FinExpert.e15.cz

Kdo může vézt povinná školení BOZP? Zákony příliš jednoznačné nejsou

(Inzerce) Školení bezpečnosti práce je důležitá povinnost každého zaměstnavatele, podnikatele i živnostníka se zaměstnanci, kterou se nevyplatí podcenit.
Kdo může vézt povinná školení BOZP? Zákony příliš jednoznačné nejsou

Jen za rok 2015 totiž SUIP vydal při cca 35 000 kontrolách bezpečnosti práce pokuty v celkové výši 304 000 000 Kč, což oproti roku 2013 představuje nárůst téměř o 70 milionů. Nejde zdaleka jenom o zanedbání důležitých bezpečnostních či požárních rizik ve velkých provozech, ale velmi často také o špatně a neodborně řešenou otázku povinného školení BOZP. Podívejte se proto s námi, jakým způsobem vést povinná školení BOZP tak, aby přispívala ke snižování nehodovosti ve vaší firmě, a bez problému jste prošli případnou kontrolou ze strany inspektorátu práce.

Klepněte pro větší obrázek

Předně si pojďme říci, kdo všechno může takové školení provádět. Zákoník práce nám v tomto příliš nepomáhá, protože u základního školení BOZP, tedy u seznámení zaměstnance s riziky na pracovišti a zásadami jejich prevence, nestanovuje ani četnost ani obsah takových školení. Na druhou stranu nám říká, že jen a pouze zaměstnavatel musí naplánovat školení takovým způsobem, aby byli zaměstnanci vždy dostatečně poučeni a mohli bezpečně vykonávat zadané úkoly na pracovišti. Krom tohoto ustanovení existuje ještě celá řada akčních a motivačních plánů jak ze strany ministerstva práce a sociálních věcí, tak od Státního úřadu inspekce práce. Obecně nicméně platí, že zaměstnavatel by měl aktivně vyhledávat a řídit rizika spojená s činností všech zaměstnanců na všech pracovištích a právě k tomuto slouží povinná školení BOZP.

Kdy je nutné školit zaměstnance?

Pokud se totiž na vašem pracovišti stane újma na zdraví zaměstnance či majetku firmy, tak je za tyto škody primárně odpovědný zaměstnavatel, pokud ovšem neprokáže, že daný zaměstnanec neporušil pravidla bezpečnosti práce. Z toho důvodu je důležité nezanedbat všechna povinná školení bezpečnosti práce. Jak už jsme napsali výše, tato školení nemají jednoznačně předepsanou periodicitu nicméně povinnost zaměstnavatele je organizovat školení zejména v těchto situacích:

  • Při nástupu zaměstnance do zaměstnání
  • Při změně pracovního zařazení stávajících zaměstnanců
  • Při přidělení nových pracovních úkolů
  • Při zavádění nových technologií nebo jiných pracovních postupů
  • V případě, že zaměstnanec přerušil z nějakého důvodu pracovní činnost na dobu delší, než specifikuje zaměstnavatel svým interním předpisem

V jiných případech není explicitně nařízeno, jak často musí takové školení probíhat, nicméně v provozech s nižší mírou rizika, kam patří většina administrativních činností, je vhodné tato školení opakovat alespoň jednou za dva roky, u provozů s vyšší mírou rizika pak každý rok.

Kdo může tato školení provádět?

Z toho, co jsme napsali výše je jasné, že tato školení jsou primárně pod patronací zaměstnavatele, a je čistě na něm, koho určí jako školitele. Teoreticky může zaměstnance školit kdokoli, koho zaměstnavatel určí. Školitel by ale také měl informace podat uživatelsky příjemnou, srozumitelnou a atraktivní formou, aby zaměstnanci nepovažovali školení jen jako povinnost vůči zaměstnavateli. Jak to tak již bývá, málo který školitel má potřební kvality a tak se velmi často školení zúží na pouhý nezajímavý výklad zákona.

Jak potvrzuje Martin Šimek, ředitel společnosti CRDR, jedné z největších tuzemských firem poskytující služby BOZP: „Někteří zaměstnavatelé nerozumí samotné podstatě školení, ale jde jim jen o splnění formálního aktu. To však mívá za důsledek nekvalitně provedené školení a tím pádem hrozbu pro zaměstnavatele, jelikož zaměstnancům nepředá veškeré potřebné informace. Bohužel se na tuto skutečnost většinou přijde až po nějakém pracovním úraze nebo při kontrole ze strany inspektorátu práce. To už se ale většinou nedá nic dělat, leda se lépe připravit na příště“, uzavírá Martin Šimek.

Krom školení bezpečnosti práce existuje i celá řada dalších školení, která jsou povinná pro různé druhy činností, a která už zaměstnavatel sám vést nemůže, resp. školitelem musí v takovém případě být konkrétní specialista s jistou odborností, jak je tomu např. u školení požární ochrany, školení první pomoci, školení řidičů z povolání, obsluhu tlakových nádob atp. Jedna věc je samozřejmě vědět, kdo může příslušná školení vést a řídit, další je pak sehnat správného člověka a právě v takových situacích asi nejvíce oceníte externího dodavatele služeb BOZP.

Výhody externích dodavatelů BOZP

Externí dodavatelé BOZP totiž mají většinou vybudovanou kvalitní databázi odborníků na jednotlivá školení, a jsou Vám tak schopni zajistit řešení všech povinných školení, náležitých přezkoušení zaměstnanců a konečně i jejich přehlednou evidenci. Pro většinu společností je totiž velmi složité, nákladné a časově náročné zajistit si tyto povinné náležitosti svépomocí, či přijetím interního specialisty, proto tyto povinnosti svěřují ověřeným společnostem, jako je právě výše zmíněná firma CRDR, kteří jako jedni z mála poskytovatelů těchto služeb nabízí svým klientům kompletní zpracování všech aspektů bezpečnosti práce od auditů BOZP, po vypracování potřebné a řádné vedení dokumentace BOZP. Velkou předností CRDR jsou jich vlastní softwarová řešení, díky kterým je každý zákazník jednoduše a srozumitelně informován o stavu BOZP v jeho společnosti.

Ačkoliv zákon připouští u menších firem, aby část těchto úkonů vykonával přímo zaměstnavatel, je ve většině případů lepší svěřit tyto záležitosti odborníkům. Přeci jenom prostudovat všechny povinnosti související s bezpečností práce může zabrat i celé měsíce drahocenného času, které většina zaměstnavatelů raději investuje do svého podnikání, než do vyřizování úředních záležitostí. Navíc pokud si sečtete hodnotu Vámi investovaného času a riziko pokuty a za případné chyby, pak jednoznačně dojdete k tomu, že se Vám externí společnost určitě vyplatí. Jen pro zajímavost, jakmile se stanete zaměstnavatelem, jste aktuálně povinen respektovat 108 zákonů a nařízení, souvisejících jen s problematikou BOZP.

Kolik školení stojí?

Každá cena BOZP školení je závislá na formě provedení, kvalitě a obvykle i podle počtu školených zaměstnanců. Z praxe jsou nejčastější dvě formy školení, a to osobní školení na pracovišti za účasti lektora a dále pak modernější forma online školení formou e-learningu, přičemž obě mají své výhody a nevýhody. Osobní školení vyžaduje organizaci a účast všech zaměstnanců ve školící místnosti, online školení zase není vhodné pro zaměstnance, kteří nemají přístup k počítači. Podrobnější výhody a nevýhody jednotlivých školení si můžete přečíst v článku „Kdy e-learning a kdy osobní školení? Na co si dát pozor?“.

Obecně pak lze říci, že díky moderním technologiím je online školení efektivnější a tak i levnější, průměrně o 50% oproti osobnímu školení na pracovišti. Cena za balíček všech zákonných školení BOZP, PO, první pomoc a školení řidičů referentů se a trhu pohybuje okolo 200,-Kč/osobu bez DPH, což je samo o sobě velmi přijatelné, nicméně ři větším počtu zaměstnanců lze balíček koupit již od 80,-Kč/osobu.

Na co si dát pozor?

Pozor si ale dejte na jednotlivé poskytovatele e-learningových kurzů. Každé online školení musí být podle zákona zaměřeno nejen na konkrétní činnosti a úkony zaměstnanců, ale musí být také doplněno o příslušnou dokumentaci BOZP a dále o místní podmínky na pracovišti. Samotné obecné online kurzy jsou tedy nevhodné a ze zákona nedostatečné. Jakmile byste proškolili své zaměstnance pouze na některá obecná rizika a zapomenete na seznámení zaměstnanců s vnitřními směrnicemi nebo místními podmínkami, nejen že porušujete zákon, ale také se vystavujete vysokému riziku a případným sankcím.

Další článek


 

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená