FinExpert.e15.cz

Kdo má nejlepší spotřebitelský úvěr?

Každý z nás může někdy potřebovat koupit dražší zboží nebo službu, ale přitom se mu finančních prostředků moc nedostává. Spotřebitelský úvěr je dobrým řešením, jak si k penězům můžete pomoci aniž by vás to finančně položilo.
Kdo má nejlepší spotřebitelský úvěr?

Spotřebitelé jsme všichni

Pojmem „spotřebitel“ se rozumí fyzická osoba – občan, který koupil nějaké zboží či službu za účelem jejího použití, tj. spotřeby. Spotřebitelský úvěr nemůže dostat podnikatel nebo firma, pro ně jsou určeny úvěry podnikatelské, přestože se půjčkou bude financovat nákup spotřebního zboží (např. automobil, výpočetní technika).

Od ledna 2002 mají spotřebitelé větší právní ochranu vlivem nového zákona.. Vytvořením jednotného a průhledného právního prostředí v oblasti úvěrování na spotřebitelském trhu zákon výrazně posiluje pozici spotřebitelů, usnadňuje orientaci v nabídce spotřebitelských úvěrů. Zákon zavedl ukazatele roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr (tzv. RPSN), který  umožňuje spotřebitelům kvalifikované objektivní porovnání úrovně jednotlivých spotřebitelských úvěrů nabízených na trhu. Zákon představuje sjednocení české právní úpravy s právem členských zemí Evropské unie. Dozor nad dodržováním podmínek stanovených tímto zákonem vykonává Česká obchodní inspekce.

Spotřebitelský úvěr upřesňuje zákon č. 321/2001 Sb. a zákon č. 64/1986 Sb., který upravuje specifické podmínky smluv, v nichž je sjednáván spotřebitelský úvěr.

Co je ukazatel RPSN

Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je jeden z řady ekonomických ukazatelů, který vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru. Banky mají povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele. Vzorec pro výpočet RPSN navíc můžete najít v příloze citovaného zákona. Základními vstupními parametry pro stanovení RPSN je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti těchto splátek, poplatků a případných dalších plateb. Ale pozor,  RPSN neukazuje výši úrokové sazby, jak je často nesprávně uváděno. Jednomu a témuž spotřebitelskému úvěru bude tedy příslušet určitá hodnota ukazatele RPSN a jiná hodnota roční úrokové sazby (míry), tzv. „p.a.“

Všechny spotřebitelské úvěry nemají RPSN

U některé typů úvěrů nelze uvádět RPSN pro jejich specifičnost. Mezi takové úvěry patří spotřebitelský úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti, úvěr založený na nájemní smlouvě, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva, půjčka poskytnutá bez úroku nebo jakékoli úplaty, spotřebitelský úvěr poskytnutý na průběžné poskytování služeb, spotř. úvěr nižší než 5 000 Kč a vyšší než 800 000 Kč a spotř. úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců.

V RPSN je obsaženo vše

Při výpočtu RPSN se zohlední nejen platby splátek (jistiny a úroků), ale rovněž další platby nákladů na spotřebitelský úvěr, které ukládá zákon o spotřebitelském úvěru (zákon nestanoví tyto platby taxativně).  Takto se do RPSN promítnou poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky), poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr, poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru, poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení účtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení, platby za pojištění nebo záruku, pokud se bude jednat o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti, odkupní cena předmětu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli, po jejíž úhradě se leasingový nájemce stává vlastníkem předmětu leasingu) a  další případné poplatky stanovené finanční institucí.

Ale pozor, finanční instituce nemusí do RPSN zahrnout náklady na vedení účtu, ledaže by byly nepřiměřeně vysoké a neměli byste jinou možnost volby způsobu placení.

Druhy spotřebitelských úvěrů

Spotřebitelský úvěr lze poskytnout na cokoliv. Pokud však víte, co za něj hodláte pořídit, podívejte se, zda banka ve vašem okolí nenabízí tzv. účelový úvěr. Ten lze použít k přesně definovanému účelu (např. modernizace bytu, lázeňský pobyt apod.) a funguje tak, že bance musíte doložit zálohovou fakturu dodavatele zboží či služby a teprve potom banka jemu proplatí fakturovanou částku. Vy peníze neuvidíte. Celý proces je administrativně i časově náročnější, odměnou však bývá nižší úrok.
Banka vám může poskytnout i neúčelový, často zvaný hotovostní úvěr. Zde se nezkoumá, na co peníze chcete. Jakmile půjčku dostanete, je na vás, jak s obnosem naložíte. Zpravidla je zde vyšší úroková sazba a banky většinou jsou při poskytování těchto půjček přísnější.


Úvěry dělíme na krátkodobé, to jsou úvěry se splatností do tří let, střednědobé, které lze uhradit do šesti let a dlouhodobé, které mají splatnost delší než šest let.

Sjednáváme si úvěr

Všechny finanční společnosti mají většinou totožné základní parametry pro sjednání spotřebitelského úvěru. Obecně se vyžaduje trvalý pobyt na území ČR, věk nad 18 let a pravidelný měsíční příjem žadatele. Další podmínky jsou již individuální a liší se. V některé bance jsou spokojeni, pokud ukážete poslední tři výpisy z jakéhokoliv účtu, kde vám chodí mzda. Jinde budete potřebovat potvrzení o příjmu. Banka může po vás požadovat i další dokumenty a pokud vás nezná, nebo je úvěr na vyšší částku, připravte se i na vhodný způsob, jak bance nabídnete požadované ručení. To je zpravidla u nižších částek jištěno biankosměnkou, u vyšších částek se vyžaduje ručitel nebo zástava majetku. Vždy však záleží na konkrétní dohodě s bankou. Budete-li jednat na běžné přepážce banky, banka na vás bude aplikovat svoje standardní podmínky, které jsou dostupné na oficiálních stránkách banky nebo je vám sdělí infolinka. Využíváte-li služeb osobního bankéře, budete mít zpravidla postup jednodušší a nezřídka vám odpadne i povinnost doložení různých dokumentů, protože vás váš bankéř prostě zná. Bohužel, pojem „osobní bankéř“ neznamená vždy jedno a totéž u každé banky. Snahou některých bank je mít všechny klientské pracovníky na pobočce jako „osobní bankéře“, to však neznamená, že vás bankéř opravdu zná a dokáže vám sjednat individuální služby.

Kterou společnost zvolit?

Dnes již neplatí, že nejlepší úrokovou sazbu či výhody získáte u své banky, přestože sjednání takového úvěru bude pravděpodobně administrativně jednodušší. Pokud si chcete úvěr sjednat, vyplatí se vám podívat i po konkurenčních finančních institucích. Trocha námahy za zjištění cen se vám vyplatí na nižším úroku či poplatcích. Pozorně se ptejte na podrobné podmínky, banky často inzerují lákavé nabídky, ale jejich praktická dosažitelnost jen zcela nereálná. Rovněž informace o naprosto jedinečné a výhodné půjčce, kterou budete bezstarostně splácet z účtu, který vám banka zdarma založí znamená, že podmínkou poskytnutí úvěru je účet v této bance a ten pochopitelně stojí měsíčně další poplatky (vedení, příchozí platby apod.).

Bez účtu je vše lehčí

Některé banky vás nebudou svazovat povinným založením účtu, jednoduše vám půjčku poskytnout a peníze vám pošlou na váš účet. Mezi takové banky patří

BAWAG Bank má půjčky velmi příjemné a její úrokové sazby patří v současné době mezi nejnižší na trhu. Poplatek za schválení půjčky je již součástí splátky, takže „není vidět“. Banka vám peníze odešle kamkoliv již druhý den po podpisu smlouvy. Jako jediná má horní hranici bez zajištění půjčky až 500 000 Kč a můžete půjčku kdykoliv předčasně splatit bez poplatků (to není pravidlem u všech bank). První splátku můžete zaplatit až po dvou měsících  pro čerpání.

Půjčku můžete očekávat i u Oberbank, ale získat ji je od ní pro nového klienta složité, banka zvažuje komu půjčí a před půjčkou si zjistí vaše finanční poměry; odměnou za složitý proces je nízký úrok, který se však mění každoročně podle situace na bankovním trhu. Oberbank však svým stávajícím klientům umí nabídnout ryze individuální přístup a tím i ceny a úrokové sazby.

Nízké úroky nabízí i Živnostenská banka, ovšem má vyšší poplatek za schválení půjčky. Poštovní spořitelna nabízí zcela standardní úrokové sazby, tj. mírně vyšší.

Nabídka Citibank je velmi proměnlivá podle výše splátky a doby čerpání úvěru. Nevýhodou může pro někoho být poplatek za schválení, který je buď 1% nebo 4%. Vyšší poplatek se uplatní u těch, kteří mají plat mezi 9 000 - 12 000 Kč. Vyšší poplatek čeká i ty, kteří mají plat 12 000 - 15 000 Kč a současně jsou zaměstnáni u stávajícího zaměstnavatele méně než 2 roky.

Nabídka Raiffeisenbank je sice lákavá, ale nezapomeňte, že podobně jako u ostatních bank, i její nabídky úroků začínají slovem „od“. V praxi ty nejlepší sazby mohou očekávat jen bonitní klienti s velkou půjčkou. U malých částek (cca do 50 000 Kč) při dlouhé době splatnosti jsou úroky vysoké (půjčka je pro banku riziková). Přesnou výši splátky vám řekne na počkání telefonní operátor, ale počítejte s tím, že budete muset prozradit veškeré osobní údaje. Výhodou však je, že nabídnutá výše splátky je již neměnná a takovouto splátku poté podepíšete i na pobočce. Raiffeisenbank nabízí v ceně úvěru i pojištění pojištění půjčky proti neschopnosti splácet z důvody smrti nebo trvalých následků úrazem.

IC banka se spíše orientuje na své současné klienty, ale pokud bance prokážete svoji bezproblémovost a návratnost půjčky, máte šanci i u ní ze zcela individuálním přístupem.

S účtem vzniká další administrativa

Bez běžného účtu se neobejdete u

Nutnost pořízení dalšího účtu je tak konkurenční nevýhodou oproti nabídce předchozích bank. Musíte totiž počítat nejen s poplatky za vedení účtu, příp. i výpisy, ale i za další položky (příchozí platby apod.) Přesto však může být nabídka natolik zajímavá, že se vám vyplatí v bance účet otevřít. Nabídky těchto bank tak asi využijí hlavně jejich současní klienti.

Máte-li účet u ČSOB a chodí vám na něj mzda, banka nebude dělat velké potíže při sjednání půjčky. Totéž platí u většiny bank.

Na výpise z účtu u GE Money Bank dokonce každý měsíc vidíte, kolik vám banka půjčí, aniž by po vás chtěla složitou administrativu. Její úrokové sazby však patří k těm vyšším.

Klienti eBanky zase na internetové stránce ke svému účtu vidí stále aktuální nabídku spotřebitelského úvěru, který je banka v danou chvíli připravena poskytnout. Nabídka je individualizovaná pro daného klienta a výše nabízeného úvěru je pro něj v pravidelných intervalech aktualizovaná. V případě zájmu stačí kliknout na příslušný banner a do dvou hodin, bez jediné návštěvy pobočky, můžete mít peníze na účtu.

U Perfekt půjčky Komerční banka nevyžaduje poplatek za schválení, je však kompenzována vyšší úrokovou sazbou srovnatelnou s konkurencí. Máte-li však v bance historii, výjimky jsou možné.

U HVB Bank získá půjčku opravdu jen dobrý klient, její současní klienti to mají výrazně snazší. WSPK má příjemné poplatky i příjemnou úrokovou sazbu, povinnost mít u ní účet vás vlivem jejich poplatků určitě nezruinuje. Volksbank vám nabídne spíše nižší sazby, ale opět velmi záleží na velikosti půjčky a době splatnosti.

Dobrá historie je základ

Celkem vysoké šance na spotřebitelský úvěr máte u méně známých bank, které však dokáží velmi citlivě reagovat na zcela individuální potřeby svých klientů - to najdete u větších bank jen obtížně. Výsledná nabídka se tak může velmi výrazně lišit od inzerované nabídky a mnohdy ceny úvěru ani v nabídce nenajdete, protože je banky opravdu mohou stanovit individuálně. Vždy platí zásada, že máte-li v těchto bankách účet (zpravidla aspoň s půlroční a delší historií), dokáží vám připravit tzv. úvěr na míru. U nových klientů jsou tyto banky velmi opatrné a získat u nich půjčku je těžší,  ale jestliže splníte bankou požadované podmínky, je půjčka velmi rychle schválena a vyplacena. Mezi takové banky patří IC Banka, Oberbank AG, Raiffeisenbank im Stiftland a Waldviertler Sparkasse von 1842.

Nebankovní půjčky

Nejen banky dnes poskytují půjčky. Pokud v internetovém vyhledávači zadáte slovo „půjčka“, zjistíte sami, že existuje několik stovek společností, firem a firmiček, které půjčky nabízejí. Při sjednávání půjčky u malých, často lokálních firem či u fyzických osob, buďte velmi opatrní. Půjčku můžete získat velmi snadno, ale ještě snadněji můžete přijít o svůj majetek v případě prodlení např. jediné splátky. Podmínky jsou značně individuální a je potřeba velmi pečlivě studovat podmínky půjčky, než půjčku podepíšete.

Do tabulky jsem proto vybral nejznámější nebankovní společnosti, které půjčky nabízejí. Cetelem je velmi dravý a jeho půjčky patří mezi nejnižší co do úroků i poplatků. V případě potřeby jeho nabídku určitě nevynechejte.

GE Money Multiservis

má velmi individuální podmínky a často má různé akce. Své půjčky však poskytuje jen ve spolupráci s partnery, samostatně ji u něj nesjednáte.

Beneficial Finance

je členem skupiny HSBC, která se řadí mezi největší finanční společnosti světa. Úroková sazba je standardní a lze ji srovnávat s nabídkou většiny bank. Odpadne vám však náročná administrativa.

COFIDIS

nabízí trošku jiný princip úvěru. Firma poskytuje revolvingové úvěry po telefonu nebo přes internet. Hlavní výhodou je vyřízení úvěru z domova, nemusí se nikam chodit a sjednávat schůzka. Zájemce vyplní po telefonu celou žádost, v případě předschválení, je mu již předtištěná smlouva zaslána poštou. Žadatel smlouvu potvrdí spolu s nezbytnými doklady zašle zpět. Po konečném schválení jsou peníze okamžitě posílány na účet klienta. Nespornou výhodou je revolving – úvěr se vyřizuje jen jednou a můžete v rámci schváleného limitu opakovaně čerpat libovolné částky. U klasických úvěru musíte uzavírat novou smlouvu a celý proces schvalování podstoupit znovu. Tento luxus je však vykoupen vysokou úrokovou sazbou, to je ovšem u revolvingových úvěrů běžné. Za komfort musíte prostě zaplatit.

Home Credit

vám poskytne rychlou půjčku na pobočkách pošty, vybrat si můžete mezi 10 000 Kč a 15 000 Kč, úroky jsou ale vyšší. Podobně jako GEMM je HC nabízí půjčky na zboží prostřednictvím prodejců zboží, zde jsou podmínky značně rozdílné, vyplatí se informovat přímo u prodejce. Zajímavostí je půjčka Medifin, která je určena výhradně pro financování lékařských zákroků. Vzhledem ke konkrétnímu účelu tohoto úvěru zde můžete počítat s nižší úrokovou sazbou. Nejvýznamnější objem úvěrů GEMM, Cetelem a Home Kreditu však tvoří splátkový prodej sjednaný přímo u prodejců, spotřebitelské půjčky jsou spíše jen doplňkem. U splátkového prodeje tak nezřídka při splnění podmínek nezaplatíte ani korunu navíc.

ESSOX

je na informace poměrně skoupý, nezbývá vám tak než se obrátit na jejich kontaktní místa, resp. telefonická centra a sjednat si schůzku s jejich obchodním zástupcem. Ten vám sdělí přesné informace o výši půjčky i splátky. Tento proces sice může žadatele odradit, ovšem může být úspěšný, když půjčku u banky nezískáte.

Půjčky nezapomeňte splácet

Každý závazek se musí plnit, a proto dobře zvažte, zda-li spotřebitelský úvěr opravdu potřebujete. Tento typ úvěru je totiž rozumné uzavřít jen na zboží vyšší hodnoty anebo na služby, které jsou devizou do budoucna. Určitě není špatnou volbou půjčka na auto, ledničku, rekonstrukci bytu, operaci, nutný lázeňský pobyt, studium jazyků atd., ale není vhodné na půjčku nakupovat dovolenou, televizor, mobilní telefon apod. To nejsou věci potřebné k životu a pokud na ně nemáte, tak si je nekupujte a spokojte se s tím, co máte. Má to jednu obrovskou výhodu: ušetříte na úrocích a za dva tři roky toto zboží bude mít stejně legrační hodnotu.

Bankovní půjčky
 

Název Název produktu Úroková sazba od-do RPSN od-do Minimální výše úvěru v Kč Maximální výše úvěru v Kč Roční náklady bez účtu va bance Povinný účet v bance Poplatek za schválení Splatnost od-do v letech Poznámka
BAWAG Bank Osobní půjčka 7,15 - 12,9 11,31 - 19,77 20 000 500 000 Kč 0 ne 0 1 - 6 Půjčku lze sjednat i na měsíce
Citibank Citibank osobní půjčka 8,9 - 18,9 nezjištěno 20 000 600 000 Kč 0 ne 1,0 %; 4,0 % * 1 - 6 * dle rizikovosti
Česká spořitelna Hotovostní úvěr od 8,5 nezjištěno 15 000 bez omezení 588 ne 0,8 %, min. 400 Kč, max. 4000 Kč 1 - 6 max. 90% z hodnoty zboží/služby
Sporoservis Auto úvěr od 12 nezjištěno 30 000 500 000 Kč 0 ne 0 Kč 1 - 7  
Sporoservis hotovostní úvěr od 9,7 nezjištěno 5 000 100 000 Kč 0 ne 0 Kč 1 - 6  
Sporoservis nákupní úvěr 1 - 8 nezjištěno 5 000 400 000 Kč 588 ne 0,8 %, min. 400 Kč, max. 4000 Kč 1 - 6 max. 90% z hodnoty zboží/služby
Sporoservis spotřebitelský úvěr od 13,9 nezjištěno 5 000 400 000 Kč 0 ne 0 Kč 1 - 6 max. 90% z hodnoty zboží/služby
Spotřebitelský úvěr od 8,5 nezjištěno     588 ne 0,8 %, min. 400 Kč, max. 4000 Kč 1 - 10  
ČSOB Půjčka na auto 8,4 - 12,9 8,9* - 22,15 20 000 bez omezení 720** ano 1,0 %, min. 500 Kč, max. 3500 Kč 1 - 7 * minimální RPSN je pouze orientační, protože maximální výše úvěru není omezena, tak může být teoreticky ještě nižší. ** pokud klient již má účet u ČSOB, tak činí roční náklady 360 Kč
Půjčka na cokoliv 8,9 9,0* - 22,15 20 000 bez omezení 720** ano 1,0 %, min. 500 Kč, max. 3500 Kč 1 - 5
Půjčka na lepší bydlení 5,9 6,0* - 18,5 20 000 bez omezení 720** ano 1,0 %, min. 500 Kč, max. 3500 Kč 1 - 10
eBanka Spotřebitelský úvěr od 8,9 od 12,7 50 000 500 000 Kč 600 ano 0,3 %, min. 600 Kč 1 - 5  
GE Money Bank Expres půjčka od 9,9 od 10,77 30 000 200 000 Kč 480 ano 1,0 %, min. 500 Kč 2 - 6  
HVB Bank Individuální spotřebitelský úvěr 9,5 11,5 - 14,5 200 000 1 000 000 Kč 600 ano 1,00% 1 - 10  
Komerční banka Osobní úvěr 7,91 - 11,07 nezjištěno 50 000 500 000 Kč 960 ano 800 Kč + 0,3 % (max. 5000 Kč) 1 - 6  
Perfektní půjčka 14,9 - 19,9 nezjištěno 30 000 150 000 Kč 0 ano 0 Kč 1 - 6  
Úvěr na nemovitost 6,61 - 8,5 nezjištěno 100 000 bez omezení 960 ano 0,8 % min. 1 500 Kč, max. 6 000 Kč 1 - 10  
Oberbank AG Bezhotovostní účelový spotřebitelský úvěr nezjištěno 8 - 12 50 000 150 000 Kč 300 ne 1% min. 1 000 Kč 1 - 5  
Poštovní spořitelna Spotřebitelský neúčelový úvěr nezjištěno 14,75 - 21,14 20 000 500 000 Kč 396 ne 1% min. 300 Kč, max. 3 500 Kč 1 - 5  
Spotřebitelský účelový úvěr nezjištěno 14,75 - 21,14 20 000 750 000 Kč 396 ne 1% min. 300 Kč, max. 3 500 Kč 1 - 10  
Poštovní úvěr ČTYŘLÍSTEK nezjištěno 27 15 000 30 000 Kč 396 ne 0 Kč 1 - 2  
Spotřebitelský účelový úvěr na vozidlo nezjištěno 10,35 - 18,33 20 000 750 000 Kč 396 ne 1% min. 300 Kč, max. 3 500 Kč 1 - 7* * ojetý vůz max. 5 let
Raiffeisenbank im Stiftland eG Osobní úvěr 7,20-8,70 7,84-9,32 bez omezení bez omezení 240 ano 0,5% min. 200 Kč, max. 50 000 Kč libovolně  
Raiffeisenbank Rychlá půjčka od 7,9 od 8,97 20 000 200 000 Kč 960 ne bez poplatku 1 - 6  
Volksbank CZ Spotřebitelský úvěr 8 - 10 10,03 - 13,82 30 000 800 000 Kč 240 ano 1,00% 0,5 - 10  
Waldviertler Sparkasse Spotřebitelský úvěr 12 od 12 10 000 bez omezení 400 ano 1% min. 200 Kč libovolně  
Živnostenská banka Osobní úvěr neúčelový od 8,6 od 13,4 50 000 bez omezení 600 ne 0,8% min. 500 Kč 1 - 4  
Osobní úvěr účelový od 8,6 od 13,4 50 000 bez omezení 600 ne 0,8% min. 500 Kč 1 - 10 4 roky (úvěry do 100 000 Kč), 6 let (úvěry nad 100 000 Kč), 10 let (nákup družstevního podílu při koupi bytu)

 

Nebankovní půjčky

Název Název produktu Úroková sazba od-do v p.a. RPSN od-do Minimální výše úvěru v Kč Maximální výše úvěru v Kč Roční náklady v Kč Poplatek za schválení v Kč Splatnost od-do v letech Poznámka
Cetelem Spotřebitelský úvěr od 0 od 0 3 000 500 000 Kč 0 0 5 měsíců až 6 let    
Osobní půjčka Cetelem od 8,5 od 9,23 5 000 500 000 Kč 0 0,5 - 1% 0,5 - 6 účelová i neúčelová půjčka
ON-LINE půjčka Cetelem od 8,5 od 8,9 20 000 500 000 0 0 6.5.2000
GE Money Multiservis Multiservis úvěr od 0 od 0% 3 000 75 000 Kč 480 0 0,5 - 4 max. 90% z hodnoty zboží/služby  
Home Credit Spotřebitelský úvěr Home Credit od 0 od 0 3 000 neomezená 0 0 4 měs. - 4 Pro nákup zboží do 20 000,- Kč ve vybraných prodejnách stačí pouze dva doklady. U úvěru do 30 000 Kč se nevyžaduje ručitel.
Bezúčelová hotovostní půjčka od 26,4 nezjištěno 10 000 15 000 Kč 0 0 opakovaně úvěr lze sjednat na 1 500 pobočkách České pošty, je to revolvingový úvěr
Medifin od 0 od 0 3 000 30 000 Kč 0 0 3-36 měsíců pro financování nadstandardních lékařských zákroků. Úvěry nad 30 000 Kč jsou možné individuálně.
Beneficial Finance marbles půjčka nezjištěno od 12,57 15 000 250 000 Kč 0 0 1 - 5    
COFIDIS Rychlá půjčka COFIDIREKT (revolving) 15,5 - 29,9 od 15,5 1 000* 20 000 Kč 0 0 opakovaně *čerpání libovolných částek v rámci úvěrového limitu
Revolvingový úvěr CofiFLEXI od 23 od 23 1 000* 70 000 Kč 0 0 opakovaně
Další článek


 

Související články


celkem 5 komentářů

Nejnovější komentáře

Úvěru zpracováváme zcela zdarma. Všechny podmínky uv...
Ins Loan
30. 4. 2018, 16:59
Nabízím půjčky jakéhokoli druhu od 50000 do 10 000 0...
Harry Bale
30. 1. 2018, 13:52
Nabídka půjček v České republice kathleencassand80...
kathleencassand
18. 9. 2017, 21:36
Nabídka půjček v České republice kathleencassand80...
kathleencassand
18. 9. 2017, 21:34
Tato úžasná příležitost vám přináší Hopefull financo...
hope
4. 8. 2016, 03:51

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená