FinExpert.e15.cz

Kdo má lepší: Účty pro podnikatele

Účet v bance není pro podnikání nutný - ovšem správný výběr účtu vám může podnikání usnadnit a dobrá banka vám může s podnikáním i pomoci. Konečně máte možnost nahlédnout účtům pro podnikatele pod pokličku a podrobně si porovnat nabídky českých bank.
Kdo má lepší: Účty pro podnikatele

Téměř všechny banky, které nabízejí účty drobným klientům, nabízejí služby i pro podnikatele. Podnikatel je pochopitelně obecný výraz, do této kategorie patří všichni živnostníci a svobodná povolání jako např. lékaři, lékárníci, advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci, exekutoři, architekti, autorizovaní inženýři a technici, umělci atd.

Podmínky pro otevření účtu

Při otevření podnikatelského účtu se musíte prokázat platným dokladem totožnosti, který bývá doplněn i druhým dokladem (např. ŘP) a oprávněním podnikat. Tím je např. registrace, živnostenský list, koncese, výpis z obchodního rejstříku. Mimo to speciální účty pro vybrané segmenty živnostníků banka neotevře každému žadateli, např. běžný účet pro pojišťovací agenty a makléře je poskytován pouze na základě předložení smlouvy s příslušnou pojišťovnou nebo dokladu o registraci u Ministerstva financí. Účet pro advokáty je zřízen po předložení patřičného potvrzení o členství v advokátní komoře, podobné podmínky jsou požadovány po zdravotnících, exekutorech atd. Každá banka má také stanoven jiný minimální vklad na účet, v průměru se pohybuje kolem 1000 Kč.

Účet jak pro koho

Je velmi důležité, abyste věděli, k čemu chcete účet používat. Srovnání podnikatelských účtů není jednoduché, protože každá činnost v podnikání má svá specifika a z toho vyplývající různé potřeby a požadavky na bankovní služby. Také proto banky nabízejí velmi mnoho typů firemních účtů. Pokud bychom měli detailně rozebrat nabídku bank pro živnostníky, Osobní finance by to zcela zaplnilo.
Myslíte-li to vážně s internetovým obchodem, může být pro vás zajímavou alternativou eBanka, která má nejpropracovanější internetbanking a veškeré transakce se odehrávají on-line v reálném čase. Pokud splníte podmínky obratu na účtu, máte ho vedený zdarma. eBanka rovněž nabízí tzv. transparentní účet. Je to typ účtu, který je vedený zcela zdarma, platí se jen transakce. Daní za to je, že majitel musí souhlasit se zveřejněním pohybů na účtu na www stránkách banky. Pochopitelně, že nejsou vidět čísla protiúčtů, ovšem jsou zobrazeny částky a názvy.

Některé banky nabízejí speciální účty lékařům a zdravotníkům. Mezi ně patří HVB, WSPK a KB. Přestože KB patří mezi nejdražší banky, její účet je velmi dobře propracovaný: v balíčku Optimum Medicum najdeme internetové bankovnictví, účet lze použít pro přístup na portály zdravotních pojišťoven, což lékaři umožní rychlou výměnu dokladů k vyúčtování zdravotní péče.

Na nový zákon o pojišťovnictví dokázaly naše banky rychle reagovat a připravily speciální účty pro pojišťovací poradce a makléře. Pojišťovací agenti a makléři, kteří jsou pojišťovnou zmocněni k inkasu pojistného, nemohou nebo nechtějí vždy nesplňovat podmínku trvalé likvidní finanční jistiny. Ta je stanovena zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí na 4 % z ročního objemu jím inkasovaného pojistného, nejméně však ve výši odpovídající hodnotě 15 000 euro. Pokud ji nesplňují, musí pro převody pojistného (resp. pojistného plnění) používat k tomuto účelu zvlášť zřízený a od vlastního hospodaření oddělený bankovní účet. Mezi banky nabízející tento účet patří ČSOB, KB, VB a ŽB.

Velmi aktivní klienty, kteří vyžadují od své banky maximum, osloví Živnobanka. Za jeden paušál nabízí tři typy účtů, které se liší jenom rozsahem doplňkových služeb. Základ, tzv. all inclusive, zůstává stejný: v ceně balíčku je platební karta, výběry z bankomatů ŽB a veškeré tuzemské transakce.

Nemusíte přeplácet

Kdo potřebuje účet jen pro základní platby v tuzemském styku, může pro něj nejvýhodnější variantu hledat mezi všemi nabídkami. Jakýkoliv účet v nižší cenové kategorii mu udělá dobrou službu. Základní účet bez jakýchkoliv balíčků nabízí většina bank, ovšem ne vždy je výhodné zvolit jenom účet. Někdy je rozdíl mezi cenou běžného účtu a nejlevnějšího balíčku velmi nepatrný, avšak balíček obsahuje podstatně více služeb oproti syrovému účtu, ke kterému si služby musíte dokupovat. Přesto je možné mezi bankami najít cenově příjemné banky bez složitých balíčků. Mezi ně patří WSPK, RB Cheb, ICB, GEMM, VB a ČS.

Chcete-li nejlevnější účet za každou cenu, jděte si ho založit do WSPK nebo do IC Banky. V době internetbankingu již nemusíte mít obavy, že byste s malou bankou nemohli komunikovat. Někdy můžete u malé banky získat i nestandardní služby a uplatnit své požadavky rychleji už proto, že je malá, a tak své klienty lépe zná a „pohlídá“ si je (čímž u ní získáte např. úvěr snadněji než u banky, kde žádosti vyhodnocuje centrála).

Zajímavou nabídku má i Poštovní spořitelna. Nejen že má bezkonkurenční počet obchodních míst - to může být zajímavé např. pro odvod tržeb - ale i její základní cena Postkonta bez přidaných služeb je velmi příjemná. Ve spojení s rozesíláním zásilek a zboží je účet u této banky častou volbou pro obchody zasílající zboží na dobírku.

S bankovními službami souvisí i příjem platebních karet. Zájemce může uzavřít smlouvu s těmito bankami: KB, ČSOB, EB, HVB a ČS, případně může uzavřít smlouvu i přímo se společností American Express.

Musím mít podnikatelský účet?

Pochopitelně, že nemusíte. Některé banky mohou mít sice v podmínkách vedení soukromých účtů klauzuli, že osobní účet nesmíte použít k podnikání, ovšem v praxi se nesetkáte s tím, že by vám banka kvůli tomu účet zrušila (bylo by to pro ní nevýhodné). Nic vám nebrání v tom, abyste si k podnikání založili druhý soukromý účet a přes něj prováděli všechny platby. Můžete dokonce používat i svůj současný osobní účet, ale musíte počítat s tím, že do vašich soukromých příjmů bude zcela transparentně vidět finanční úřad a pokud se vám nepodaří prokázat původ nepodnikatelského příjmu, může vám finanční úřad nejasný příjem dodatečně zdanit. Proto je výhodnější použít jiný osobní účet, který bude naprosto průhledný pro státní orgány. Soukromý účet má obrovskou výhodu, a tou jsou poplatky. Ty jsou několikanásobně nižší než u podnikatelského konta, takto můžete ušetřit nemalé prostředky. Výhoda úspor však skončí v momentu, kdy budete od své banky potřebovat pomoc ve formě kontokorentu, úvěru, leasingu či jiné služby související s podnikáním: budete-li mít osobní účet, banka se s vámi vůbec bavit nebude. Pokud si poté založíte podnikatelský účet, bude vás brát jako nového klienta – firmu. Pro malého živnostníka s malými obraty může být osobní účet zajímavou volbou, ovšem pro podnikatele, který počítá s rozvojem firmy, bych tento způsob nedoporučoval.

Obchodujete se zahraničím?
V dnešní době přibývá klientů bank, kteří chtějí či potřebují obchodovat se svými zahraničními partnery a zákazníky. Pro převod prostředků do a ze zahraničí slouží zahraniční platby. Naše banky patří v oblasti těchto mezinárodních převodů mezi nejdražší a pro časté zahraniční příkazy je potřeba pečlivě zvážit, zda se nevyplatí mít ještě druhý účet u jiné banky, která má poplatky za tuto službu menší. Nízkou cenu příchozích zahraničních plateb najdete u IC Banky, a pokud je příchozí platba v měně, v níž máte vedený účet, je to u této banky zcela zdarma. Velmi nízkou cenu má RB Cheb a přijatelnou i WSPK. Stojí za povšimnutí, že malé banky jsou pro zahraniční platby výhodnější než bankovní pětice největších bank.

Přehled účtů pro podnikatele

Banka Název účtu Cena Služby v ceně
Bawag Bank Běžný účet 250 Kč  
Citibank Mix 1 000 Kč Přímé bankovnictví
Domestic 1 500 Kč Přímé bankovnictví
Cross Border 3 000 Kč Přímé bankovnictví
Česká spořitelna Běžný účet 75 Kč  
Československá obchodní banka Podnikatelské konto Plus 145 Kč Měsíční výpis poštou, phonebanking, internetbanking, GSM banking, 6 příkazů elektronicky, 3 příkazy do boxu, VISA Electron, neomezený počet zpráv zaslaných e-mailem a další
Firemní konto 290 Kč Měsíční výpis poštou, telefonbanking, internetbanking, GSM banking, vydání jedné čipové karty s bezpečnostním certifikátem a jedné čtečky čipových karet pro připojení na sériový port nebo USB port, kontokorent a další
Firemní konto Plus 430 Kč Měsíční výpis poštou, telefonbanking, internetbanking, GSM banking, 20 příkazů elektronicky, VISA Business, neomezený počet zpráv zaslaných e-mailem a další
Běžný účet pro pojišťovací agenty a makléře 50 Kč Měsíční výpis poštou
Běžný účet 100 Kč Měsíční výpis poštou
ČSOB, divize Poštovní spořitelna Postkonto 50 Kč Měsíční výpis poštou
Postkonto Start 0 Kč Měsíční výpis poštou, VISA Electron, internetbanking, homebanking, GSM banking,
Postkonto Max 175 Kč Měsíční výpis poštou, VISA Electron, internetbanking, homebanking, GSM banking, VISA Classic nebo MasterCard standard 1. rok zdarma, kontokorent za 50% ceny
Postkonto Elektron 150 Kč Měsíční výpis poštou, VISA Electron, internetbanking, homebanking, GSM banking,
eBanka Základ (zdarma) 131 Kč Přímé bankovnictví
Plus (zdarma) 386 Kč (0 Kč při obratu 150 000 Kč měsíčně)
Student 131 Kč
Transparentní účet 0 Kč
GE Money Bank Běžný výpis 99 Kč  
HVB Bank Czech Republic Business konto pro podnikatele a živnostníky 399 Kč Měsíční výpis poštou, MasterCard Standard, internetbanking nebo homebanking, GSM banking, 5 SMS, phonebanking, 10 plateb přes GSM
Běžný účet 0,25 ‰ z vyšší strany obratu, min. 150 Kč, max 500 Kč  
Účty svobodných povolání 129 Kč  
Účty správy majetku správcem konkurzní podstaty 129 Kč  
Konto Profese pro svobodná povolání 199 Kč měsíční výpis poštou, MasterCard Standard nebo VISA Classic, internetbanking nebo homebanking, GSM Banking, 5 SMS, phonebanking, 5 plateb přes GSM
IC Banka Běžný účet 100 Kč  
Komerční banka Běžný účet 120 Kč  
Efekt 244 Kč Měsíční výpis poštou, VISA Electron s pojištěním a ÚAMK, 1 kanál přímého bankovnictví, kontokorent, 5 příkazů (ale bez účetní položky 2 Kč)
Komfort 377 Kč VISA Electron nebo Maestro, internetbanking, phonebanking, 70% sleva na Gemini, 60% sleva na měsíční poplatek Gemini (homebanking)
Excelent 822 Kč Měsíční výpis poštou, VISA Business nebo MasterCard Business, obě s cestovním pojištěním včetně ÚAMK, VISA Electron s pojištěním, telebanking, internetbanking nebo homebanking, kontokorent, 50 transakcí
Optimum Medicum pro zdravotníky 222 Kč Měsíční výpis poštou, VISA Classic nebo MasterCard Standard včetně pojištění, phonebanking, internetbanking, kontokorent, 50% sleva na zřízení homebankingu
Optimum pro pojišťovací zprostředkovatele 199 Kč Měsíční výpis poštou, VISA Electron s pojištěním a ÚAMK, 1 kanál přímého bankovnictví, kontokorent
Oberbank Běžný účet 100 Kč  
Raiffeisenbank Běžný účet 100 Kč  
Profikonto 120 Kč VISA Electron nebo Maestro, internetbanking, phonebanking, 70% sleva na Gemini, 60% sleva na měsíční poplatek Gemini (homebanking)
Pluskonto svobodných povolání 120 Kč VISA Classic nebo MasterCard Standard, internetbanking, phonebanking, 70% sleva na Gemini, 60% sleva na měsíční poplatek Gemini (homebanking)
Raiffeisenbank im Stiftland Běžný účet 100 Kč  
Volksbank Účet pro pojišťovací poradce 45 Kč / 169 Kč  U programu za 169 Kč je v ceně platební karta dle výběru (kromě Gold), měsíční výpis poštou, internetbanking, kontokorent, běžný účet a běžný účet pro poj. poradce
Běžný účet 100 Kč
Waldwiertler sparkasse von 1842 Podnikatelský účet 33  
Podnikatelský účet pro lékaře 16,5
Živnostenská banka Business Menu XL 379 Kč VISA Electron nebo VISA Classic, téměř všechny služby spojené s účtem a tuzemskými transakcemi jsou zdarma včetně výběru z ATM ŽB
Business Menu XXL 499 Kč VISA Electron nebo VISA Classic, téměř všechny služby spojené s účem a tuzemskými transakcemi jsou zdarma včetně výběru z ATM ŽB
Business Menu XXL+ 1 199 Kč VISA Business, téměř všechny služby spojené s účem a tuzemskými transakcemi jsou zdarma včetně výběru z ATM ŽB
Top professional 579 Kč
Professional menu pro svobodná povolání 379 Kč
Zdroj: Osobní finance

Poplatky u podnikatelských účtů


Banka Příchozí platba Odchozí platba přes internetbanking Odchozí platba přes homebanking Odchozí platba na pobočce Odchozí inkaso Výběr z ATM Příchozí platba ze zahraničí Odchozí platba do zahraničí Zrušení účtu
Bawag Bank 2 5 5 20 4 5 ČSOB / 25 ostatní EU 200, ostatní 0,9% min. 350, max. 2200 Kč 0,9% min. 500, max. 2200 Kč 0
Citibank 1) 3,50 / 0 / 0 5 / 0 / 0 0 500 5 / 0 / 0 7x zdarma, poté 47 Kč/ 25x zdarma, poté 60 Kč 1% min. 300 / 1% min. 200 EU 250, ostatní 1% min. 200 500
Česká spořitelna 7 4 4 10 7 6 ČS / 25 + 0,5% ostatní EU 100, ostatní 1 % min. 100 Kč, max. 950 Kč EU 220, ostatní 1 % min. 220 Kč, max. 1 500 Kč 300
ČSOB 7 3 3 9 6 5 ČSOB / 25 ostatní 150 v EU, ostatní 1% min. 150 max. 1000 250 v EU, ostatní 1% min. 250 max. 1500 500
ČSOB, divize Poštovní spořitelna 6 4 4 8 7 5 ČSOB / 25 ostatní 150 v EU, ostatní 1% min. 150 max. 1000 250 v EU, ostatní 1% min. 250 max. 1500 500
eBanka 3,80 Plus a Student/ 6,90 Základ 3,80 Plus a Student/ 6,90 Základ 3,80 Plus a Student/ 6,90 Základ 20 + cena platby viz výše 3,80 Plus a Student/ 6,90 Základ 6,90 - 29,90 1%, min. 100, max. 1000 + výlohy koresp. bank 1%, min. 200, max. 1500 + výlohy koresp. bank. 200
GE Money Bank 5 3 3 16 6 14 GE / 31 ostatní 1%, min. 220 Kč,max. 1 500 Kč, v EU sleva 50 Kč 1%, min. 220 Kč,max. 1 500 Kč, v EU sleva 50 Kč 200
HVB Bank Czech Republic 5 3,5 5 20 5 30 0,9%; min. 350 Kč, max. 2 200 Kč 0,9%; min. 500 Kč, max. 2 400 Kč 400
IC Banka 5,5 5,5 5,5 50 5,5 5 ČSOB / 25 ostatní 1% min. 50 Kč, max. 1000 Kč, je-li měna stejná, tak 0 450 0
Komerční banka 7 5 5 prvních 5 příkazů - 10 Kč, další za 20 Kč 7 6 KB / 35 ostatní EU 225, ostatní 0,9 % min. 225 Kč, max. 1 095 Kč EU 225, ostatní 0,9 % min. 250 Kč, max. 1 500 Kč 300
Oberbank 6 3 3 8 8 5 ČSOB / 20 ostatní 0,2 % min. 200 Kč, max. 1800 Kč 0,8 % min. 300 Kč, max. 1800 Kč 300
Raiffeisenbank 4 2 2 9 7 9 RB / 25 ostatní 0,5% z částky, min. 400 Kč, max. 1.200 Kč 0,5% z částky, min. 500 Kč, max. 1.900 Kč 300
Raiffeisenbank im Stiftland 3 3 3 10 3 3 RBS / 11 ČSOB / 28 ostatní 0,25% min. 50, max. 1000 Kč 0,50% min. 50, max. 1000 Kč 200
Volksbank 6 3 3 12 12 1,50 VB / 5 ČSOB / 25 ostatní 0,5 % min. 100 Kč, max. 750 Kč 1 % min. 300 Kč, max. 1 700 Kč 250
Waldwiertler sparkasse von 1842 3 3 3 6 3 5 ČSOB / 25 ostatní 1,00 % - min. 150,00 Kč max. 1.500,00 Kč 1,00 % - min. 150,00 Kč max. 1.500,00 Kč 50
Živnostenská banka 0 0 0 0 0 0 ŽB / 50 ostatní do 500 Kč zdarma, poté 1% min. Kč 200,- max. Kč 1.500,- 0,8% min. Kč 200,- max. Kč 1.500,- 300

Pozn.: 1) Vybrané ceny: Mix / Domestic / Cross Border

Zdroj: Osobní finance

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: poštovní spořutelna ....
Dalibor Chvátal
12. 5. 2005, 05:15
poštovní spořutelna a zásilkový obchod?
mat
12. 5. 2005, 00:42

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená