FinExpert.e15.cz

Kauza: Vysoké poplatky bank versus ministerstvo financí

Ministerský dokument, který inicioval tažení proti bankám, rozhovor s Tomášem Prouzou o situaci bank, výsledky diskuze i reakce bank. Podaří se ministerstvu banky přesvědčit ke snížení poplatků a zlepšení služeb? Pomůžeme vám najít odpověď.
Kauza: Vysoké poplatky bank versus ministerstvo financí

Podezření na kartel

V uplynulých měsících jsme několikrát informovali o vyšetřování, které se třemi velkými bankami zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pro podezření z kartelové dohody ohledně výše bankovních poplatků.

Vyšetřování je vedeno v České spořitelně, Komerční bance a Československé obchodní bance. Pracovníci antimonopolního úřadu mohou kontrolovat korespondenci bank a hledat informace, které by svědčily o porušení pravidel volné soutěže. Zmíněné banky ve svých prohlášeních jednoznačně odmítly, že by zmíněnou dohodu uzavřely, a zároveň vyjádřily ochotu s ÚOHS spolupracovat, jak jim to přikazuje zákon. Klenti domácích bank platí relativně vysoké částky za služby, které jsou v jiných zemích běžně zdarma, jako jsou např. výběry z bankomatu nebo příchozí platby na účet.

Bankovní poplatky jsou u nás na vyšší úrovni, než ve většině zemí s vyspělým a roky prověřeným konkurenčním prostředím v oblasti bankovnictví. Spíše než z vzájemných dohod poškozujících spotřebitele bychom však hledali příčinu v nedostatečné mobilitě uživatelů bankovních služeb a neochotě hledat na nejvýhodnější a nejlevnější služby. Omezuje je v tom mj. skutečnost, že většina bank dosud požaduje i několikasetkorunový poplatek za rušení účtu.

V souvislosti s nepřehlednou situací, která panuje v oblasti poplatků za služby pro drobné klienty na českém bankovním trhu obecně, připravilo Ministerstvo financí vlastní návrh na změny fungování bankovního sektoru. Jedná se o souhrn několika opatření, jejichž zavedení do praxe by mělo situaci zlepšit. Návrh je předložen k veřejné diskusi, což znamená, že se k němu mohou vyjádřit také samotní klienti bank, kterých se celá věc týká ze všech nejvíc. Diskuse se budou také účastnit odborníci České národní banky, bankovního sektoru a organizací na ochranu spotřebitele. Připomínky je možné sdělit do konce června. Vyhodnocení diskuse včetně analýzy nákladů a přínosů a návrhy příslušných opatření budou zveřejněny a předloženy vládě do konce letošního září.

Hlavní cíle návrhu

Ministerstvo financí (MF) chce plánovanými změnami především posílit konkurenční prostředí a umožnit klientům lepší srovnatelnost nabídek různých bank. Podle názoru MF je základem konkurenčního trhu dostatečně široká nabídka produktů, ale současně také možnost jednoduše změnit banku, poskytující klientovi své služby.

Pro diskusi o bankovních poplatcích a službách bank jsme zřídili speciální diskusní fórum.

Snadněji změnit banku

Povinný přestupní servis

Změna banky je spojena s velkou administrativní náročností - vedle založení nového účtu je potřeba zrušit starý, převést veškeré trvalé příkazy, povolení k inkasu a podobně. Banky by proto měly připravit systém, ve kterém klient pouze podepíše smlouvu o novém běžném účtu a zároveň udělí nové bance plnou moc ke zrušení starého účtu a převedení všech trvalých plateb a inkas.

Zrušení výstupních poplatků

Řada bank si účtuje poplatek za zrušení účtu, ovšem žádná si neúčtuje poplatek za založení. Administrativní náklady na obě operace jsou ale velmi podobné. Doporučujeme proto zrušení veškerých výstupních poplatků tak, jak to již v zájmu posílení své konkurenceschopnosti některé banky učinily.

Rychlé provedení změny

Banka, od které klient odchází, neprovede zrušení účtu okamžitě, ale s odvoláním na možné pohledávky za klientem kvůli použití platební karty vztah udržuje ještě několik měsíců. Po celou dobu klient stále platí poplatky za vedení účtu. Součástí přestupního servisu by byl souhlas klienta s vypořádáním dodatečných pohledávek mezi starou a novou bankou, což by umožnilo okamžité ukončení smluvního vztahu a placení poplatků staré bance.

Trvalé číslo účtu

Hlavní překážkou přechodu k jiné bance zejména u podnikatelů jsou náklady spojené se změnami čísla účtu na firemních dokumentech. Podobně jako v telekomunikačním sektoru proto navrhujeme v zájmu posílení konkurence zavést přenositelnost čísla bankovního účtu, založeného na mezinárodním formátu IBAN. Půjde o střednědobé opatření, u kterého je potřeba vyhodnotit náklady na jeho realizaci.

Srovnatelnost informací

Správná volba banky není možná bez příležitosti jednoznačně srovnat cenu nabízených služeb. Současné ceníky tuto možnost neumožňují a pro klienta je obtížné podle složitých ceníků propočítat konkrétní částku, kterou by měl v jednotlivých bankách platit.

Jednotná terminologie ceníků

Ceníky bank používají pro stejné operace různé termíny, což znemožňuje rychlé srovnání cen. Navrhujeme proto, aby Česká bankovní asociace vytvořila a České národní bance jako regulátorovi ke schválení předložila jednotnou terminologii 30-40 základních bankovních operací. Banky by musely v cenících u základních operací využívat pouze schválenou terminologii.

Uvádění celkové ceny operací

Ceníky bank často místo celkové ceny rozdělují cenu za určitou operaci do několika částí. Například místo celkové ceny za převod peněz do jiné banky si klient musí sám v různých částech ceníku najít cenu za převod, cenu za použití určitého kanálu a cenu za účetní položku. Navrhujeme proto, aby banky povinně v ceníku uváděly cenu za celou operaci a ne za jejich jednotlivé části.

Oficiální databáze ceníků

Základní překážkou srovnatelnosti je nedostatek informací na jednom místě. Navrhujeme proto, aby banky povinně předávaly aktuální ceníky ČNB a Ministerstvu financí, které by je zveřejňovaly na svých webových stránkách.

O změně ceny musí klient vědět předem

Banky své klienty o změnách ceníku obvykle informují pouze stručně na výpisech a neklienti nemají možnost získat informace o tom, jak často a jak intenzivně jednotlivé banky mění své ceníky. Doporučujeme proto, aby banky musely o každé změně ceníku vedle klientů informovat také standardizovanou formou ČNB a Ministerstvo financí, které by tyto informace zveřejňovaly na svých internetových stránkách. Veřejnost by tak získala dlouhodobý přehled o chování jednotlivých bank a možnost srovnávat rozsah změn ceníků jednotlivých bank.

Časové omezení platnosti změn ceníku

Banky v řadě případů na změnu ceníku upozorňují pouze několik dní předem. Vzhledem k tomu, že změna ceny poskytovaných služeb je zásadní změnou smluvního vztahu, měly by mít banky povinnost o změně ceníku informovat minimálně měsíc předem, aby poskytly nespokojeným klientům dostatek času k přechodu do jiné banky.

Informování klientů o konkrétních dopadech změny ceníku

Průměrný klient není obvykle schopen vyhodnotit přesný dopad změny ceníku. Součástí informace o změně ceníku by proto měla být informace o konkrétním dopadu pro každého klienta, založená na jeho průměrném chování v uplynulých šesti měsících.

Celek není víc než součet částí

Cena balíčků

Analýzy ukazují, že si banky v některých případech účtují za své balíčky více než pokud by si klient nakoupil jednotlivé produkty zvlášť. Využívají tak obtížné srovnatelnosti jednotlivých produktů. Bylo by proto vhodné stanovit, že žádný balíček nesmí být dražší než jakákoliv jiná možnost složení výsledného balíku produktů (například nižší balíček plus jednotlivě dokoupené produkty). V případě, že by taková možnost existovala, bude banka povinna automaticky nahradit škodu všem klientům, využívajícím předmětný balíček.

Platby státním orgánům

Vzhledem k tomu, že stát má zájem snižovat náklady všech stran na povinné platby (úhrady daní, cel a jiných poplatků, odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění), doporučujeme, aby převody peněz za tyto povinné platby byly zpoplatněny pouze na úrovni nákladů (alt. osvobozeny od veškerých poplatků). Osvobození by se netýkalo vkladů hotovosti na účty příslušných institucí.

Povinné informování o stížnostech klientů

Počet stížností a jejich oprávněnost jsou jednou z důležitých informací při rozhodování o nákupu různého zboží. Doporučujeme proto, aby banky čtvrtletně publikovaly a v dohodnuté struktuře zasílaly ČNB a MF informaci o tom, kolik stížností bylo podáno, kolik z nich bylo oprávněných a jakých oblastí se týkaly. Podobnou informační povinnost bude vhodné stanovit také finančnímu arbitrovi, aby mohl plně informovat o své činnosti a rozhodování.

Další kapitola
 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Přestupní servis
VlK
14. 9. 2005, 14:21
Uf...
kylxo
13. 9. 2005, 05:01

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená