v případě investice bez poradenství provádí obchodník u složitějších investičních nástrojů tzv. test přiměřenosti (zejména při investici do opcí, futures, swapů, finančních rozdílových smluv apod.). Cílem testu je zjistit, zda chápete rizika spojená s danou investicí. Test se zaměřuje na znalosti a zkušenosti s investováním. Dojde-li obchodník k závěru, že nemáte dostatečné znalosti a zkušenosti, obdržíte varování o nepřiměřenosti zvažované transakce. Chcete-li i přes to investovat, přebíráte na sebe příslušná rizika. Test přiměřenosti se nevztahuje na jednoduché transakce bez poradenství, jde tedy například o situaci, kdy na základě vlastního rozhodnutí investujete do podílových listů fondů.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená