FinExpert.e15.cz

Kde jsou nejvyšší penze?

Životní úroveň penzistů v členských zemích OECD je nejvyšší na světě. V mnoha zemích dosahuje až 70 % čisté mzdy před odchodem do důchodu.
Kde jsou nejvyšší penze?

Nejvíce dostávají penzisté v Lucembursku, Španělsku a Rakousku

Z členských zemí OECD je nejvyšší státní průměrná penze v Lucembursku, Španělsku a Rakousku, kde dosahuje přes 80 % průměrné mzdy v zemi. Ve všech třech zemích je zaveden pouze průběžný systém. Nejnižší státní penze je naopak v Dánsku, Nizozemí a Velké Británii. Životní úroveň penzistů zde však není tak nízká, jak by se mohlo zdát. Občané si na penzi totiž spoří vlastními prostředky (je zde nižší sociální pojištění).

Průměrná penze v Česku

V Česku byla v loňském roce průměrná penze 9 616 Kč a letos se očekává její zvýšení na necelých deset tisíc korun. Průměrná penze tak v Česku činila zhruba 49 % k průměrné čisté mzdě. Důchody jsou totiž vypláceny již čisté a nepodléhají dani z příjmu fyzických osob. Výše důchodu se u nás vypočítává podle počtu let pojištění a dosahovaných výdělků. V Česku pobírá určitý druh penze (starobní, invalidní či pozůstalostní) 2,7 miliónů občanů.

Průběžný důchodový systém

V některých členských zemích, stejně jako v Česku, je zaveden pouze průběžný systém. Všichni aktivní občané a jejich zaměstnavatelé, tak ze své hrubé mzdy odvádějí určitý povinný odvod formou sociálního pojištění a z těchto vybraných finančních prostředků jsou vypláceny penze současným důchodcům. Ve většině zemí je však navíc státem podporováno vlastní dobrovolné spoření občanů (např. v Česku se jedná o penzijní připojištění). V mnoha zemích však již proběhla penzijní reforma, protože současný penzijní systém je vzhledem ke stárnutí populace těžko udržitelný. Penzijní reforma proběhla např. i v sousedním Slovensku.

Penzijní reforma na Slovensku

Na Slovensku proběhla v roce 2004 penzijní reforma a od ledna roku 2005 zde mají tří-pilířový systém:

  • I. pilíř (průběžný) – do tohoto pilíře jsou zapojeni všichni občané a jejich zaměstnavatelé, kteří povinně platí odvody do Sociální pojišťovny z každé mzdy; pokud je občan pouze účastníkem I. pilíře, platí povinné odvody ve výši 7 % z hrubé mzdy a jeho zaměstnavatel ve výši 21,75 % (celkem tedy 28,75 %). Z této částky jde 18 % na starobní důchody, 6 % na invalidní důchody a 4,75 % do rezervního fondu solidarity. Vybrané peníze z prvního pilíře použije Sociální pojišťovna na výplatu současných důchodů.
  • II. pilíř (spořivý) – část finančních prostředků vybraných v I. pilíři putuje na účet občanem vybrané společnosti, která finanční prostředky dále zhodnocuje investováním na kapitálovém trhu. Při zapojení do II. pilíře tak putuje 9 % na konto Sociální pojišťovny a 9 % na účet vybrané společnosti (tj. polovina z 18 % určených na starobní penze). Výsledný důchod je potom kombinací obou forem důchodového zabezpečení. Samozřejmě výše penze z tohoto pilíře závisí především na míře zhodnocení vložených peněz.
  • III. pilíř (dobrovolný) – jedná se o zcela dobrovolné spoření, např. penzijní připojištění, které však bývá většinou daňově zvýhodněno.

Obdobným způsobem jako na Slovensku je důchodový systém nastaven i v Maďarsku, Novém Zélandu, Polsku, Švýcarsku, Austrálii, Mexiku či Francii. Liší se však výše příjmu v penzi ze spořivého systému. Ve Finsku je dokonce zaveden pouze spořivý pilíř.

Velká Británie, Irsko a USA – občané se spoléhají na soukromé spoření

Jinou cestou se vydala např. Velká Británie, Irsko, Japonsko, Dánsko či USA. V těchto zemích jsou zavedena pouze základní penzijní schémata a výše státních náhrad z průběžného systému nedosahuje ani 40 %. Ovšem sociální pojištění v těchto zemích je výrazně nižší než v ostatních členských zemích Evropské unie. Občané tak mají každý měsíc vyšší čistou mzdu a jenom na jejich uvážení záleží, jakým způsobem a jakou částkou se finančně zajistní na stáří. U mnoha občanů je potom příjem z vlastního spoření v penzijním věku vyšší než státní penze.

Kde pobírají penzi nejdéle?

Nejkomplexnějším ukazatelem penzijních příslibů v členských zemích OECD je ukazatel penzijního bohatství. Tento ekonomický ukazatel zhodnocuje výši penze, důchodový věk, průměrnou délku života občanů a způsob, jakým jsou starobní penze upravovány po odchodu do důchodu s ohledem na růst mezd či cen. Z členských zemí OECD je penzijní bohatství nejvyšší v Lucembursku, nejnižší je naopak v Irsku, Mexiku, Novém Zélandu a USA. V současné době je důchodový systém nejvíce zatížen zvyšující se průměrnou délkou dožití - mezi státy, které musí občanům vyplácet přiznaný státní důchod nejdelší dobu patří Japonsko, Island, Norsko, Švédsko a Švýcarsko. V uvedených zemích je totiž průměrný věk dožití vyšší než 80 let.

Výše penze v zemích OECD (v %, k průměrné mzdě)

Země

Průběžný systém

Spořivý systém

Výsledná penze(v %,k průměrné mzdě)
Lucembursko88,30,088,3
Španělsko81,20,081,2
Rakousko80,10,080,1
Island9,268,377,5
Maďarsko50,726,276,9
Turecko72,50,072,5
Itálie67,90,067,9
Korea66,80,066,8
Nový Zéland39,725,365,0
Finsko0,063,463,4
Polsko29,931,361,2
Švýcarsko35,822,658,4
Slovensko24,432,456,8
Portugalsko54,10,054,1
Norsko52,70,052,7
Francie38,412,851,2
Česko 49,10,049,1
Švédsko46,70,046,7
Kanada43,90,043,9
Austrálie17,425,743,1
USA41,20,041,2
Belgie40,40,040,4
Německo39,90,039,9
Mexiko4,431,435,8
Japonsko34,40,034,4
Irsko32,50,032,5
Nizozemí31,30,031,3
Velká Británie30,80,030,8
Dánsko30,20,030,2
Pramen: OECD Private Pensions

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená