FinExpert.e15.cz

Kdo nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění

Každý živnostník je povinnen platit minimální měsíční výši zdravotního pojistného, které je od května ve výši 1 455 Kč.
Kdo nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění

Měsíční záloha vždy závisí na hospodářském výsledku živnostníka v minulém roce. Kdy lze požádat o snížení měsíční zálohy a kdy se zdravotní pojištění vůbec neplatí?

Podnikání jako vedlejší příjem

Pokud je pro drobného živnostníka podnikání vedlejším zdrojem příjmu (např. občan musí mít ze svého zaměstnání sraženo na zdravotním pojištění částku nejméně z vyměřovacího základu 8 000 Kč - minimální mzda), nemusí platit pravidelné měsíční zálohy. Pouze při odevzdání Přehledu za uplynulý rok jednorázově doplatí vypočtenou výši zdravotního pojištění. Nevztahuje se tak na něj povinnost minimální výše pojistného. Dále se zdravotní pojištění neplatí v prvním roce výdělečné činnosti jako OSVČ, za kterou je plátcem pojistného i stát (např. studenti). Všechny ostatní osoby samostatně výdělečně činné musí platit minimální pojistné.

  • Minimální výše pojistného ve výši 1 455 Kč se platí i v případě, že je osoba samostatně výdělečně činná ve ztrátě či dosahuje velmi nízkého zisku. Stejná situace je i u sociálního pojištění. Minimální daň byla v letošním roce zrušena, takže alespoň u daně z příjmu tato povinnost neplatí.
  • Maximální výše pojistného činí 11 643 Kč (v loňském roce bylo 5 468 Kč). Důvodem pro zvýšení maximální výše zálohy je zvýšení vyměřovacího základu z částky 486 000 Kč na částku 1 034 880 Kč. Nová maximální záloha se vypočítává:(1 034 880 : 12) x 0,135.

Do kdy musím zaplatit zálohu za červenec

Osoby samostatně výdělečně činné platí pojištění formou měsíčních záloh. Každá měsíční záloha je splatná do 8. dne následujícího měsíce. Za červenec tedy do 8. srpna. Měsíční záloha se vždy vypočítá po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za minulý rok. Termín pro odevzdání Přehledu je vždy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání. Za rok 2008 se musí odevzdat do konce dubna roku 2009. V případě, že daňové přiznání živnostníkovi zpracovává daňový poradce, musí tuto skutečnost doložit své příslušné zdravotní pojišťovně do 30. dubna.

Výpočet zálohy z Přehledu o příjmech a výdajích

V Přehledu je uvedena skutečná výše zdravotního pojištění, která měla za minulý rok být zaplacena a od této částky jsou odečteny měsíční zálohy. Výsledkem může být nedoplatek na pojistném nebo přeplatek.

Příklad - nedoplatek

Živnostník platil měsíčně zálohy ve výši 2 100 Kč (za celý rok tedy zaplatil 25 200 Kč). Za rok 2008budou jeho příjmy 800 000 Kča výdaje 400 000 Kč.

  • Pojistné tedy bude činit: 0,135 x 0,5 x (800 000 Kč – 400 000 Kč) = 27 000 Kč
  • Při odevzdání přehledu živnostník současně doplatí částku ve výši 1 800 Kč (27 000 – 25 200 Kč).
  • Nová výše zálohy od května činí (0,135 x 0,5 x 400 000)/12 měsíci = 2250 Kč

Příklad - přeplatek

Živnostník platil měsíčně zálohy ve výši 2 450 Kč (za celý rok tedy zaplatil 29 400 Kč). Za rok 2008 však budou jeho příjmy 800 000 Kča výdaje 400 000 Kč.

  • Pojistné tedy bude činit:0,135 x 0,5 x (800 000 Kč – 400 000 Kč) = 27 000 Kč
  • Při odevzdání přehledu živnostník uvede, že žádá o vrácení přeplatku ve výši 7 950 Kč na svůj účet. Přeplatekmu bude zaslán do jednoho měsíce ode dne podání Přehledu.
  • Nová výše zálohy od května činí (0,135 x 0,5 x 400 000)/12 měsíci = 2250 Kč

Žádost o snížení záloh

Živnostník může požádat svou příslušnou zdravotní pojišťovnu o snížení pravidelných měsíčních záloh. To má především význam, jestliže minulý rok byl po příjmové stránce podstatně lepší než letošní rok a platit v takovém případě vysoké zálohy vypočtené z Přehledu může živnostníka finančně ohrozit. Pokud nevyužije možnosti snížení záloh, bude mu tato částka formou přeplatku vyrovnána při podání Přehledu.Požádat lze, pokud příjem (po odečtení výdajů) v posledních třech měsících je alespoň o třetinu nižší než průměrný měsíční příjem v předcházejícím roce. Žádost lze podat nejdříve 1. dubna a snížit placení zálohy lze maximální na období tří měsíců (lze ji však podat během roku opakovaně).

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená