FinExpert.e15.cz

Kdo musí zaplatit za ublížení na zdraví?

Zavinili jste úraz? Budete platit tzv. regresní náklady.
Kdo musí zaplatit za ublížení na zdraví?

Lékařská péče je velmi drahá, kdo je tedy povinen regresní náklady platit? Pojišťovny jsou povinny proplatit zdravotnickým zařízením náklady spojené s poskytnutou lékařskou péčí. Zákon o veřejném zdravotním pojištění konkrétně říká:

  • Příslušná zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci.

V případě, že musí poškozený vyhledat lékařskou pomoc kvůli jednání někoho například ve rvačce, při nedodržení povinností v oblasti bezpečnosti práce nebo při nehodě na neudržovaném chodníku, tak požadují zdravotní pojišťovny úhradu nákladů po tom, kdo tento úraz zavinil.

Podkladem pro vymáhání zdravotní pojišťovny je vždy rozhodnutí příslušných orgánů jako Policie ČR, soudů nebo Inspektorátu bezpečnosti práce. Sama zdravotní pojišťovna sama nikdy nezkoumá, kdo zavinění způsobil, pouze vymáhá uhrazené náklady spojené s ošetřením pojištěnce. 

Jak zjistí zdravotní pojišťovna regres?

Zdravotní pojišťovna se o protiprávním jednání většinou vždy dozví. Lékaři jsou totiž ze zákona povinni pojišťovně oznámit, pokud mají důvodné podezření, že úraz nebo jiné poškození zdraví byly způsobeny jednáním jiné právnické nebo fyzické osoby.

Oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně mají i orgány Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy, Městské úřady. Oznamovací povinnost musí všechny orgány splnit do 1 měsíce. Oznamovací povinnost mají i zaměstnavatelé, kteří musí posílat kopie záznamu o pracovním úrazu.

Pokud tuto svoji povinnost nesplní a zdravotní pojišťovna to zjistí, a ve většině případů dojde k odhalení pravého viníka, tak může být zaměstnavatel sankciován pokutou až ve výši 100 000 Kč. Jestliže totiž dojde k úrazu v důsledku nesplnění povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti práce, tak má zdravotní pojišťovna nárok na úhradu nákladů spojených s lékařským ošetřením pojištěnce od zaměstnavatele. 

Jak postupuje zdravotní pojišťovna?

Když je pojištěnci ublíženo na zdraví a musí vyhledat zdravotní péči v důsledku protiprávního jednání, tak je zdravotní pojišťovna o této skutečnosti informována. Po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu vyzve zdravotní pojišťovna viníka doporučeným dopisem, aby náklady spojené s poskytnutou lékařskou péčí uhradil do 15 dní.

Ve výzvě je vždy uveden popis případu a odvolání na příslušné rozhodnutí. Když není jednorázová úhrada možná, třeba když náklady spojené s ošetřením dosahují statisíců, lze zpravidla se zdravotní pojišťovnou dohodnout úhradu ve splátkách.

Jestliže nedojde k dobrovolné úhradě nebo sepsání dohody o splátkách, tak zdravotní pojišťovny vymáhají regresní náklady soudně. Zpravidla pomocí pověřeného exekutora. Úhrada regresních nákladů formou exekuce se však viníkovi výrazně prodraží. Spolupráce se zdravotní pojišťovnou se tedy vyplatí.

Pokud je poškození příliš vážné a vyžáduje několikaměsíční hospitalizaci a následné léčení. V tomto případě může zdravotní pojištovna regresní náklady požadovat po viníkovi několikrát. Vždy po vyčíslení za každé lékařské zařízení nebo období

Jak je to při dopravní nehodě?

Jestliže při dopravní nehodě dojde k ublížení na zdraví, má zdravotní pojišťovna právo požadovat po jejím viníkovi náklady na léčení. Viník nehody je však většinou řádně pojištěn u své komerční pojišťovny a má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Komerční pojišťovna tedy uhradí náklady léčení příslušné zdravotní pojišťovně. Aby se však každý vyhnul komplikacím, je nezbytné reagovat na výzvy zdravotní pojišťovny a současně se urychleně spojit se svojí komerční pojišťovnou.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená