FinExpert.e15.cz

Kdo platí DPH? Přece my všichni

Daň z přidané hodnoty je důležitým zdrojem státního rozpočtu nejenom v Česku, ale ve většině vyspělých zemích.
Kdo platí DPH? Přece my všichni

Výše DPH je v jednotlivých zemích EU značně rozdílná, jedno však mají všechny země společné: pro státní pokladnu jsou příjmy z této daně nepostradatelné a jsou důležitým finančním zdrojem pro státní pokladnu (výběr z této daně tvoří ve většině zemí  třetinu a více příjmů státního rozpočtu). Nejdůležitější na dani z přidané hodnoty je, že konečným poplatníkem této daně je spotřebitel – tedy my občané. V Česku činí od 1. 5. 2004 základní sazba u DPH 19 % a snížená sazba daně 5 %, která je uplatňována na taxativně určené zboží a služby – např. potraviny.  Jak je to v ostatních zemích EU?

DPH jako jistota pro státní rozpočet

Ve většině evropských zemí je postupně přesouváno zdanění z přímých daní do nepřímých daní. Celkově je daň z přidané hodnoty běžnými občany mnohem méně sledovaná než přímé daně či sociální a zdravotní pojištění. Přitom právě díky této dani je veškeré zboží a služby pro nás zákazníky podstatně dražší. Jaká je nadnárodní úprava sazby daně v Evropské unii? Jednoznačně můžeme říci, že daň z přidané hodnoty je ve světě  nejvyšší v členských zemích Evropské unie, kde na základě směrnice Rady z roku 1992 nesmí být DPH nižší nežli 15 %.

Členské země Evropské unie mohou v současné době  uplatnit jednu nebo dvě zvýhodněné sazby na vybrané zboží či služby. Přestože legislativa zřizující DPH je stanovena na národní úrovni, jsou jednotlivé zákony členských zemí závislé na určitých parametrech, které jsou pevně dány ve směrnicích Evropské unie. Seznam zboží a služeb, které podléhají snížené sazbě DPH (dle Šesté směrnice EU  (77/388/EEC) mimojité jsou: potraviny, dodávky vody, lékařské výrobky, zdravotnické prostředky atd. Nižší sazba daně je uplatňována zejména u zboží a služeb každodenní potřeby či sociálního charakteru s cílem udržení „přijatelné“ ceny i pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva.

Nejnižší sazba v Kypru a Lucembursku

V Evropské unii je daň z přidané hodnoty zavedena ve všech zemích. Jednoznačně můžeme říci, že daň z přidané hodnoty je ve světě  nejvyšší v členských zemích Evropské unie, kde na základě směrnice Rady z roku 1992 nesmí být DPH nižší nežli 15 %. J


Sazby DPH v Evropské unii

Základní sazba  se v Evropské unii  pohybuje od 15 % (Lucembursko a Kypr) do 25 % v Dánsku a  Švédsku. Nejdříve byla daň z přidané hodnoty zavedena v Německu a Francii (již v roce 1968), následovalo Nizozemí (1969) a Lucembursko (1970). Členské země Evropské unie mohou v současné době  uplatnit jednu nebo dvě zvýhodněné sazby na vybrané zboží či služby (např. Belgie 6 %, Estonsko 5 %, Finsko 8 % a 17 %, Francie 5,5 % a 2,1 %, které platí pro léky a veřejnou dopravu, Irsko 4,4%  a 13,5 %, Itálie 4 % a 10 %, Kypr 5 % a 8 %,  Lotyšsko 5 % a 9 %, Lucembursko 3 % a 6 %,  Nizozemí 6 %, Polsko 7 % a 3 %, která jsou uvalena na zemědělské produkty, Portugalsko 5 % a 12 %, Rakousko 10 %, Řecko 4,5 % a 9 %, Slovinsko 8,5 %, Švédsko 6 %, Velká Británie 5 %).


Současně mohou být některé zboží či služby od DPH osvobozeny. Například od platby DPH je v Dánsku osvobozen prodej a pronájem nemovitostí, dodávky plynu, vody, elektřiny a topení, výhry v loteriích. Na Kypru je nulová sazba daně z přidané hodnoty na základní potraviny, knihy, časopisy, léky, dětské oblečení a obuv. V Litvě se DPH  neplatí za humanitární a dobročinnou pomoc, zboží a finanční prostředky získané od vlád zahraničních států nebo mezinárodních organizací, ani za dovoz nezdaněných osobních předmětů. Dále se DPH v současné době  neplatí za: léky a lékařská zařízení,  výuku a studia, vydavatelství a distribuce novin a knih, nájem domu, bankovní a pojišťovací služby. Ve Velké Británii je nulová sazba na základní potraviny, léky, zdravotní a ochranné pomůcky, knihy, noviny a časopisy, dětskou obuv a oblečení.

Registraci DPH někdy uniknout nelze

V Česku je plátcem každý subjekt se sídlem či místem podnikání registrovaný jako plátce DPH, tuto povinnost má ze zákona každý subjekt, který za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců má obrat vyšší než částku jeden milión korun. Musí pak pravidelně čtvrtletně podávat daňové přiznání k dani z přidané hodnoty. Přihlášku k registraci dani musí na místně příslušný Finanční úřad  podat do 15 dnů po skončení termínu, v němž subjekt překročil stanovený limit a plátcem se stává prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Současně se vstupem do Evropské unie v roce 2004 může povinnost k registraci k dani z přidané hodnoty vzniknout i za jiných okolností v jiném členském státě EU dle Šesté směrnice. V některých členských zemích EU (Švédsko a  Španělsko) není potřeba dosáhnout určitého obratu, stačí splnit zákonné podmínky pro platbu DPH a musí být daň odváděna bez ohledu na uskutečněný obrat.

A jak jsou na tom ostatní země? Např. v Lucembursku 10 000 euro za 5 let, Velké Británii 58 000 GBP za rok, Řecku 9 000 euro za 5 let, Dánsku 50 000 DKK za rok, Slovensku 1,5 mil. SK,   Polsko 43 800 PLN za 3 roky, Francie 76 300 euro za 2 roky, Rakousko 22 000 euro za 5 let.

Výše DPH v Evropské unii v roce 2007 (v %)

ZeměZákladní sazba DPH v %Snížená sazba DPH v %
Belgie216
Bulharsko207
Česko195
Dánsko25
Estonsko185
Finsko228 a 17
Francie19,65,5 a 2,1
Irsko214,4 a 13,5
Itálie204 a 10
Kypr155 a 8
Litva185
Lotyšsko185 a 9
Lucembursko153 a 6
Maďarsko205 a 10
Malta185
Německo197
Nizozemí196
Polsko227 a 3
Portugalsko215 a 12
Rakousko2010
Rumunsko199
Řecko194,5 a 9
Slovensko1910
Slovinsko208,5
Španělsko164 a 7
Švédsko256
Velká Británie17,55

Zdroj: The World Wide Tax and Tax Source Network 2007

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená