FinExpert.e15.cz

Kdo se o sebe stará, ten musí zaplatit

Daně, daně z daní, pojištění, poplatky... Všechno musíte platit a nevyhnete se tomu ani přestěhováním do jiného státu.
Kdo se o sebe stará, ten musí zaplatit

Daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, sociální pojištění či DPH je zavedena ve všech vyspělých zemích světa, liší se pouze její výše. Ostatně je to naprosto v pořádku, stát přece potřebuje finanční prostředky na řešení situací, které není trh sám schopen zvládnout a je zodpovědný za vytváření bezpečného právního a legislativního prostředí. Každý občan má své práva a povinnosti a od hlídání dodržování těchto norem tu musí být státní aparát, který není rozhodně levný (soudy, policie atd.) V čem se však jednotlivé země světa liší je placení např. daně dědické, darovací či daně z nemovitosti. V podstatě se totiž jedná o zdanění majetku, který byl vybudován občanem z jeho zdaněného příjmu a jde o již druhé zdanění. Ten, kdo vydělané peníze vložil do nákupu vlastního bydlení – ať už bytu v panelovém domě či rodinného domku, tak musí každý rok odvádět daň z nemovitosti, na rozdíl od toho, kdo vydělané peníze rozhází a bydlí např. v nájemním bytě.   

Majetkové daně v Česku

V Česku mezi majetkové daně řadíme

  • daň z nemovitosti (skládá se ze dvou částí: dani z pozemku a dani ze staveb)
  • daň dědickou a darovací
  • daň z převodu nemovitosti
  • silniční daň

V Česku jsou v jednom zákoně definovány všechny tyto tři daně a je nutno do 30 dní od vzniku daňové povinnosti podat daňové přiznání (např. skončení dědického řízení, uzavření darovací smlouvy či převodu nemovitostí).

Daň z převodu nemovitostí je jednorázová a základem daně je cena podle znaleckého posudku, sazba daně je v Česku 3 %, daň je potřeba zaplatit do tří měsíců do zapsání vkladu do katastru nemovitostí.

Pro účely dědické a darovací daně jsou v Česku občané rozděleni do tři skupin. V první linii jsou děti a manželé, ve druhé sourozenci, tety, strýci, švagři, snachy a ve třetí ostatní. Ačkoliv v Česku poplatníci první skupiny neplatí daň, je nutné vždy podat daňové přiznání. Sazba dědické daně v Česku se poměrně zvyšuje: nejnižší sazba daně u první linie činí  1  % a platí se z majetku do 1 miliónu Kč, nejvyšší sazba daně činí 5 % a platí se z majetku nad 50 miliónů Kč, nejnižší sazba daně u druhé linie činí 3 % a platí se z majetku do 1 miliónu Kč, nejvyšší sazba daně činí 12 % a platí se z majetku nad 50 miliónů Kč, nejnižší sazba daně u třetí linie činí 7 % a platí se z majetku do 1 miliónu Kč, nejvyšší sazba daně činí 40 % a platí se z majetku nad 50 miliónů Kč. Osvobozeny jsou movité věci a peníze: u první linie vše (i u nemovitostí), u druhé linie do 60 tisíc Kč, u třetí linie do 20 tisíc Kč. U darovací daně je stejná sazba jako u dědické daně, osvobozeny jsou však peněžité dary a dary movitých věcí, pokud jejich hodnota nepřesáhne hranici: u první linie – do 1 miliónu, u druhé linie do 60 tisíc, u třetí linie do 20 tisíc.

Daň z nemovitostí se  skládá  ze dvou daní – daně ze staveb a daně z pozemku a obě mají jiný způsob zdanění. Povinnost platit tyto daně vzniká občanovi na základě vlastnického práva. Základem daně ze stavby výměru půdorysu nadzemní části stavby v m2 podle stavu k lednu zdaňovacího období. U bytu je to výměra podlahové plochy v m2 k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená koeficientem 1,20 (upravená podlahová plocha). U pozemků je základ daně hodnotový (v Kč – u zemědělské půdy) nebo v m2. Sazba daně u staveb  se výrazně liší podle účelu využití stavby, upravuje se korekčním koeficientem podle velikosti obce (ve větších městech je vyšší), stejná situace je i u pozemků.  Daň do částky 1 000 Kč je splatná do 31. května jednorázově, u vyšších částek jsou možné splátky.

Majetkové daně v Evropské unii

V mnoha zemích není daň darovací či dědická vůbec zákonem zavedena. Příjem z majetkových daní je pro státní pokladnu pouze doplňkovým zdrojem příjmu, přesto jsou zavedeny ve všech zemích Evropské unie (rozdíl je však v jejich počtu). Daň z převodu nemovitostí je však zavedena v nejvíce zemích (např. v Německu činí daň z převodu nemovitostí 3 %, v Rakousku 3,5 % a v některých případech 2 %, v Nizozemí 6  %, v Irsku 9 %, ve Španělsku 6%, na Kypru od 3 % do 8 %, ve Velké Británii 1 % až 4 % – závisí na kupní ceně a lokalitě - daň se neplatí pokud cena nemovitosti je nižší než 125 000 liber).

Pro účely dědické a darovací daně bývají občané přiřazení do některé skupiny. V první linii jsou děti a manželé, ve druhé sourozenci, tety, strýci, švagři, snachy a ve třetí ostatní. Jistě není bez zajímavosti si připomenout, že Slovensku do ledna roku 2004 zrušena dědická a darovací daň a od roku 2005 je zrušena i daň z převodu nemovitostí. V Irsku je jednotná sazba dědické daně a činí 20 % (při dědění v první skupině však činí 0 %). Ve Velké Británii činí darovací daň 40 % (vlastnictví do výše 285 000 liber je vyňato z daňové povinnosti).

Daň z nemovitostí se v EU skládá  ze dvou daní – daně ze staveb a daně z pozemku a obě mají jiný způsob zdanění. Výpočet daňové povinnosti u daně z nemovitostí  je velmi specifický, ve většině zemí je daň z nemovitosti příjmem převážně místních obcí, které mají v mnoha zemích kompetenci zvyšovat či snižovat tuto daň. Daň z nemovitostí je zavedena i na Slovensku a její výše a způsob výpočtu je velmi podobný s výpočtem v Česku. V Estonsku je pozemková daň a je vybírána duálně: ročně 0,5 % z hodnoty pozemku vybírá stát, 0,3 %-0,7 % obecní úřad. V Litvě a Lotyšsku platí majitelé daň z půdy ve výši 1,5 % její hodnoty. Ve Švédsku daň z nemovitostí činí 1,7 %. V Bulharsku daň z nemovitostí činí 0,15 % (nemovitosti do 1 400 leva jsou od daně osvobozeny). Ve Španělsku činí daň z nemovitosti max. 1,17 % z katastrální hodnoty nemovitosti (konkrétní výše je stanovena městským úřadem).

Dědická a darovací daň v Německu

Výše daně závisí, stejně jako v Česku a dalších zemích, na hodnotě majetku a dědické skupině. V první skupině jsou manžel, děti, nevlastní děti, vnoučata a rodiče (při dědění), ve druhé skupině jsou rodiče (při daru), sourozenci, neteř, synovec, nevlastní bratr a nevlastní sestra, ve třetí skupině jsou ostatní osoby. U majetku do 52 000 euro jsou sazby daně 7%, 12% a 17%, u majetku do 256 000 euro jsou sazby daně 11%, 17% a 23%, u majetku do 512 000 jsou sazby daně 15%, 22% a 29%, u majetku do 5 113 000 euro jsou sazby daně 19%, 27% a 35%, u majetku do 12 783 000 euro jsou sazby daně 23%, 32% a 41%, u majetku do 25 565 000 euro jsou sazby daně 27%, 37% a 47% a u majetku nad 25 565 000 euro jsou sazby daně 30%, 40% a 50%. Stejné sazby daně platí pro dědické i darovací daně, samozřejmě existují případy osvobozené od daně – např. v dědické dani neplatí manžel a děti daň z majetku do 256 000 euro. U darovací daně je to více rozčleněno.

Výnos ze všech majetkových  daní v EU (v % z celkového daňového výnosu státu)

Země Ostatní daně v %
Francie 16,2
Rakousko 14,4
Itálie 14,0
Slovensko 14,0
Nizozemí 13,8
Slovinsko 13,6
Velká Británie 13,0
Španělsko 12,4
Lucembursko 11,6
Malta 11,0
Kypr 10,8
Řecko 10,1
Lotyšsko 9,9
Litva 9,7
Estonsko 8,8
Švédsko 8,3
Česko 7,3
Belgie 7,1
Irsko 7,1
Maďarsko 6,1
Německo 5,5
Polsko 4,9
Finsko 4,6
Dánsko 4,5
Portugalsko 4,2

Zdroj: Eurostat a OECD in Figures – 2005 edition – ISBN 9264013059

Další článek


 

celkem 9 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: heh
Gofry
6. 8. 2007, 12:32
Re: Daň z nemovitosti
pavel
3. 8. 2007, 19:02
Re: heh
LOL
3. 8. 2007, 14:33
Pravopis!
Vlk
3. 8. 2007, 14:05
heh
xXx
3. 8. 2007, 13:42

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená