FinExpert.e15.cz

Kdo ještě chce vaše peníze?

Podáním daňového přiznání a zaplacením daně nic nekončí. Nenáviděný konec března pokračuje a na vaše peníze si ještě brousí zuby zdravotní pojišťovna, která stejně jako finanční úřad málokdy odchází s prázdnou.
Kdo ještě chce vaše peníze?

Vyplnit a odevzdat formulář pro zdravotní pojišťovnu (tzv. Přehled) musíte do osmi dnů od podání daňového přiznání. Tuto lhůtu nijak neobejdete! Pokud přiznání podáte pozdě (tzn. po 31.3), běží lhůta osmi dnů od posledního dne měsíce března. V současnosti u nás působí 9 zdravotních pojišťoven, přičemž nejvíce pojištěnců využívá služeb VZP.

Tiskopis si můžete vyzvednout na pobočkách nebo stáhnout z internetu (tuto službu neposkytují všechny pojišťovny). Dobrým pomocníkem mohou být i tiskopisy vytvořené ve formátu XLS (MS Excel), které obsahují vzorce a udělají část práce za vás. Velmi pohodlné je vyplnění přehledu v programu Tax 2004, který obsahuje veškeré aktuální formuláře a navíc automaticky použije data z daňového přiznání.

Zaměstnanci a Přehled?

Pokud jste zaměstnaní a výplata představuje vás jediný příjem, nemusíte se o žádné podáváni Přehledu pro pojišťovnu zajímat. Odvod na zdravotní pojištění je zaměstnancům strhávám z hrubé měsíční mzdy (4,5%). Formulář je pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) popřípadě osoby, které si přivydělávaly. Výjimku z povinnosti podávat Přehled mají ti, kteří pracují příležitostně maximálně sedm dní v kuse a tato činnost se neopakuje. Stejně tak nemusí platit osoby vydělávající nárazově méně než 400 Kč měsíčně respektive ti, kteří získali peníze jednorázově (prodej movitého majetku).

Příjmy a Výdaje

Základem pro výpočet pojistného jsou příjmy a výdaje za předchozí kalendářní rok. Pokud tedy nyní podáváte Přehled, zajímají vás příjmy a výdaje za rok 2003. Konkrétní částky jednoduše přepíšete z daňového přiznání. Součet všech příjmů se sníží o výdaje vynaložené na dosažení těchto příjmů a z dosažené částky se vypočítá 35 % (= vyměřovací základ pro výši pojistného). Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. Pro rok 2003 je minimální vyměřovací základ 6 200 Kč, pro rok 2004 byl minimální základ stanoven na 6 700 Kč.

Základní vzorec
(Příjmy – Výdaje) × 0,35 × 0,135

Zálohy

Jestliže jste platili zálohy, odečtete si jejich úhrn od výše pojistného. Doplatek musíte pojišťovně zaplatit do 8 dnů od podání daňového přiznání. Jestliže výše pojistného je nižší, než zaplacené pojistné, můžete požádat o vrácení přeplatku, popřípadě si prostředky ponechat u pojišťovny na úhradu záloh v příštím roce.

Nová výše zálohy - jakmile vyplníte všechny kolonky Přehledu, vypočtete si novou výši zálohy. Ta se platí měsíčně a je splatná do 8. dne měsíce (rozhoduje datum podání složenky nebo odepsání z účtu plátce).

Stát pomůže…

Pokud podnikáte a navíc za vás platí pojistné stát, můžete ušetřit nemalou částku. Stát platí pojištění napříkald za studenty, důchodce nebo uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidování na úřadu práce. Pokud do této kategorie spadáte, pak si rozdíl mezi příjmy a výdaji snížíte ještě o částku, kterou za vás platí stát, a teprve pak vypočítáte vyměřovací základ.

Za rok 2003 si můžete odečíst 3 458 Kč za každý měsíc, ve kterém platit pojistné i stát (počítá se jen celý měsíc). Jestliže jste byli souběžně s výdělečnou činností zaměstnáni, je na vás, kde si rozhodnete 3 458 Kč uplatnit (odpočet lze uplatni v jednom měsíci pouze 1×).

Změny pro rok 2004

Od 1. ledna 2004 platí pro OSVČ nové podmínky, které nejnižší pojistné určují podle výše poloviny průměrné mzdy. U osob samostatně výdělečně činných je nejnižší vyměřovací základ pro rok 2004 stanoven na 7 928,50 Kč (= minimální měsíční pojistné 1 071 Kč). Od roku 2004 se zvyšuje i vyměřovací základ, který bude tvořit 40 % rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Příklad

  • student VŠ (celý rok), pojistné platí i stát
  • zaměstnán od 01 – 05
  • samostatná výdělečná činnost trvala celý rok

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
*** Klikněte pro zvětšení ***


Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená