FinExpert.e15.cz

Kde se s korupcí nesetkáte? Ve Skandinávii!

Míru korupce v jednotlivých zemích sleduje řada zahraničních agentur a organizací. Čím je korupce v zemi nižší, tím je atraktivnější pro zahraniční investory a především každodenní život občanů je příjemnější.
Kde se s korupcí nesetkáte? Ve Skandinávii!

Nízká míra korupce je pro zahraniční investory zárukou fungujícího legislativního a podnikatelského prostředí v zemi. Na přílivu zahraničního kapitálu potom samozřejmě vydělají samotní občané – novými pracovními místy. Současné zvýšení kupní síly obyvatelstva je potom impulsem pro rozvoj dalších podnikatelských příležitostí. Země Skandinávie jsou díky minimální korupci, nízké kriminalitě a zažité obchodní morálce pro investory zajímavé a lákavé, i přes daňové zatížení, které patří v rámci Evrpy k nejvyšším.

Korupce je všude…

S korupcí se můžeme ve všech zemích světa setkávat naprosto všude. V členských zemích Evropské unie je situace mnohem lepší než v ostatních zemích světa. Evropany nejvíce obtěžuje korupce při jejich podnikatelské činnosti. Při svém podnikání se musí evropské firmy potýkat s mnoha administrativními úkony, které jsou možností pro korupci. Vše začíná již při začátku podnikání, kdy musí každá společnost učinit řadu úkonů. Mezi nejčastěji požadované úkony patří: notářsky potvrzené podpisy k zakládajícím dokumentům, výpisy z rejstříku trestů zodpovědných manažerů, zapsání do obchodního rejstříku, evidence na příslušném daňovém úřadu, evidence k sociálnímu pojištění, evidence ke zdravotnímu pojištění, registrace u Úřadu práce, registrace u obchodní komory, registrace u oborového svazu, registrace u místních komunálních úřadů (radnice), získání požadované licence, založení podnikového bankovního účtu, potřebná kvalifikace občanů ve vedoucí funkci, splnění bezpečnostních a hygienických podmínek, dodržování bezpečnosti práce… Obchod je hnacím motorem národního hospodářství a všechny členské země Evropské unie mu věnují patřičnou pozornost. Na obchodě v jeho různých formách jsme de facto závislí všichni. Proto je nutné správné nastavení pravidel hry a rychlého spravedlivého jednání pro všechny účastníky trhu. Obchodní soupeři musí mít stejnou startovní pozici, aby nebyl předem vyřazen ten, který se na korupci nepodílel.

Nejnižší míra korupce je ve Finsku

Hodnocení korupce v zemi je dle organizace Transparency internacional založeno na praktických zkušenostech mezinárodních organizací a institucí (např. Světová banka, Columbia University, Economist Intelligence Unit, International Institute for Management Development, Lausanne, World Economic Forum a dalších). Výsledný index korupce se pohybuje od 0-10, kde čím vyšší známka, tím nižší míra korupce v zemi. Nejnižší míra korupce na světě je ve Finsku (index 9,7). Z východoevropských zemích je na tom nejlépe Estonsko, kde je poměrně nízká korupce a rychlost státních orgánů je na velmi vysoké úrovni srovnatelné s nejúspěšnějšími zeměmi západní Evropy. Česko skončilo ve světovém měřítku na 53. místě a mezi členskými zeměmi Evropské unie na 22. místě. Hůře dopadlo pouze Slovensko, Lotyšsko a Polsko.

Jak dopadly další státy světa?

Druhou nejnižší mírou korupce na světě se může pochlubit Nový Zéland (9,6). Do první desítky se mimo členské země Evropské unie ještě dostaly tyto státy: Island (9,5), Singapur (9,3), Švýcarsko (9,1), Norsko (8,9) a Austrálie (8,8). Z dalších států uveďme: Kanada (8,5), USA (7,5), Japonsko (6,9), Izrael (6,4), Brazílie (3,9), Kuba (3,7), Mexiko (3,6) či Rusko (2,8). Na posledním místě se ze sledovaných 145 zemí světa umístil Bangladéš spolu s Haiti (1,5).


Míra korupce v členských zemích Evropské unie v roce 2004

Klepněte pro větší obrázek

* Stupnice od 0-10, kde 10 znamená nulovou hodnotu korupce.

Zdroj: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2004

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená