FinExpert.e15.cz

Kdy lze snížit základ daně o zaplacené úroky?

Při splnění zákonných podmínek lze snížit základ daně o zaplacené úroky. Úvěrem však musí být řešena bytová potřeba poplatníka daně.
Kdy lze snížit základ daně o zaplacené úroky?

Možnost odečíst úroky z úvěru od základu daně je upravena v § 15 zákona o dani z příjmu (odstavec 3). Zaplacené úroky z úvěru sice nesnižují daňovou povinnost přímo jako slevy na dani, přesto výrazně snižují celkovou daňovou povinnost plátce. Zaplacené úroky snižují daňový základ. Je-li např. uplatněna nezdanitelná položka na zaplacených úrocích ve výši 40 tisíc Kč, tak to v praxi znamená snížení celkové daňové povinnosti o 6 000 Kč (15 % ∙ 40 000 Kč). V případě, že účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby je více zletilých osob, uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem.

Zaplacené úroky lze odečíst jednou ročně

Zatímco např. základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč lze uplatnit každý měsíc a čistá mzda zaměstnance je tak každý měsíc vyšší, tak zaplacené úroky lze odečíst pouze jednou ročně. Buď v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob, které si poplatník daně sám zpracovává nebo v ročním zúčtování, které za něj provádí mzdová účetní jeho zaměstnavatele. Vždy je však zapotřebí zaplacení úroků písemně doložit. Finanční instituce svým klientům vždy v předstihu zasílání potvrzení o zaplacených úrocích. Výjimečně se může stát, že poplatník daně toto potvrzení neobdrží. V těchto případech si musí sám zažádat o jeho zaslání. Bez písemného potvrzení nelze snížit základ daně o zaplacené úroky.

Jaké úroky lze dle zákona odečíst a které nikoliv?

  • Základ daně snižují zaplacené úroky poplatníka, kterými je řešena jeho bytová potřeba. Odečíst tak v praxi lze úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru poskytnutého bankou (i zahraniční), z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou.

  • Ze zákona však nelze odečíst úroky, jestliže je výstavba prováděna v rámci podnikatelské činnosti nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo pro účely pronájmu. Příklad: Pan Svoboda provádí z poskytnutého hypotéčního úvěru výstavbu domu se třemi bytovými jednotkami s cílem pronájmu těchto vybudovaných bytových jednotek. V tomto případě si pan Svoboda zaplacené úroky odečíst nemůže.

Kdy se jedná o bytovou potřebu?

Úvěrem musí být vždy řešena bytová situace poplatníka. Bytovými potřebami pro účely zákona o dani z příjmu se rozumí:

  1. výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu podle zvláštního právního předpisu nebo změna stavby

Příklad: Pan Novák provádí z poskytnutého úvěru ze stavebního spoření výstavbu chalupy. Úroky si tedy pan Novák odečíst nemůže. Není totiž splněna podmínka řešení vlastní bytové situace. Výstavbou chalupy nebo jiného rekreačního objektu není dle zákona řešena bytová situace poplatníka.

  1. koupě pozemku, pokud na něm bude postavena stavba uvedená v písmenu a) s využitím úvěru na financování bytových potřeb za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby dle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy a koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c)

Příklad: Pan Novotný si koupil na úvěr pozemek za účelem výstavby rodinného domu. V prvním případě postavil následně však rodinný dům z půjčených peněz od rodičů (úroky z úvěru na pozemek tak odečíst nemůže). V druhém případě postavil rodinný dům z úvěru od stavební spořitelny (úroky si odečíst může).

  1. koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu, nebo bytu podle zvláštního právního předpisu

Příklad: Paní Svobodová si koupila v roce 2009 rodinný dům z hypotéčního úvěru, ve kterém bydlí. Protože je OSVČ bude sama podávat daňové přiznání, ve kterém si sníží základ daně o zaplacené úroky.

  1. splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu

  2. údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu a bytů v nájmu nebo v užívání

Příklad: Paní Nováková se rozhodla z hypotéčního úvěru provést přístavbu ke svému rodinnému domku. Zaplacené úroky si tak může odečíst.

  1. vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu

  2. úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu

  3. splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g)

Kdy je splněna podmínka bydlení?

Jde-li o předmět výstavby uvedený v předchozím odstavci v bodech a) až c) a e), může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník předmět bytové potřeby vlastnil a užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

V případě výstavby, změny stavbynebo koupě rozestavěné stavby užíval předmět bytové potřeby k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů po splnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem pro užívání staveb (dle § 76 stavebního zákona). V roce nabytí vlastnictví však stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období.

Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v bodech d), f), g), může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, kdy poplatník byt, rodinný dům nebo bytový dům užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

Kdy je potřeba podat dodatečné daňové přiznání?

Někdy se může stát, že daňový poplatník si sníží daňový základ o zaplacené úroky a v následujících letech poruší zákonné podmínky. V takových případech musí podat dodatečné daňové přiznání a dodatečně odvést finančnímu úřadu daň. (Např. paní Novotná si nejdříve postavila z hypotéčního úvěru rodinný dům, kde bydlela se svojí rodinnou. Po třech letech začala tento rodinný dům pronajímat).

Shrnutí

Již při čerpání úvěru je dobré vědět, zda-li se budou moci v budoucnu od základu daně odečíst zaplacené úroky. Jestli ano, tak bude daňová povinnost výrazně nižší. Tato skutečnost může výrazně ovlivnit finanční plánování každé rodiny.

Další článek


 

celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Ale manžel může i teď přistoupit k úvěru jako spolud...
Jája
3. 4. 2012, 21:14
Dobrý den chtěla bych se zeptat na slevu ze zaplacen...
Evička
26. 3. 2012, 22:55
Re: Prokázání, že je to moje?
Janina
15. 3. 2010, 18:00
Prokázání, že je to moje?
Majkl
22. 2. 2010, 13:52
Spotřebitelský úvěr na bytové pořeby
SP...
21. 2. 2010, 18:46

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená