FinExpert.e15.cz

Kdy je výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů?

U vedlejší činnosti se v některých případech měsíční zálohy neplatí.
Kdy je výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů?

Vedlejší samostatná výdělečná činnost je výhodná, při placení povinného pojistného nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako u hlavní činnosti. Do limitu se sociální pojištění dokonce vůbec neplatí. Kdy se jedná o vedlejší činnost?

Všechny OSVČ na hlavní činnost musí platit měsíční zálohy na sociálním a zdravotním pojištění dle zisku v minulém roce. Vždy však musí být placeny alespoň minimální měsíční zálohy, a to i při nízkém zisku. V roce 2014 činí minimální měsíční záloha u zdravotního pojištění 1 752 Kč a u sociálního pojištění 1 894 Kč.

  • U vedlejší činnosti se v některých případech měsíční zálohy neplatí nebo je možné platit nižší měsíční zálohy odpovídající dosaženému zisku.

Kdy se jedná o vedlejší činnost?

Aby se na OSVČ nevztahovala povinnost platit minimální měsíční zálohy jako u hlavní výdělečné činnosti, tak je nutné splnit některou ze zákonných okolností. Samostatná výdělečná činnost je považována za vedlejší činnost, jestliže OSVČ splňuje současně některou z těchto podmínek:

  • vykonává zaměstnání
  • má nárok na výplatu invalidního důchodu nebo starobního důchodu
  • má nárok na rodičovský příspěvek, peněžitý příspěvek v mateřství
  • osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost)
  • osobně pečuje o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou
  • je nezaopatřeným dítětem
    Výkon vedlejší výdělečné činnosti je vždy nutné doložit (např. potvrzením o studiu), aby Okresní správa sociálního zabezpečení a příslušná zdravotní pojišťovna měla všechny údaje ve své databázi v pořádku a odpovídaly skutečnosti. Vždy je vhodné si vše s uvedeným institucemi vyjasnit, v praxi dochází k situacím, že jsou některé OSVČ na vedlejší činnost vedeny v registru jako na hlavní činnost (OSSZ a zdravotní pojišťovna nejsou správně informovány) a v systému jim nabíhá povinnost hradit povinné měsíční zálohy.

Kdy se neplatí sociální pojištění?

Velkou výhodou vedlejší samostatné výdělečné činnosti je, že do ročního limitu se nemusí sociální pojištění ze samostatné výdělečné činnosti vůbec platit. Za celý rok 2014 činí limit 62 261 Kč, jedná se přitom o rozdíl příjmů a výdajů. Uvedený hraniční limit platí pro celý rok, při výkonu samostatné výdělečné činnost pouze po část roku se uvedený limit poměrně snižuje dle počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti.

  • Přestože si bude např. zaměstnanec během celého roku 2014 přivydělávat samostatnou výdělečnou činností a jeho příjem bude 95 500 Kč a výdaje 38 400 Kč, zisk tedy bude 57 100 Kč (95 500 Kč - 38 400 Kč), což je do limitu, tak bude muset tento zaměstnanec řádně odevzdat na místně příslušné OSSZ za rok 2014 "nulový Přehled".

Měsíční zálohy neplatí zaměstnanci

Zaměstnanci, kteří si vlastní samostatnou výdělečnou činností přivydělávají (jedná se o vedlejší činnost) nemusí během roku platit zálohy na zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění je doplaceno jednorázově při odevzdání "Přehledu o příjmech a výdajích". Jiná situace je však např. u výdělečně činných důchodců, studentů nebo žen na rodičovské dovolené, tyto OSVČ neplatí zálohy na zdravotním pojištění pouze v prvním roce výkonu samostatné výdělečné činnosti, v následujících letech však již ano, ale nemusí být dodržena povinnost platit zálohy v minimální výši.

Praktický příklad

Pan Novák odešel do řádného důchodu v létě 2013. Od února 2014 začne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Během roku 2014 nemusí pan Novák platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014 v roce 2015 však již měsíční zálohy platit pan Novák bude. Dle zisku za rok 2014 vyjde panu Novákovi povinnost platit měsíční zálohu ve výši 310 Kč. Protože pan Novák splňuje zákonné podmínky, tak je jeho samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší a nemusí dodržet minimální měsíční zálohu jako při hlavní činnosti.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená