FinExpert.e15.cz

Kdo platí nejvíc na zdravotním pojištění?

Výše platby na zdravotním pojištění se liší u zaměstnance, OSVČ, důchodce či OBZP. Kdo platí nejvíc?
Kdo platí nejvíc na zdravotním pojištění?

Zdravotní pojištění musíme ze zákona hradit všichni (nebo jej za nás hradí stát), jeho výše se však výrazně liší. Možnosti jsou v zásadě čtyři:

 • zaměstnanec

Platbu zdravotního pojištění za zaměstnance provádí každý měsíc jeho zaměstnavatel, z jeho hrubé mzdy je mu sraženo 4,5 % a dalších 9 % za něj odvádí jeho zaměstnavatel. V souhrnu to činí 13,5 %. Výši zdravotního pojištění si vypočteme u průměrné mzdy za první 3 měsíce letošního roku, která činí 22 941 Kč.

 • hrubá mzda: 22 941 Kč
 • zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 %): 1 033 Kč
 • zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9 %): 2 065 Kč
 • celková výše pojistného: 3 098 Kč

Zdravotní pojišťovna, u které je zaměstnanec pojištěn, tak každý měsíc obdrží na svůj bankovní účet částku 3 098 Kč. Pokud nedojde samozřejmě ke zvýšení či snížení jeho hrubé mzdy.

 • OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (tj. všichni živnostníci, ale i právníci, autoři, sportovci… – tj. výdělečné činnosti, pro které není potřeba živnostenský list) odvádí zdravotní pojištění formou měsíčních záloh. Zbylou část potom doplatí na základě odevzdaného Přehledu o příjmech a výdajích. Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu. V našem ukázkovém případě budeme počítat, že OSVČ měla zisk za celý rok 275 292 Kč (což odpovídá průměrné mzdě 22 941 Kč hrubého). Protože začala podnikat od prvního ledna, odvedla na zálohách 19 080 Kč. Od letošního roku totiž činí výše minimálního pojistného částku 1 590 Kč. Tuto částku musí každá OSVČ odvést své zdravotní pojišťovně každý měsíc, a to i v případě, že je ve ztrátě.

 • výnosy (příjmy): 550 584 Kč
 • náklady (výdaje): 275 292 Kč (výdaje byly pro zjednodušení uplatněny 50% paušálem dle zákona o dani z příjmu)
 • zisk: 275 292 Kč
 • vyměřovací základ: 137 646 Kč (275 292 x 0,5)
 • výše pojistného: 18 583 Kč (137 646 Kč x 0,135)
 • na zálohách zaplaceno: 19 080 Kč
 • doplatek pojistného: 0 Kč

Zdravotní pojišťovna, u které je OSVČ pojištěna, tak každý měsíc od něj obdržela na účet částku 1 590 Kč. Protože za celý rok byla výše pojistného nižší než minimální výše, činí celkové pojistné tato částka.

 • „státní pojištěnec“

V letošním roce platí stát za všechny státní pojištěnce měsíčně částku 677 Kč. Státními pojištěnci jsou např. penzisté, děti, občané v evidenci úřadu práce, maminky na mateřské a rodičovské dovolené…

 • OBZP

Osoby bez zdanitelných příjmů – tj. všichni občané, kteří nejsou v evidenci své zdravotní pojišťovny vedeni ani jako zaměstnanec ani jako OSVČ ani jako státní pojištěnec. Tito občané si musí zdravotní pojištění hradit sami. Jeho výše závisí na výši minimální mzdy. Minimální mzda se v Česku již 3 roky neměnila a činí 8 tisíc korun. Minimální platba pojistného tak činí 13,5 % z minimální mzdy, tj. částku 1 080 Kč. Tuto částku musí každá OBZP každý měsíc odvést na příslušný bankovní účet své zdravotní pojišťovny.

Minimální a maximální výše pojistného v roce 2009

Minimální vyměřovací základ je ze zákona zmíněných 8 tisíc korun a minimální výše pojistného tak činí 1 080 Kč. Maximální vyměřovací základ činí v letošním roce 94 220 Kč měsíčně (1 130 640 Kč ročně). Zaměstnavatelé tak za své zaměstnance odvádí pojistné pouze do výše vyměřovacího základu. Od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém bude maxima dosaženo, již zaměstnavatel pojistné odvádět nebude. Pro OSVČ je maximální vyměřovací základ zohledněn v Přehledu a při výpočtu pojistného za celý rok. Maximální výše pojistného u zaměstnance činí 4 240 Kč. Dalších 8 480 Kč za něj odvede jeho zaměstnavatel. V souhrnu tak může pojišťovna za jeden měsíc obdržet platbu v celkové výši 12 720 Kč. Stejná maximální částka ve výši 12 720 Kč platí i pro OSVČ.

Závěrem

Jak vidíme, výše pojistného se u jednotlivých občanů výrazně liší. Zdravotní pojišťovna může v zásadě každý měsíc obdržet minimálně 677 Kč a maximálně 12 720 Kč (jsou však OSVČ, které pojistné neplatí vůbec a vymáhá se následně soudní cestou). Stejně se však liší i výše nákladů na zdravotní péči vynakládanou zdravotními pojišťovnami za své pojištěnce. Nejnákladnější skupinu tvoří samozřejmě senioři a potom taky malé děti. Příjmy za tyto pojištěnce jsou však v porovnání s ostatními plátci pojistného nízké. Každá pojišťovna se proto snaží především maximalizovat počet „produktivních“ pojištěnců a přilákat je různými výhodnými balíčky.

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Takto srovnávat nestejně vysoké příjmy může, dle méh...
franta k.
20. 5. 2014, 16:08
Špatné srovnání
Bohuslava Holubová
3. 8. 2009, 01:55
vybrané prostředky podléhají 100% přerozdělení
pepa
30. 7. 2009, 20:20

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená