FinExpert.e15.cz

Kauza ministerstvo vs. klienti: banky ustoupily a snížily ceny

Ministerský dokument, který inicioval tažení proti bankám, výsledky diskuze i reakce bank. Podaří se ministerstvu banky přesvědčit ke snížení poplatků a zlepšení služeb? Pomůžeme vám najít odpověď ve stručném přehledu, co se vlastně stalo a co se změnilo.

Kapitoly článku

Ministerstvo: Přinutíme banky změnit ceny
Banky se lekly – a nastaly změny, co se změnilo

Kauza ministerstvo vs. klienti: banky ustoupily a snížily ceny

Poplatky tvoří bankám nemalý příjem

Hlavní příjmy bank plynou z úrokových výnosů, příjmy z poplatků však rok od roku získávají stále významnější místo. Růst poplatků jako první odstartovala Česká spořitelna v roce 2002. Ještě předloni se příjmy z úroků na zisku z finanční činnosti veškerých bank podílely šedesáti procenty a příjmy z poplatků činily přitom necelých třicet procent. Loni poprvé poplatkové příjmy přesáhly polovinu peněz, které banky inkasovaly na úrocích. Například ještě před čtyřmi lety na poplatcích banky vybraly jen asi třetinu sumy, která jim plynula z čistých úrokových zisků. Kdyby tři největší banky zrušily příjmy za poplatky a provize, propadlo by se jejich hospodaření z miliardových výšin téměř k nule. Čisté výnosy z poplatků a provizí se totiž u Komerční banky, České spořitelny i ČSOB téměř rovnají jejich čistým ročním ziskům. Čistý výnos z poplatků u těchto tří bank, stejně jako jejich zisky, každoročně stoupá. Nejméně tato položka přibývá u Komerční banky. Zdražování poplatků lidé nejdříve zaznamenali na výběrech z bankomatů. Zlom nastal před čtyřmi lety: Tehdy si za bankomatovou transakci banky účtovaly jen několik korun, nebo ji dokonce prováděly zadarmo. Od roku 2002 banky neustále zvyšují poplatky za výběr z vlastních i cizích bankomatů.

V uplynulých měsících jsme na našem webu informovali o vyšetřování, které se třemi velkými bankami zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pro podezření z kartelové dohody ohledně výše bankovních poplatků. Vyšetřování je vedeno v České spořitelně, Komerční bance a Československé obchodní bance. Pracovníci antimonopolního úřadu mohou kontrolovat korespondenci bank a hledat informace, které by svědčily o porušení pravidel volné soutěže. Zmíněné banky ve svých prohlášeních jednoznačně odmítly, že by zmíněnou dohodu uzavřely, a zároveň vyjádřily ochotu s ÚOHS spolupracovat, jak jim to přikazuje zákon. Klienti domácích bank platí relativně vysoké částky za služby, které jsou v jiných zemích běžně zdarma, jako jsou např. výběry z bankomatu nebo příchozí platby na účet.

Ministerstvo: Přinutíme banky změnit ceny

MF ČR dalo podnět k vytvoření veřejné diskuze o bankovních poplatcích, kde předložilo několik návrhů, co a jak by bylo dobré změnit. Diskuse se také účastnili i  odborníci České národní banky, bankovního sektoru a organizací na ochranu spotřebitele.

Připomínky ministerstva

Snadněji změnit banku

Povinný přestupní servis
Změna banky je spojena s velkou administrativní náročností, vedle založení nového účtu je potřeba zrušit starý, převést veškeré trvalé příkazy, povolení k inkasu a podobně. Banky by proto měly připravit systém, ve kterém klient pouze podepíše smlouvu o novém běžném účtu a zároveň udělí nové bance plnou moc ke zrušení starého účtu a převedení všech trvalých plateb a inkas.

Zrušení výstupních poplatků
Řada bank si účtuje poplatek za zrušení účtu, ovšem žádná si neúčtuje poplatek za založení. Administrativní náklady na obě operace jsou ale velmi podobné. MF proto chce zrušení veškerých výstupních poplatků tak, jak to již v zájmu posílení své konkurenceschopnosti některé banky učinily.

Rychlé provedení změny
Banka, od které klient odchází, neprovede zrušení účtu okamžitě, ale s odvoláním na možné pohledávky za klientem kvůli použití platební karty vztah udržuje ještě několik měsíců. Po celou dobu klient stále platí poplatky za vedení účtu. Součástí přestupního servisu by byl souhlas klienta s vypořádáním dodatečných pohledávek mezi starou a novou bankou, což by umožnilo okamžité ukončení smluvního vztahu a placení poplatků staré bance.

Trvalé číslo účtu
Hlavní překážkou přechodu k jiné bance zejména u podnikatelů jsou náklady spojené se změnami čísla účtu na firemních dokumentech. Podobně jako v telekomunikačním sektoru proto MF navrhuje v zájmu posílení konkurence zavést přenositelnost čísla bankovního účtu, založeného na mezinárodním formátu IBAN. Půjde o střednědobé opatření, u kterého je potřeba vyhodnotit náklady na jeho realizaci.

Srovnatelnost informací
Správná volba banky není možná bez příležitosti jednoznačně srovnat cenu nabízených služeb. Současné ceníky tuto možnost neumožňují a pro klienta je obtížné podle složitých ceníků propočítat konkrétní částku, kterou by měl v jednotlivých bankách platit.

Jednotná terminologie ceníků
Ceníky bank používají pro stejné operace různé termíny, což znemožňuje rychlé srovnání cen. Česká bankovní asociace by tedy měla vytvořit a České národní bance jako regulátorovi předložit ke schválení jednotnou terminologii 30–40 základních bankovních operací. Banky by musely v cenících u základních operací využívat pouze schválenou terminologii.

Uvádění celkové ceny operací. Ceníky bank často místo celkové ceny rozdělují cenu za určitou operaci do několika částí. Například místo celkové ceny za převod peněz do jiné banky si klient musí sám v různých částech ceníku najít cenu za převod, cenu za použití určitého kanálu a cenu za účetní položku. Banky by proto povinně v ceníku uváděly cenu za celou operaci a ne za jejich jednotlivé části.

Oficiální databáze ceníků
Základní překážkou srovnatelnosti je nedostatek informací na jednom místě. Banky by povinně předávaly aktuální ceníky ČNB a Ministerstvu financí, které by je zveřejňovaly na svých webových stránkách.

O změně ceny musí klient vědět předem
Banky své klienty o změnách ceníku obvykle informují pouze stručně na výpisech a neklienti nemají možnost získat informace o tom, jak často a jak intenzivně jednotlivé banky mění své ceníky. MF chce, aby banky musely o každé změně ceníku vedle klientů informovat také standardizovanou formou ČNB a Ministerstvo financí, které by tyto informace zveřejňovaly na svých internetových stránkách. Veřejnost by tak získala dlouhodobý přehled o chování jednotlivých bank a možnost srovnávat rozsah změn ceníků jednotlivých bank.

Časové omezení platnosti změn ceníku
Banky v řadě případů na změnu ceníku upozorňují pouze několik dní předem. Vzhledem k tomu, že změna ceny poskytovaných služeb je zásadní změnou smluvního vztahu, měly by mít banky povinnost o změně ceníku informovat minimálně měsíc předem, aby poskytly nespokojeným klientům dostatek času k přechodu do jiné banky.

Informování klientů o konkrétních dopadech změny ceníku. Průměrný klient není obvykle schopen vyhodnotit přesný dopad změny ceníku. Součástí informace o změně ceníku by proto měla být informace o konkrétním dopadu pro každého klienta, založená na jeho průměrném chování v uplynulých šesti měsících.

Celek není víc než součet částí

Cena balíčků
Analýzy ukazují, že si banky v některých případech účtují za své balíčky více než pokud by si klient nakoupil jednotlivé produkty zvlášť. Využívají tak obtížné srovnatelnosti jednotlivých produktů. Bylo by proto vhodné stanovit, že žádný balíček nesmí být dražší než jakákoliv jiná možnost složení výsledného balíku produktů (například nižší balíček plus jednotlivě dokoupené produkty). V případě, že by taková možnost existovala, bude banka povinna automaticky nahradit škodu všem klientům, využívajícím předmětný balíček.

Platby státním orgánům
Vzhledem k tomu, že stát má zájem snižovat náklady všech stran na povinné platby (úhrady daní, cel a jiných poplatků, odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění), MF žádá, aby převody peněz za tyto povinné platby byly zpoplatněny pouze na úrovni nákladů (nebo osvobozeny od veškerých poplatků). Osvobození by se netýkalo vkladů hotovosti na účty příslušných institucí.

Povinné informování o stížnostech klientů
Počet stížností a jejich oprávněnost jsou jednou z důležitých informací při rozhodování o nákupu různého zboží. Banky by čtvrtletně publikovaly a v dohodnuté struktuře zasílaly ČNB a MF informaci o tom, kolik stížností bylo podáno, kolik z nich bylo oprávněných a jakých oblastí se týkaly. Podobnou informační povinnost bude vhodné stanovit také finančnímu arbitrovi, aby mohl plně informovat o své činnosti a rozhodování.

Další kapitola
 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Zdražení GSM bankingu
Jarek
13. 10. 2005, 22:27
zajímavé
Ivan
13. 10. 2005, 19:37

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená