FinExpert.e15.cz

Kdo může kontrolovat nemocného?

Nemocný zaměstnanec je povinen ze zákona dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce.
Kdo může kontrolovat nemocného?

Od letošního roku náleží nemocenská zaměstnanci až od 15. dne pracovní neschopnosti. Prvních 14 dní totiž dostává nemocný zaměstnanec náhradu mzdy od svého zaměstnavatele. Právě spoluúčast zaměstnavatele na příjmu nemocného zaměstnance formou náhrady mzdy mu uděluje možnost provádět kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

Náhradu mzdy dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti.Tato náhrada mzdy je ze zákona osvobozena od daně z příjmu fyzických osob a neodvádí se z ní ani sociální a zdravotní pojištění. Nárok na náhradu mzdy má pouze zaměstnanec, který je účasten na nemocenském pojištění (netýká se např. dohod o provedení práce). Náhrada mzdy náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny. Základ, ze kterého se vypočítává náhrada mzdy, se zjišťuje z hrubých příjmů dosažených zpravidla v předchozím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu, maximální výše činí 136,08 Kč/hod.

Výše nemocenského se liší dle délky trvání pracovní neschopnosti a poskytuje se za kalendářní dny:

  • 60 % z denního vyměřovacího základu (tj. z hrubých příjmů zaměstnance dosažených ve 12 předcházejících kalendářních měsících v průměru na jeden kalendářní den) za 15. až 30. den nemoci
  • 66 % z denního vyměřovacího základu za 31. až 60. den nemoci
  • 72 % z denního vyměřovacího základu od 61. dne nemoci

Kdy může nemocného kontrolovat zaměstnavatel?

Ze zákona může zaměstnavatel svého zaměstnance kontrolovat, zda-li dodržuje léčebný režim, pouze v době prvních 14 kalendářních dní. V době, kdy zaměstnanec dostává náhradu mzdy. Pro provedení kontroly je nutné, aby zaměstnavatel znal místo pobytu v době pracovní neschopnosti, které může být odlišné od místa bydliště zaměstnance. Tuto informaci je povinen mu sdělit lékař uvedený na předložené neschopence. Protože by bylo provádění kontroly samotnými zaměstnavateli příliš drahé, využívají raději zaměstnavatelé své zákonné možnosti a požadují kontrolu od místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Tuto součinnost mohou zaměstnavatelé po OSSZ požadovat dokonce i v době prvních 14 dní pracovní neschopnosti. Zneužití nemocenských dávek je tak omezeno.

TIP: Diskutujte o nemocenské na FinExpertu.

Kdy může nemocného kontrolovat OSSZ?

Okresní správa sociálního zabezpečení může sama provést kontrolu dodržování léčebného režimu v době, kdy nemá nemocný povolené vycházky od ošetřujícího lékaře. Může tak však učinit i na podnět zaměstnavatele či lékaře. V tomto případě musí provést kontrolu do 7 dní od obdržení žádosti zaměstnavatele (nebo lékaře). O výsledku kontroly musí být zaměstnavatel nebo lékař písemně vyrozuměn.

Povinnosti nemocného

Občan, který je dočasně práce neschopný a pobírá náhradu mzdy a následně nemocenskou, je ze zákona mimo jiné povinen:

  • dodržovat režim dočasně práce neschopného
  • umožnit kontrolu zaměstnavateli i pracovníkovi OSSZ
  • dostavit se v určeném termínu k ošetřujícímu lékaři
  • oznámit OSSZ nebo zaměstnavateli důvody své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v pracovní den následující po dni této kontroly, popřípadě po dni, kdy se o ní dozvěděl
  • sdělit ošetřujícímu lékaři při uznání dočasné pracovní neschopnosti místo pobytu, na kterém se bude v době nemoci zdržovat
  • požádat předem ošetřujícího lékaře o povolení změny místa pobytu v době nemoci
  • předat neprodleně zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (karantény), potvrzení o době jejího trvání a informovat zaměstnavatele předem o změně místa pobytu v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti

Pokuta až 10 tisíc Kč

Zaměstnanec, který neumožní pracovníkovi okresní správy sociálního zabezpečení provést kontrolu, může za tuto nesoučinnost dostat pokutu až 10 tisíc korun. Navíc mu může být nemocenská zcela odňata nebo zkrácena. Zaměstnavatel může během prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnanci při neplnění léčebného režimu nevyplatit náhradu mzdy (pokud to prokáže provedená kontrola).

Neplnění léčebného režimu není výpovědní důvod

V případě, že se během kontroly zjistí, že zaměstnanec neplnil své zákonné povinnosti po dobu nemoci, nemůže od zaměstnavatele obdržet výpověď z důvodu „podvodu s neschopenkou“. V praxi však může zaměstnanec od svého zaměstnavatele obdržet výpověď s jiným odůvodněním dle zákoníku práce.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená