FinExpert.e15.cz

Kdy je promlčen dluh na pojistném?

Každé firmě, živnostníkovi nebo osobě bez zdanitelných příjmů se může stát, že zapomene uhradit jednu či dvě platby na zdravotním či sociálním pojištění.
Kdy je promlčen dluh na pojistném?

Jsou případy, kdy to příslušné instituce zjistí až po mnoha letech, kdy je dluh promlčen a přesto chtějí uhradit pojistné i penále.

Promlčecí lhůta je zákonnou ochranou dlužníka. V praxi se totiž stávají případy, že dlužné pojistné je dlužníkovi předepsáno až po mnoha letech současně s penálem. Právě penále je potom často po tolika letech vyšší než pojistné. Promlčení však musí dlužník vždy písemně namítnout.

Při námitce promlčení je však potřeba počítat s tím, že se promlčecí doba zastavuje, jestliže věřitel uplatnil v promlčecí době své právo u soudu, právo mu bylo pravomocně přiznáno, soudu byl navržen návrh na výkon rozhodnutí (např. srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky…). Promlčecí doba, která uběhla před překážkou a po jejím skončení se sčítá.

Promlčení neznamená zánik práva

Jestliže uplyne zákonem stanovená promlčení lhůta, neznamená to, že nemůže pojišťovna dlužnou pohledávku dlužníkovi předepsat a následně ji po něm vymáhat. Právo věřitele v tomto případě (na rozdíl od prekluzivní lhůty) nezaniká. Základní podmínkou, aby nemohlo být právo předepsat pohledávku nebo ji vymáhat uplatněno, je aktivní přístup dlužníka, který musí promlčení vždy namítnout. Jestliže tak učiní, nelze již po něm promlčenou pohledávku požadovat. Když je namítnuto promlčení, tak nemůže být u soudu promlčené právo přiznáno.

Zdravotní pojištění

Promlčecí lhůta u zdravotního pojištění je stanovena § 16 zákona č. 592/1992 Sb. v platném znění. Důležité je, že promlčecí lhůta běží zvlášť pro předepsání pojistného a zvlášť pro vymáhání pojistného.

  • Právo předepsat dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění se promlčuje za pět let ode dne splatnosti. Pokud je proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, potom plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Dlužné pojistné se předepisuje platebními výměry nebo výkazy nedoplatků.
  • Právo vymáhat pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platí samozřejmě i pro penále) se promlčuje ve lhůtě pěti let od právní moci platebního výměru, jímž bylo toto dlužné pojistné vyměřeno. Promlčecí lhůta se však samozřejmě pozastavuje po dobu řízení u soudu.

V praxi to znamená, že příslušná zdravotní pojišťovna může například předepsat dlužné pojistné z roku 2001 až v roce 2005, kdy pošle plátci platební výměr. Jestliže na něj nebude reagovat, tak nabude právní moci a vykonatelnosti. Vymáhání soudní cestou může zdravotní pojišťovna klidně začít až v roce 2009.

Sociální pojištění

Promlčecí lhůta u sociálního pojištění je stanovena § 18 zákona č. 589/1992 Sb. v platném znění. Stejně jako u zdravotního pojištění promlčecí lhůta běží zvlášť pro předepsání pojistného a zvlášť pro vymáhání pojistného. U sociálního pojištění je však promlčecí lhůta ze zákona dokonce desetiletá.

  • Právo předepsat dlužné pojistné se tedy promlčuje za 10 let ode dne splatnosti a byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.
  • Právo vymáhat pojistné se promlčuje za 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo pojistné vyměřeno. Promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.

Penále u zdravotního a sociálního pojištění

Ještě do konce roku 2006 byla sazba penále u zdravotního pojištění 0,1 % denně (tj. 36,5 % ročně). Od ledna 2007 již činí sazba penále 0,05 % denně.

  • Jestliže měla malá firma (nebo živnostník) dluh na pojistném v roce 2000 (za měsíce leden až březen) ve výši 20 tisíc Kč, tak mohla klidně přesně po šesti letech, v roce 2006, požadovat úhradu pojistného ve výši 20 000 Kč a penále ve výši 43 800 Kč. Pohledávka na pojistném je však po šesti letech již promlčena a v případě podání písemné námitky promlčení by ji nemohla již zdravotní pojišťovna předepsat.
  • Např. živnostník má dlužné pojistné z 8. ledna 2007 ve výši 20 000 Kč, pojišťovna mu přesně po dvou letech (8. ledna 2009) předepsala pojistné ve výši 20 000 Kč a penále ve výši 7 300 Kč. Od předepsání pojistného běží nová pětiletá promlčecí lhůta na vymáhání pojistného a penále. Po dobu vymáhání pojistného samozřejmě pořád nabíhá dlužné penále.

U sociálního pojištění činila vždy sazba penále 0,05 % denně (tj. 18,25 % ročně). Když je místně příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení povolena úhrada dlužného pojistného ve splátkách, potom roste penále ve výši 0,025 % denně z dlužné částky.

Podejte si žádost o prominutí penále

V případě, že je OSVČ nebo firmě pojistné (sociální nebo zdravotní) i s penále oprávněně předepsáno včas (např. za 4 roky), nejlepším řešením je jednorázová úhrada dlužného pojistného a podání písemné žádosti o prominutí dlužného penále v zákonné lhůtě (samozřejmě s patřičným odůvodněním). Základní podmínkou, aby se uvedené instituce mohli žádostí o prominutí penále zabývat, je, že musí být pojistné uhrazeno v plné výši. Jestliže tedy je jednorázová finanční úhrada dlužného pojistné nad možnosti dlužníka, je dobré požádat o jeho úhradu ve splátkách. Žádostí o prominutí penále se budou instituce zabývat po řádné úhradě poslední splátky.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená