FinExpert.e15.cz

Kam a jak za prací do Evropské unie?

Po rozšíření EU v květnu 2004 z patnácti starých členských zemí jen Británie, Irsko a Švédsko překonaly obavy z přílivu levné pracovní síly a otevřely své pracovní trhy; ostatní se pracovníkům z východu uzavřeli. To se však mění.
Kam a jak za prací do Evropské unie?

Mezi pracovními trhy starých a nových členských zemí je propast, která se dá vyjádřit například porovnáním minimálních mezd. Tuto úroveň stanoví zákon (v ostatních členských zemích je minimální mzda většinou stanovena kolektivními smlouvami) v osmnácti členských zemích z pětadvaceti. Státem garantovaná mzda má zaměstnancům s nízkou kvalifikací zaručit důstojnou existenci, ale její výše se v jednotlivých zemích výrazně liší – a to i v přepočtu na reálnou kupní sílu. Proto si třeba Irové, Britové a Francouzi mohou za minimální mzdu koupit dvakrát až třikrát více zboží než Češi. A to jsme na tom mezi nováčky v EU relativně nejlépe. Nikdo tedy nepochybuje, že potenciální motivace občanů nových členských zemí sehnat zaměstnání v některé ze zemí západu je velká.  Z desítky nově přistupujících neuplatnily země EU15 omezení jen vůči Kypru (770 000 obyvatel) a Maltě (400 000 obyv.).

Květnová možnost změny

Otázka otevření pracovních trhů je teď aktuální, protože zmíněné omezení v květnu vypršelo a země, které je dosud aplikovaly, se musely rozhodnout, zda pracovníky z východu již pustí přes hranice. Přechodné omezení lze přitom využít ještě na další tři roky a případně prodloužit o další dva. Všechny překážky vstupu na pracovní trhy ovšem musí zmizet do roku 2011.

Pětice víceméně odhodlaných

Ne všechny z dvanácti zemí doposud uplatňujících omezení již počátkem roku vyjádřily svůj záměr, jak s květnovým termínem naloží. Zcela odhodlaně se každopádně tvářilo Finsko, kde úmysl otevřít hranice už jen potvrdil parlament. Od prvního májového dne však již lze legálně pracovat ve Španělsku, Portugalsku a také Řecku.

Na staré členské země se rozhodli apelovat představitelé zákonodárných sborů Česka, Maďarska, Slovenska a Polska. Zároveň vybídli i vlády svých zemí, aby bojovaly za otevření hranic pro pracovníky z nových zemí unie.

Strach z levné síly

Pro většinu zemí „dvanáctky“ je ovšem příliv levné pracovní síly z východu citlivou politickou otázkou. Předloňské rozšíření totiž většina obyvatel zemí EU15 stále vnímá jako ohrožení a mají pocit, že naprosté otevření hranic způsobí růst nezaměstnanosti. Mezi největší odpůrce otevření hranic patří Německo a Rakousko. Německá vláda dokonce hodlá svůj pracovní trh rovnou uzavřít až do roku 2011.


Občané starých členských zemí mají stále pocit, že rozšíření EU z května 2004 ohrozilo jejich ekonomickou situaci.

Tento postoj se pokusila změnit zpráva Evropské komise (EK), kterou zpracoval český eurokomisař Vladimír Špidla. Ze zprávy vyplývá, že od rozšíření zaměstnanost mírně stoupá, nezaměstnanost mírně klesá a hospodářský růst se zrychluje. Špidla navíc tvrdí, že země, které svůj trh otevřely, nijak neutrpěly. Naopak – pracovníci z východu obsazují místa, která jsou pro místní nezajímavá a díky tomu vznikají další pracovní místa. Na základě Špidlovy zprávy doporučila EK členským státům pečlivě zvážit, zda je skutečně třeba v restrikcích pokračovat. Víc ovšem udělat nemůže, neboť samotné rozhodnutí je výsostnou záležitostí každého členského státu.

Můžeme tam stejně

Ani kdyby nakonec k trojici Británie, Irsko, Švédsko v květnu nikdo další nepřibyl, neznamená to samozřejmě, že práce v zemích EU je pro nás tabu. Žádná omezení proti nám neuplatnila ani jedna z nově přistupujících zemí a například s Rakouskem a Německem má ČR dvoustranné smlouvy o kvótách, které v případě Německa ani nejsou vyčerpány. To se však nakonec nestalo a počet zemí se zvýšil. Od 1. května 2006 tak mohou zájemci vyjet za prací do Portugalska, Španělska, Řecka, Finska a na Island. Vstřícný krok udělala také Francie, která částečně uvolnila trh práce pro některé nedostatkové profese, a to v oborech jako např. stavebnictví, pohostinství, zemědělství, potravinářství či strojírenství. Nejpozději k 1. květnu 2011 bude v rámci celé EU zaveden volný pohyb pracovníků a čeští pracovníci budou moci pracovat ve všech členských státech bez jakýchkoli omezení.

Češi se bojí taky

Diskuze o otevření pracovních trhů má pozoruhodnou platnost i pro ty země, které o členství v EU teprve usilují. Ministr práce Zdeněk Škromach totiž nedávno prohlásil, že pokud staré země EU neotevřou pro české občany své trhy práce, zavede pravděpodobně ČR přechodná opatření vůči Rumunsku a Bulharsku. Existuje totiž obava, že při uzavření západoevropských pracovních trhů by se Česko stalo hlavním cílem pracovníků z těchto zemí.

Při hledání místa v EU pomůže i EURES

Občané ČR mohou stejně jako občané dalších členských států EU využívat při hledání zaměstnání služeb poradenské a informační sítě EURES.

Mezi hlavní činnosti EURES patří:

  • poskytování informací a poradenství zájemcům o práci v zahraničí a zaměstnavatelům, kteří hledají pracovní sílu v ostatních zemích Evropské unie;
  • výměna volných pracovních míst s ostatními členskými státy Unie;
  • organizace pracovních náborů převážně pro zahraniční zaměstnavatele;
  • další aktivity směřující k podpoře mezinárodního pohybu pracovních sil v evropských zemích.

Zájemci o práci v zahraničí se mohou obracet na kterýkoli úřad práce v ČR, kde jim vyškolení pracovníci (tzv. EURES poradci nebo kontaktní osoby EURES) podají informace o volných pracovních místech v EU/EHP a Švýcarsku a o životních a pracovních podmínkách v těchto zemích. Základní informace jsou k dispozici i v elektronické formě zde a zde. Služby EURES jsou bezplatné. Informace o volných místech ověřují pracovníci systému EURES v příslušných zemích, odkud nabídka práce pochází. Tím se značně minimalizuje riziko, že se člověk stane obětí nelegálních zprostředkovatelů.

Přechodná opatření - stav k 1. 5. 2006

Stát EU Přechodná opatření  
Belgie ANO částečné uvolnění pro nedostatkové profese od 30. 4. 2006
Dánsko ANO zjednodušení administrat. procedur od července 2006
Estonsko NE od počátku neuplatňuje
Finsko NE od 1. 5. 2006
Francie ANO od 1. 5. 2006 částečné uvolnění pro nedostatkové profese
Irsko NE od počátku neuplatňuje (pro EU8 - systém povinné registrace)
Island NE od 1. 5. 2006
Itálie ANO několikanásobně zvýšila kvóty pro pracovníky z nových států
Kypr NE od počátku neuplatňuje
Lichtenštejnsko ANO  
Lucembursko ANO  
Litva NE od počátku neuplatňuje
Lotyšsko NE od počátku neuplatňuje
Maďarsko NE uplatňuje vůči původním ČS, které aplikují PO
Malta ANO uplatňuje systém automaticky vydávaných pracovních povolení
Německo ANO avizuje do roku 2011
Nizozemsko ANO avizuje do 31. 12. 2006
Norsko ANO  
Polsko NE uplatňuje vůči původním ČS, které aplikují PO
Portugalsko NE od 1. 5. 2006
Rakousko ANO avizuje do roku 2011
Řecko NE od 1. 5. 2006
Slovensko NE uplatňuje vůči původním ČS, které aplikují PO
Slovinsko NE uplatňuje vůči původním ČS, které aplikují PO
Španělsko NE od 1. 5. 2006
Švédsko NE od počátku neuplatňuje
Švýcarsko ANO  
Velká Británie NE od počátku neuplatňuje (pro EU8 - systém povinné registrace )

Legenda:

Původní 15 EU
EHP + Švýcarsko
Nové 10 EU

Zdroj: MPSV

Další kapitola
 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Island
kylx
3. 5. 2006, 07:32

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená