FinExpert.e15.cz

Kde hledat a najít zaměstnání?

V médiích bývá často skloňována otázka nedostatku pracovních sil na našem trhu práce. Jakými cestami se dostat k nabídce vhodného místa a jaké otázky je nutné řešit, pokud se rozhodnete za prací se odstěhovat?
Kde hledat a najít zaměstnání?

Možností, kde hledat zaměstnání je několik a každá z nich má scé výhody i nevýhody. Jaké jsou to možnosti?

  1. Úřad práce
  2. Inzerce v tisku a na internetu
  3. Personální agentury
  4. Osobní okruh – širší rodina, přátelé, známí atd.
  5. Vytypované podniky, instituce, organizace

V dalším textu vycházíme ze situace, že zaměstnání jednak hledá osoba, která nějaké zaměstnání má, ale z různých příčin jej hodlá změnit, jednak osoba nezaměstnaná.

1) Úřad práce: zde může projevit zájem i člověk dosud zaměstnaný, pro toho je však vhodnější neoficiálně, tzn. pravidelně sledovat vývěsky, které tyto instituce mají. Nabídku míst na úředech práce je možné najít také na internetu, např. na následující adrese najdete seznam s odkazy na stránky všech ÚP u nás: http://www.statnisprava.cz/ebe/adresar.nsf/i/uradyprace

2) Inzerce v tisku či na internetu: umožňuje pohodlnější sledování, v podstatě doma. Výhodou je kvalitní domácí internetové připojení. Řada stránek na internetu dovoluje zadání vlastního životopisu. Finanční nákladnost této formy hledání a získávání informací je celkem nízká.

3) Personální agentury: jsou soukromými zprostředkovatelnami práce na komerčním základě, což znamená, že za vzetí do evidence a poskytování očekávaných informací inkasují určitý poplatek. Někdy poskytují své služby pro uchazeče o zaměstnání zdarma a žijí z provizí od firem. Zde je na místě dopředu velmi bedlivě zvážit, zda se uchazeč zajímá o takový typ profese, o němž je přesvědčen, že pomoc prostřednictvím personální agentury může být výrazně efektivnější než formy ostatní. Pokud jsou služby pro uchazeče o zaměstnání bezplatné, nevyvíjí většinou agentury nijak zvláštní aktivitu, aby pro uchazeče sehnali pracovní uplatnění.

4) Není vhodné podceňovat osobní okruh, tj. jednak rodinu, samozřejmě i širší, dále přátele a známé. Přitom nemusí jít o získání "protekce", ale zejména o pomoc při získávání informací o volném místě. Takové informace nemusí být jiným způsobem dostupné. Pokud někdo ze zmíněného okruhu ví, že se v nějaké organizaci zřizuje či rozšiřuje nové pracoviště, případně dochází k jiným změnám, může to znamenat  šance vědět o této příležitosti v předstihu a získat dostatečný čas na přípravu nabídky.

5) Vytipované podniky, instituce, atd.: je zajisté možné zvolit i přesně cílený způsob hledání uplatnění, což se týká zejména osob s nějakou speciální, málo frekventovanou kvalifikací. Je samozřejmě nejen možné, ale i vhodné obrátit se na podniky či instituce, u nichž je předpoklad, že vzhledem k charakteru své činnosti potřebují a zaměstnávají osoby s oním speciálním profesním profilem. V takovém případě je vhodné zaslání nabídky, samozřejmě s životopisem, popisem dosavadní praxe, doklady o kvalifikačních předpokladech (v kopiích) a s poznámkou o laskavé zaslání zpět v případě, že nebude zájem o uplatnění žadatele.

Pro nezaměstnané uchazeče je vhodné kombinovat více ze zmíněných forem hledání zaměstnání. Pokud jste se při uplatnění některé z výše uvedených forem setkali s předběžným zájmem zaměstnavatele, je vhodné získat co možná nejvíce a nejspolehlivějších informací o případném budoucím působišti. Jde o to minimalizovat rizika, že např. dotyčná organizace je před krachem, nebo jsou v ní neúnosné osobní vztahy apod. Nelze rovněž vyloučit to, že se objeví podezření na příp. nezákonné aktivity, s nimiž spojovat své jméno i pouhým pracovním poměrem – byť v řadové pozici – není nejlepší.

V každém případě lze při hledání zaměstnání, na otázku v úvodu, totiž "Kde hledat zaměstnání?", doporučit obezřetnost a zvažovat všechna pro a proti.

Stěhovat se za zaměstnáním – ano či ne?

V souvislosti se značnou nezaměstnaností v naší zemi a v konfrontaci se zkušenostmi okolních zemí vyvstává často otázka, zda se za prací stěhovat. Tuto otázku nastolují nejen média, kompetentní orgány, tj. ministerstvo práce a sociálních věcí či úřady práce, ale sami uchazeči o zaměstnání. Kladou si ji oprávněně a je to otázka téměř hamletovská – stěhovat se či nestěhovat?

V naší zemi tradičně je v posledních letech zvykem hledat uplatnění především v bydlišti nebo v takové lokalitě, kam je ještě únosné dojíždět, zejména z časového hlediska. Stěhování za prací příliš běžné není, nejedná-li se vyloženě o vrcholové funkce ve státních službách, za významnými ekonomickými posty, kdy lukrativnost nového uplatnění přebíjí všechna ostatní "proti" a výhody přestěhování jsou výsostně zřejmé. Obdobně je stěhování samozřejmé u příslušníků ozbrojených složek, zejména u armády.
 
Rozhodování o tom, zda se za prací stěhovat či nikoliv vyvolává nutně potřebu vážit všechna pro a proti. Je třeba zvážit celou škálu problémů zpravidla dlouhodobého dosahu.

1) Je šance získat uplatnění v bydlišti či v rozumné vzdálenosti pro dojíždění tak mizivá, že je přestěhování životní nutností? Taková úvaha se zejména týká regionů s vysokou mírou nezaměstnanosti (např. severní Čechy, severní Morava).

2) Skýtá nalezené zaměstnání šanci dlouhodobého uplatnění? Vždy je nutné zvážit riziko, že za dva či tři roky vyvstaně obdobná otázka a nutnost putovat "o číslo dál".

3) Nakolik se při stěhování poruší rodinné vztahy a sociální vazby v místě stávajícího bydliště. Bude možné sehnat po přestěhování zaměstnání i pro partnera vzhledem k jeho druhu kvalifikace a dosavadní praxi? Nakolik s takovou změnou partner souhlasí?

4) Jaké budou finanční náklady stěhování? Úhrada stěhování, pojištění stěhování, malování nového příbytku atd. vyjde dohromady řádově na tisíce – i to je nutno bedlivě zvážit. Organizační záležitosti nejsou také zanedbatelné: odhlásit celou rodinu z trvalého pobytu v bydlišti dosavadním a přihlásit v novém. Odhlásit a přehlásit rozhlas, televizi, telefon, pojistky, odběr tisku, automobil, zbrojní průkaz atd. Nalézt nového obvodního lékaře a stomatologa a u dosavadních se odhlásit nebo zvážit, zda je budeme inadále navštěvovat.

5) Jakým způsobem se vypořádáme s vlastnictvím, pokud jsme majiteli rodinného domku či vilky nebo jiného typu nemovitosti? Prodat, případně směnit stávající bydlení, je proces, který vyžaduje určitý čas a je vždy spojen s různými riziky. Další otázkou je, zda bude možné po několika letech nebo na penzi do původního bydliště vrátit.

To je určitý výčet – jistě nikoliv vyčerpávající – otázek, které stojí před každým, kdo uvažuje o dlouhodobém pracovním pobytu spojeným s nutností stěhování. Závěrem je třeba říci, že někdy je nezbytné se za prací jako zdrojem obživy stěhovat, že je to však otázka velmi vážná, u níž je třeba postupovat krok za krokem, neboť opatrnosti nikdy nezbývá.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Pokud hledas praci v IT
Ladislav Koubek
29. 4. 2005, 11:51

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená